"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Изтеглете Андроид приложението "Съботно училищен урок" от Google Play

Изтеглете Андроид приложението "Съботноучилищни уроци за юноши" от Google Play

 
Пророческата дарба в Писанието
и в адвентната история

Герхард Пфандъл

Съботноучилищни уроци за възрастни
Януари, февруари, март 2009 г.


Урок 12 Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Разказ 14 - 20 март 2009 г.

Благословенията на пророческия дар


За друг урок изберете
Всички разкази, Само стиховете
Събота - 14 март
Стих за запаметяване:
“Наистина Господ Йехова няма да направи нищо, без да открие Своето намерение на слугите Си, пророците” (Амос 3:7).

През цялата библейска история Господ е действал чрез пророците (включително и с онези, които не са написали книги от Библията), за да насърчава, извисява и предупреждава Своя народ. Независимо колко непопулярни са били понякога тези вести или мотивите им разбирани погрешно, всички тези хора са имали предвид една цел: да благославят и да носят полза на Божията църква. Несъмнено същото е и при Елън Уайт и нейната пророческа дарба.

Тази седмица ще разгледаме някои от благословенията, които достигат до Божия народ чрез тази пророческата дарба. Църквата на адвентистите от седмия ден - такава, каквато я познаваме днес, - вероятно не би съществувала, ако не са напътствията, които Бог дава на това движение чрез Духа на пророчеството.

Накратко за седмицата: Защо и с каква цел избира Бог Израел като Свой специален народ? Как са обучавани младите хора в Израел в старозаветните времена? Кои са някои от съветите за здравето, които Бог дава на израелтяните? Как Господ използва пророческата дарба, за да донесе полза на църквата?

За тази седмица прочетете:
Изход 17:14, 34:27; Левит 11:1–8; Второзаконие 6:4–7; Исая 44:8, 49:6Мисията Неделя - 15 март

Защо Бог избира Израел като Свой специален народ? Второзаконие 7:7, 8; Исая 44:8; 49:6.


Бог избира Израел за Свой свидетел. Всички народи по земята трябва да споделят благословенията, които Той дарява на народа Си. Израел трябва да оповестява хвалата Му (Исая 43:21), да изявява славата Му сред народите (Исая 66:19) и да бъде светлина за езичниците.


Каква е мисията на християнската църква и доколко добре тя я изпълнява? Матей 28:19, 20.


Християнската църква преживява два големи периода на особено широко разпространение. Първият период е времето на нейното изграждане в първи и втори век; вторият е през деветнадесети век, наричан също векът на мисията. След голямото възраждане през осемнадесети и деветнадесети век християнската църква създава много библейски и мисионерски дружества в Европа и Америка и в рамките на 100 години нараства от 18 процента от световното население в 1800 г. до 34 процента в 1900 г.

В ранните десетилетия от историята на ЦАСД се е вярвало, че църквата изпълнява Божията заповед да научи всички народи, като просто проповядва на преселниците в Северна Америка. Обаче Елън Уайт пише през 1861 г.: “Младите хора трябва да образоват себе си, като се запознават с други езици, за да може Бог да ги използва като средство за предаване на спасителната Си вест на хората от другите народи” (Сцени от живота на Елън Уайт).

През 1874 г. тя има внушителен сън за предаването на тройната ангелска вест на света. В съня й казват: “Поддържате твърде ограничени идеи за делото за нашето време (...) Вестта ще достигне със сила до всички части на света - до Орегън, до Европа, до Австралия, до морските острови, до всички народи, езици и хора (...) Вашата вяра е ограничена, тя е много малка. Схващането ви за делото трябва силно да се разшири.”

В същата година Дж. Н. Андрюс става първият официален мисионер на ЦАСД. Той и децата му отиват в Швейцария, а след три години семейството на Джон Г. Матиън е изпратено в Скандинавия. Днес, когато в света има признати от Обединените нации 229 държави, адвентистите от седмия ден имат изградено дело в повече от двеста от тях.


Как да поддържаме баланс между работата за душите в чужбина, като едновременно не пренебрегваме мисионското поле в “собствеия си двор”?
Образованието Понеделник - 16 март

Как са обучавани младите хора в Израел в старозаветните времена? Какви важни принципи можем да възприемем от тези текстове за духовната страна на всяко подходящо образование? Битие 18:19; Второзаконие 6:4–7, 20-25.


Чрез бащините наставления еврейските деца са поучавани какво е направил Бог за Своя народ в миналото, как хората трябва да живеят в Неговото присъствие и какви са Божиите обещания за бъдещето. Израелтяните са поучавани на нещата, от които биха имали нужда, за да бъдат преуспели членове на своето общество. Следователно това е обучение едновременно и на практични умения, и на духовни и религиозни неща.

