"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Отново жив - Част II
Атте Хелминен

Пирко била депресирана и обезсърчена. Животът й не вървял добре. Чувствала, че е в дупка, от която няма измъкване. Веднъж се срещнала със стар приятел на име Яри, който бил старейшина на църквата в Сало. Поговорили, след което той й дал книги за депресията. Тя била силно впечатлена от книгите и след време Яри й дал видео материали и я поканил да посети църквата.

Когато влязла в малката църква и видяла хората, Пирко си казала: "Мястото ми не е тук! Аз съм толкова различна!" Но църковните членове я посрещнали топло и с любов. Тя усетила присъствието на Святия Дух и се почувствала у дома.

Старите й навици все още я спохождали, но любовта на църковните членове й помагала да се завърне. Пирко поканила дъщерите си на църква и те я придружили. Не след дълго Пирко и дъщерите й приели Христос и се кръстили в адвентната църква. „Имам да извървя още дълъг път – казва Пирко, - но Бог ръководи живота ми.”

Марко се смятал за атеист. „Науката бе моята религия, а учените – моите богове”, казва Марко. Срещнал една от дъщерите на Пирко и двамата се заприказвали. Тя го поканила на църква и той отишъл единствено от учтивост.

Останал впечатлен от любовта, която излели над него. Продължил да ходи на църква и осъзнал, че се чувства добре на това място. Съмненията му за съществуването на Бога изчезнали, когато видял как Божията любов се проявява чрез църковните членове. Пожелал да бъде кръстен.

Когато поканил семейството си на кръщението, всички останали удивени, тъй като го били слушали да говори против Бога. Неколцина дошли и видели промяната, извършена от Исус в живота му. Марко започнал да споделя вярата си със своите роднини и няколко от тях посетили църквата.

„Благодаря на Бога, че го открих – заявява Марко. – Знам, че ако вярващите в тази църква не бяха проявили толкова голяма любов, аз все още бих бил атеист. Необходим бе огнен пламък от любов, който да разтопи сърцето ми.”

Църквата в Сало отново е жива. Тя е новородена в резултат от молитвите и живота на своите членове. Това е нещо като повторно основаване на църква.


* Атте Хелминен е президент на Финландския съюз на ЦАСД.

Свързан урок >>