"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Бог има хиляди начини
Пресила Каниланг

Живея в Сидни, Австралия. Като повечето австралийци имах бегла представа за Библията, но не се интересувах много от Бога. Когато получих брошура с реклама на семинар върху библейските пророчества, бях заинтригувана и реших да го посетя. Научих много за Даниил и Откровение – две книги, които винаги ме бяха озадачавали.

Научих за библейските уроци „Дискавър”, които се изпращат по интернет. Включих се и започнах да изучавам Библията онлайн. С радост открих, че всичко дискутирано от курса бе подкрепено от Библията. Беше толкова удобно! Можех да изучавам в свободното си време.

След края на семинара върху пророчествата продължих да изучавам Библията онлайн. Завърших четири курса за една година. Те бяха толкова интересни, че нямах търпение да започна следващия урок. Уроците обхващаха всичко, което бях научила в семинара за пророчествата, но имаше и нова информация, която запълваше празнотите в познанията ми. Здравният курс ми помогна да науча да се грижа по-добре за себе си и да внимавам с това, което ям, как работя и дори колко почивам.

Осъзнах, че предишното ми религиозно възпитание се основава повече на традиции, отколкото на Божието слово, а адвентистите наистина познават много добре Библията. Предадох живота си на Христос и преживях Неговото благословение и любов. Разбрах, че съм освободена от фалшиви вярвания и лоши навици.

Църквата, където посещавах семинара върху пророчествата, бе далеч от моя дом. Научих, че има църква близо до мястото, където живея, и започнах да ходя там на богослужение. Бях кръстена в адвентното семейство след няколко седмици.

Благодаря на Бога за всички служения, които ми помогнаха да стигна до Него. Семинарът върху пророчествата запали интереса ми, а уроците по интернет допълниха познанията ми, когато имах най-голяма нужда. Като се обърна назад във времето, знам, че Божият Дух ме е водил стъпка по стъпка. Чувствам се обичана!

Сега споделям вярата си с моите колеги, приятели и дори с хората, с които Бог ме среща. Не е лесно в тази секуларна култура, но аз се моля хората да виждат Исус в мене и да приемат Божията любов в живота си.


* Пресила Каниланг живее в Сидни, Австралия.
Библейски курсове по интернет можете да намерите на www.Bibleschools.com.

Свързан урок >>

Created by ULimited®