"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Нов живот
Сегундо Генаро Ескобал

Започнах да използвам наркотици още в юношеската си възраст в Перу. Наркотиците доведоха до кражби, а кражбите – до затвор. Освободиха ме, но след това ме взеха войник. После заминах за Бразилия, където спях по улиците и продавах разни неща по улицата, за да могат да си купувам наркотици.

Веднъж брат ми ме видя да дъвча листа от кока. Някога взимахме наркотици заедно, но той се беше променил. „Намерих Исус – каза той. – Бих искал и ти да се запознаеш с него.” Покани ме да заживея със семейството си при него, за да науча повече за Божията любов, но аз доста се съмнявах, че един наркоман може да е полезен с нещо на Бога.

Покани ме на евангелизационни събрания и аз се съгласих да го придружа. Съпругата ми дойде с нас. По време на събранията приех Христос в живота си и поисках да бъда кръстен. Но когато научи за проблема ми с наркотиците, пасторът се поколеба да ме кръсти незабавно. Разгневих се и въстанах против Бога. Затънах още по-дълбоко в греха.

Един човек от църквата на име Давид реши да изучава Библията заедно с мене. Бях пиян, когато той дойде и урокът с мене не се състоя. Давид седна и поговори с децата ми за Бога. След това се помоли с тях. Чух всичко от мястото, където се криех. Накрая Давид си тръгна, но започна да идва всяка седмица. Поради неговата любов предадох живота си на Христос.

Помолих се за избавление от наркотиците, но Бог не отне желанието ми за дрога незабавно. Веднъж трябва да свършва някаква поръчка, но осъзнавах, че съм прекалено слаб да се върна у дома, без да съм купил наркотик, освен ако Бог не ми помогне. Помолих се и веднага почувствах как Божията сила ме изпълва. Отминах приятели, които ме канеха за пиене и наркотици. На всяка автобусна спирка се молех за сила да не сляза от автобуса, за да си купя наркотик. Накрая стигнах до дома и веднага заспах, изтощен от емоции.

Събудих се на следващата сутрин, но не изпитах никакво желание за алкохол или наркотици. Знаех, че Бог е отговорил на молитвите ми.

Бог напълно промени живота ми. Сега, вместо да търся наркотици, аз търся хора, които се нуждаят от Исус. Преподавам библейски уроци два или три пъти седмично, посещавам хора в болницата и върша всичко, което ми възложи. Съпругата ми и двете деца също са активни в мисионската работа. Бог изцяло промени живота ни. Сега сме щастливи в Исус.


* Сегундо и семейството му живеят в град Манаус.

Свързан урок >>

Created by ULimited®