"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Вярата и прасетата


„Какво си решила да правиш?”, попитал съпругът на Миталин.

„Ще стана адвентистка”, отговорила тя колкото се може по-твърдо. Миталин знаела, че нейният съпруг, съседите и почти всички, които познавала, ще се възпротивят на нейното решение. Не можела обаче да чака повече.

Тя била учена, че адвентистите са лоши хора, които поддържат фалшиви учения. Сестра й се омъжила за адвентист. Миталин се зачудила какво точно представляват адвентистите. И когато сестра й я поканила на евангелизаторско събрание, тя се съгласила да отиде.

Чула само последната тема от поредицата, но точно тази тема я убедила, че това е истината. Опитвала се да забрави за проповедта, но не преставала да мисли за нея. Миталин не можела да чете и затова нямала възможност да докаже или да обори казаното от пастора. Все пак, усещала, че Святият Дух й говори.

Убеждението било толкова силно, че накрая се предала. Когато казала на съпруга си, че иска да стане адвентистка, той побеснял. Отглеждал прасета, а нейната работа била да ги храни. Не й позволявал да ходи на църква в събота, затова на нея й се налагало да се измъква тайно, за да посещава молитвените събрания в средата на седмицата.

Веднъж, докато разговаряла със съпруга си за своето желание да спазва съботата, Миталин видяла ярка светлина и думите: „Помни съботния ден, за да го освещаваш.” Макар, че никога не била учена да чете, разбрала значението на тези думи. „Достатъчно – казала си тя. – Ще стана адвентистка.”

Миталин имала конфликти със семейството и приятелите си. Често се молела: „Господи, покажи ми пътя.”

Случило се така, че няколко от прасетата избягали и били убити от кучета. Тези, които не избягали, започнали да измират. „Господи – помолила се тя. – Ако Ти си зад всичко това, спаси поне едно от тях.” Само едно оцеляло. Когато разбрал какво се е случило, съпругът й не само се съгласил да я пуска на църква в събота, но самият той започнал да я придружава.

Миталин и 8 от нейните 10 деца са адвентисти. Съпругът й продължава да посещава църквата заедно със семейството си. Миталин споделя вярата си в родното си село и няколко души, включително един протестантски пастор, са станали адвентисти.


* Миталин Чура споделя вярата си на остров Гуадалканал, един от Соломоновите острови в Тихия океан.

Свързан урок >>