Още в първите дни на адвентното движение частни начинания сред нашите пионери водят до няколко опита да се организира училище за адвентни деца, но никое от тях не просъществува дълго.

След това, в началото на 1872 г., Елън Уайт получава видение за правилните принципи на образованието. Въз основа на това видение тя пише 30 страници за тези принципи. Като например: “Имаме нужда от училище, където хората, току-що навлизащи в служенето, да могат да получат познания поне по основните клонове на образованието, а също и да вникнат по-съвършено в истините от Божието Слово” (Основи на християнското образование).

През май 1872 г. съветът на Генералната конференция се съгласява да поеме отговорност за едно местно църковно училище в Батъл Крийк, Мичиган, и на 3 юни отваря врати първото официално училище на адвентистите от седмия ден. Две години по-късно 100 студенти се записват в новосъздадения колеж в Батъл Крийк.

Днес повече от шест хиляди адвентни училища, колежи и университети обслужват над един милион студенти по целия свят.


Какво трябва да представлява днес едно адвентно училище? По какво трябва да се различава от другите училища? Направете списък с конкретни отличителни черти и ги обсъдете.
Здравето Вторник - 17 март

Бог казва на израелтяните: “Ако внимателно слушаш гласа на Господа, своя Бог, и вършиш онова, което Му е угодно (...), няма да те поразя с нито една от болестите, с които поразих египтяните” (Изход 15:26). Кои са някои от здравните съвети, дадени им от Бога? Левит 7:22-26, 11:1-8, 13:46.


В продължение на векове проказата и черната смърт сеят страх и ужас сред човечеството. Чак когато църковните водачи си спомнят, че в Библията хората, заболели от проказа, са отделяни и изключвани от обществото, и прилагат този принцип към жертвите на проказата и бубонната чума, тези бичове престават.

Много от пионерите на адвентистите от седмия ден са били всичко друго, но не и здравни реформатори. На съботните конференции през 1848 г. те най-вероятно са седели заедно и са ядели свински пържоли за обяд. В едно видение през 1848 г. на Елън Уайт е показано, че тютюнът, чаят и кафето са вредни, но минават няколко години, докато членовете на църквата се убедят.

На 6 юни 1863 г. Елън Уайт получава видение, в което й се показва нуждата от здравна реформа. “Видях, че това е свято задължение – да се грижим за нашето здраве и да пробуждаме другите за техния дълг” (Избрани вести. Кн. 3). Две години по-късно, на 25 декември 1865 г., й е показано, че адвентистите от седмия ден трябва да изградят здравен институт. Западният институт за здравна реформа в Батъл Крийк, който отваря врати през 1866 г., е първият от над тристата болници, клиники и диспансери, които църквата управлява днес.


Какво можете да кажете на опоненти, които твърдят, че Елън Уайт е взела здравната вест от други здравни реформатори по нейно време?


Скорошни проучвания върху здравната вест на Елън Уайт разкриват, че има голяма разлика в качеството на здравните принципи, защитавани от Господнята вестителка, и тези на други здравни реформатори по нейно време. “Съвременната медицинска наука потвърждава голям процент от нейните здравни принципи (...) докато източниците, от които тя би могла да преписва, имат нисък процент потвърдени здравни принципи. Тази разлика показва, че Е. Уайт представя здравна информация, която не би могла да идва от човешки източник по времето, в което живее” (Леонард Бранд и Дон С. Макмахон. Пророчицата и нейните критици).

Здравната вест е чудесен дар от Бога за нас. Като всички Негови дарове, и той може да бъде използван погрешно. И наистина е ставало така. Как можем да избегнем превръщането на този дар в проклятие?
Издателското дело Сряда - 18 март

Според Писанието Моисей е първият, който записва Божиите думи (Изход 17:14, 34:27; Второзаконие 31:24). Днес Библията е най-издаваната и най-четената Книга в историята на човечеството.


Къде израелтяните е трябвало да напишат думите на Божия закон? Защо според вас е дадена тази заповед? Второзаконие 6:1-9, 11:18-20.


За писането на важни поговорки или мисли на видни места в домовете е широко разпространен обичай в древния Близък изток. Това може да се види в мюсюлманските държави и дори сред западните народи. В Британските острови, както и в Германия, Австрия и Швейцария по къщите могат да се видят надписи.

В Израел целта на това начинание е Божиите наставления винаги да остават пред погледа и в ума, като по този начин постоянно им напомнят да спазва Божиите заповеди.


