"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Някои наблюдава
Дейвид Жанг

Израснах в Китай, където религията не бе част от живота ни, освен в дните, когато почитахме нашите предци. Преселих се в Нова Зеландия, когато бях на 12 години и там започнах да уча английски. Също така научих малко за Бога по време на ежеседмичните библейски уроци, които се преподаваха в новозеландските училища.

Харесвах библейските истории и рисуването на картини с библейски герои. Учителите не ни казваха да вярваме в Бога. Само ни разказваха библейски истории и ни оставяха сами да си правим заключенията. За мене това религиозно обучение бе просто някакъв сбор от интересни истории.

Когато се записах в гимназията, попитах някои мои приятели какво мислят за Бога. Някои бяха доста религиозни и редовно ходеха на църква. Задавах им различни въпроси, докато се разхождахме, и по този начин научих малко повече за Бога.

Малко по малко осъзнах, че религията е нещо повече от това да вярваш в Бога, за да отидеш на небето, както някои твърдяха. Един приятел ми каза, че Бог има план за всички нас и това ме накара да се замисля. Ако Бог наистина има план за мен, какво очаква да направя? Дали този Бог, за който говореше моя приятел, е същият като този, които е създал света? Или сътворението е само някакъв инцидент?

Моите адвентни приятели като че ли знаеха най-много за това, в което вярваха. Те живееха според вярата си. И така, когато един от моите приятели ме покани на църква, аз отидох. Никога преди не бях влизал в християнска църква. Започнах да наблюдавам какво правят хората. Покани ме отново и аз пак отидох. След време ме поканиха на младежки лагер. Там научих толкова много какво означава човек да е християнин. Научих се как да изучавам Библията и да изразявам вярата си в Исус.

Когато казах на родителите си, че съм станал християнин, те само кимнаха с глава. Не знаеха много за християнството и аз им обясних какво уча. Слушаха и понякога задаваха въпроси за това, в което вярвам.

Приятелите ми ме доведоха до Христос чрез своята вяра и начин на живот, чрез думите и поведението си. Уча се да живея вярата си като тях, уповавайки се на Христос да ме направи ново създание. Понякога е трудно, но Бог е търпелив и ме учи, а аз се уча с желание. Апелирам към всички да не забравят, че хората ги наблюдават.


* Дейвид Жанг живее за Христос в Нова Зеландия.

Свързан урок >>

Created by ULimited®