"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Библия за Шарун


Осемгодишният Шарун се навел напред на стола си, докато учителката в съботното училище разказвала библейски история. Тя задала въпрос и Шарун вдигнал бързо ръка. Учителката го посочила и Шарун отговорил на въпроса.

Шарун обича съботното училище, особено библейските истории, които учителката разказва. Църквата, която посещава, се събира в къща, която била преустроена, за да се превърне в молитвен дом. Не е голяма, но е чиста и светла.

Шарун живее със семейството си в Лахор – голям град в Пакистан. Повечето хора в страната са мюсюлмани. Християните не са много, а адвентистите – съвсем малко на брой.

Някой подарил картинки с библейски сюжети, за да може учителката да показва нещо на децата, когато им разказва истории. Децата с удоволствие наблюдават как историята се развива в картини, докато учителката им я обяснява. Когато мисионерка посетила църквата, забелязала, че децата ни си носят библиите в църквата. „Следващият път си донесете библиите в съботното училище”, насърчила ги тя с усмивка.

„Но аз нямам Библия”, възкликнало едно момиче. Другите деца също поклатили глави. Шарун добавил: „Баща ми има Библия, но не мисля, че ще ми разреши да я донеса в църквата.”

Мисионерката била удивена, че децата нямат библии. „Хайде да запаметим няколко библейски текста, за да можем да носим със себе си Божието слово където и да се намираме”, предложила жената. Учителката се съгласила и напечатала библейски стихове на листове хартия. Децата се потрудили усърдно, за да ги научат наизуст. Помолили се също така да имат свои библии.

Някой изпратил пари на мисионерите да купят библии на децата. Те с нетърпение очаквали получаването им. Най-накрая пристигнали. Учителката отворила кутията и дала на всяко дете Библия. Помогнала им да напишат имената си на вътрешната корица.

Сега децата жадно четат библейските истории от своите си библии. Научили са книгите от Библията и могат да повтарят много библейски текстове. Имат голямо желание да научат нещо повече за Бога и затова някои от тях пристигат цял час по-рано на съботното училище, за да не пропуснат нито дума!

Шарун цени своята Библия, но знае, че други деца адвентисти в Пакистан не притежават библии.

Свързан урок >>