Каква роля играе издателското дело в ранната история на Църквата на адвентистите от седмия ден?


Издателското дело в нашата църква не произлиза от човешка мъдрост. През 1848 г. Елън Уайт има видение в дома на Отис Никълъс в Дорчестър, Масачузетс. Когато излиза от видението, тя казва на Джеймс: “Имам вест за теб. Трябва да започнеш да печаташ малък вестник и да го разпращаш на хората. Нека отначало да бъде малък. Но когато четат, хората ще ти изпращат средства, с които да печаташ. И още от начало изданието ще има успех. Беше ми показано, че от това малко начало излизат потоци от светлина, които отиват по целия свят” (Сцени от живота на Елън Уайт).

“Потоци от светлина, които отиват направо по целия свят”! Как е възможно това? Исус идва скоро! Броят на адвентистите е толкова малък! Сред тях няма богати хора или големи учени. Светът е невярващ. И все пак ето, една млада жена предсказва, че издателското дело, което трябва да започне нейният беден съпруг, ще се развие, докато обхване цялото земно кълбо? Повече от шест месеца изминават, преди Джеймс Уайт да успее да започне с най-малкото - да уговори отпечатването на хиляда бройки от вестник с осем страници на текуща сметка. Днес Църквата на адвентистите от седмия ден притежава повече от петдесет издателски къщи и вестта се отпечатва и огласява на повече от двеста езика.


Какво е влиянието на духовната литература в твоята собствена християнска опитност?
Теологията Четвъртък - 19 март

През цялата библейска история Бог е използвал пророческата дарба, за да пази Своя народ от теологични грешки. Не е по-различно при служенето на Елън Уайт. Още от първите дни на нашата църква тя трябва да се бори с всякакви форми и видове фанатизъм. Някои хора претендират да са съвършени, други твърдят, че не трябва да се работи повече, а трети продължават да определят време за завръщането на Христос. При кризата, свързана с Келлог в края на века, нейният съвет запазва църквата от пантеизъм. По същото време почти без ничия подкрепа, тя я извежда от почти арианската догма (вярване, че Исус не е Бог) до учението за Триединството. Когато А. Ф. Баленджър се опитва да промени учението за светилището, тя заема твърда позиция срещу това. Елън Уайт играе силна роля и във връзка със запазването на църквата по нейно време от дълбоко пропадане в законничество. Заедно с А. Т. Джоунс и Е. Дж. Уагонър тя защитава спасението единствено чрез вяра в Христос без делата на Закона.

След смъртта й нейните произведения продължават да бъдат ръководство за църквата. В наше време те дават ясни напътствия по всички въпроси, включително и за Сътворението - въпросът, който попада под ударите на хора дори от нашите среди.


Какво казва Старият Завет за произхода на човешкия живот? Битие 1:1–3; Изход 20:8–11; Псалм 33:6; Исая 42:5.


Според Стария Завет Господ създава живота на нашата планета за шест дни. Еврейската дума, преведена с ден в Битие 1 гл., е йом. Всеки път когато в историческите библейски книги тази дума е придружена от число, тя винаги се отнася за буквален 24-часов период (вижте например Битие 7:11; Изход 16:1). Чрез почивката в седмия ден от седмицата на Сътворението Бог установява съботата като вечен паметник на Своето творческо дело. Накратко, ние сме на непоклатима библейска основа, когато се придържаме към разбирането за буквално сътворение в рамките на шест дни, въпреки гласовете (дори в нашите среди!), които твърдят друго.

И въпреки че Елън Уайт е починала преди почти един век, тук нейните думи също ни дават силна увереност в тази велика библейска истина: “Бях отведена във времето на сътворението и ми бе показано, че първата седмица, в която Бог е извършил сътворението за шест дни и си е починал на седмия, е подобна на всяка друга седмица” (Духовни дарби. Т. 3).


Въпреки ясното свидетелство на Библията, въпреки силното потвърждение от Елън Уайт, някои от нас все още настояват, че Бог е използвал милиони години на еволюция, за да създаде човешкия живот. Какви примери можете да намерите от Библията за хора, които дотолкова се заплитат в тенденциите на своето време, че изгубват от погледа си важни истини? Как можем да се предпазим от попадане в същия изтъркан стар капан?
Разширено изучаване Петък - 20 март

Прочетете от книгата на Елън Уайт По стъпките на Великия Лекар, гл. “Поучение и изцеление” и от книгата Възпитание, гл.“Източникът и целта на истинското образование”, “Връзката на образованието с изкуплението”.

