"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Струва си да проявиш доброта


Джули е евангелизаторка. Тя и нейният екип споделяли Божията любов в село близо до Шенай, Индия. Никой не проявявал интерес. Потропали на вратата на отдалечена къща. Една жена им отворила и поканила Джули и нейната приятелка да влязат. Разбрали, че името на жената е Суята и че двамата със съпруга й са християни. Наблизо не живеели други християни.

Джули и приятелката й започнали да посещават дома на Суята всеки ден, за да изучават Библията. Суята поканила и други членове на семейството, всичките жени, но съпругът й не пожелал да присъства. Джули разбрала, че Еруин е срамежлив и избягва непознати. Той излизал от къщата всеки път, когато някой идвал на гости. Суята разказала на Джули, че след като те си тръгнели, Еруин разпитвал за какво са си говорили. Той заръчал на съпругата си да ги помоли да се молят за семейството. Джули започнала да се моли да намери начин да включи Еруин в библейските часове.

Джули и приятелката й трябвало да отидат за три дни на събрания в друг град и не могли да посещават семейството, но оставили номера на мобилния си телефон в случай, че някой пожелае да се свърже с тях. Един следобед били изненадани от внезапно обаждане. Потърсил ги съпругът на Суята. „Жена ми е сериозно болна – казал той. – молете се за нея.”

Джули и приятелката й се помолили за Суята. Веднага след края на събранията побързали отново да посетят семейството. Заварили Суята тежко болна от треска. Дали на Еруин всичките си налични пари и настояли да я закара до болницата. Там лекарите открили, че е болна от тиф. Джули и приятелката й останали в къщата и я почистили изцяло.

След завръщането на Суята Еруин оставал да разговаря с Джули и приятелката й по време на техните библейски уроци. Научили, че семейството смятало да сложи край на живота си поради тежката си бедност. Един християнин им предложил работа и дом. След време те се присъединили към протестантска църква. Все още били бедни, но вече имали надежда. След като се възстановила, Суята споделила новата си вяра с една съседка. След няколко седмици съседката започнала да посещава църквата. Суята била кръстена, а Еруин се подготвя за кръщение. Суята изучава Библията заедно с пет други семейства от ръйона, в който живее, а Джули й помага да ги запознае с Христос.

Проявената доброта посяла семенца в шест други семейства.


* Джули е евангелизаторка мирянка в Ченай, Индия.

Свързан урок >>

Created by ULimited®