"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

От окултист – християнин
Хенсли Дайър

Бях погубен физически и духовно. Години наред търсех духовна котва. Знаех кой е Исус, но не го познавах лично. Присъединих се към култ и след време бях обзет от демонични сили, от които не можех да се освободя.

Усещах как Святият Дух ми нашепва да изоставя религията, която изповядвах, и затова го направих. Но отказването от наркотиците и алкохола бе още по-трудно. Демоните не искаха да ме пуснат. Опитах се да осмисля духовния си живот и Святият Дух ми посочи необходимостта да се предам на Исус. Животът ми все още беше пълен хаос.

Съпругата ми каза, че трябва да си тръгна. Нямах пари, дом, кола. Помолих се: „Господи, ако ме преведеш през това изпитание, ще ти служа до края на живота си.” Бог отвори очите ми за истинското ми духовно състояние и ме преведе през огъня. Молих се за прощение и Той ми прости и аз простих на всеки, който някога ме беше наранявал. Един ден ме арестуваха и ме осъдиха за престъпления, които бях извършил преди години. Това бе най-доброто нещо, което някога ми се е случвало.

Молих се повече и четях Библията. Бог ми показа десетте заповеди. Осъзнах, че нарушавам някои от тях. Не знаех нищо за съботата, но исках да бъда послушен. Започнах да търся адвентен пастор.

Различни църкви провеждат събрания в четвъртък, но аз не ги посещавах. Един затворник ме покани и аз отидох. Седнах до жена, която каза, че е адвентистка. Бях толкова развълнуван! Помолих за библейски уроци и започнах да прекарвам съботите в изучаване на Библията и четене на библейски теми. Открих толкова много неща, които не знаех до тогава. Бог ме подбуди да споделям с околните това, което научавах.

Внезапно ме освободиха от затвора. Имаше къде да се подслоня и приятелите ми от затворническата служба ми помагаха. Отидох в адвентната църква, за да се срещна с пастора. Той ми предложи да ме взима с колата си всяка събота. Когато му казах, че съм бил в затвора, той отговори: „Няма значение. Бог те обича и Неговият народ също те обича.” Те наистина проявиха любов.

Бог ме избави от моето минало и от греховете ми. Сега съм Неговото дете.


* Хенсли Дайър живее в Нова Зеландия.

Свързан урок >>