Много от принципите за здравословен живот, намиращи се в произведенията на Елън Уайт, са проповядвани по много ограничен начин от здравните реформатори по нейно време. Но в техните учения се откриват груби грешки и крайности, които Елън Уайт избягва поради указанията, които получава от Бога. Например Силвестър Греъм и Джеймс Джексън (известни здравни реформатори по времето на Елън Уайт) поучават: “Не яжте сол”. Обаче Елън Уайт пише: “Използвам малко сол и винаги я приемам, защото солта не е вредна, а всъщност е жизненоважна за кръвта” (Свидетелства към църквата. Т. 9).

Други грешки на здравните реформатори в деветнадесети век, които Елън Уайт избягва: не подстригвайте косата си; не пийте вода – набавяйте течностите само от плодовете; когато ядете месо, яжте предимно мазнината; пълните хора са здрави хора; не използвайте сапун и т.н. (вижте Леонард Бранд и Дон С. Макмахон. Пророчицата и нейните критици).

За разискване:

1. Живеем в епоха на науката и за много хора тя е единственият начин за познаване на истината. Интересно е, че от всички неща, които проповядваме (Второто пришествие, спасението чрез вяра, състоянието на мъртвите и т.н.), само едно може да бъде потвърдено научно – нашата здравна вест. Разсъждавайте върху изводите от тази мисъл.

2. Като адвентисти от седмия ден настояваме, и то с право, че всички наши доктрини трябва да произлизат от Библията и само от Библията. Едновременно с това, ако вярваме, че Елън Уайт изявява пророческия дар, не трябва ли на нейните писания, свързани с доктрините, също да се придава тежест и да се оказва доверие? Как намираме правилния баланс при използването на нейните произведения във връзка с теологични въпроси?

3. Както и при Библията, в произведенията на Елън Уайт има неща, които не разбираме. Как да се предпазим от възможността да се съсредоточаваме единствено върху проблемите, а да пропуснем по-широката картина?
Разказ
Стонове в нощта
Джеймс Апел

Стоновете и плачът прорязаха вечерната тишина. Звуците на жалеене идваха от място съвсем близко до болничната стена. Там живее Алауайе. Бебето на третата му жена бе хоспитализирано наскоро с диагноза менингит. След лечение с антибиотици го върнахме в дома му в добро състояние и без температура. След три дена обаче Алауайе пак го донесе с висока температура. Бактериите в тялото му са устойчиви и ние нямаме други антибиотици, с които да го лекуваме.

На следващата сутрин Алауайе дойде в болницата. Бебето е по-добре, но не достатъчно добре, за да се върне вкъщи. Обяснявам му, че бебето е все още болно и е възможно да умре. Една от съпругите му говори със заплашителен тон. „Ние ще го вземем у дома. Вашето лечение не действа. Време е да се посъветваме с шамана.” Обяснявам защо детето трябва да остане в болницата и Алауайе се съгласява лечението да бъде завършено.

Предлагам да се помоля за бебето и семейството се съгласява. Умолявам Бога да докаже, че то се е разболяло не от магия и че Той може да го излекува. Направили сме всичко по възможностите си въпреки нашите ограничени медицински консумативи. Сега очакваме чудото.

Плачът от съседната врата показва, че Бог не се е намесил.

Повечето хора в тази област вярват, че болестите се причиняват от магьосници и че някой им е направил магия. Търсят лечение от „традиционните” шамани и идват в болницата едва когато пациентът е на умиране. И ако той умре, смятат, че ние сме виновни.

Гневът ми се надига заедно с плача. Как може човек да се бори не само срещу физическите болести в такава бедна обстановка, но и срещу силите на невежеството и злото? Опитвам се да вдъхвам надежда на пациентите, да ги насърчавам да се борят, но после чувам как близките им казват, че ще умрат. Болният губи всяка надежда и наистина умира, отчасти поради психологическата атака на семейството.

Паля керосиновата лампа и отварям Библията си на Йоан 3:19: „Светлината дойде на света и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли.”

Разбирам Божията дилема. Той не насилва свободната воля. Сатана може да използва страх, суеверие, манипулация, натиск и бруталност, но Бог не го прави. Тъй като съм застанал на Божия страна, аз също не мога да използвам сила. Понякога ми се иска да набия родителите, които чакат и водят децата си в болницата полумъртви, вместо още в началото на заболяването.

Вярно е, че хората обичат тъмнината повече от светлината. Не ни остава нищо друго, освен да продължим да се борим и да се молим. Може би един или двама ще видят светлината и ще излязат от тъмнината.


* Джеймс Апел е лекар мисионер в Чад, Централна Африка

Created by ULimited®