"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Изтеглете Андроид приложението Съботно училищен урок от Google Play

Изтеглете Андроид приложението Съботноучилищни уроци за юноши от изтегли Съботноучилищни уроци за юноши от Google Play

Съботно Училище - официалното приложение на отдел "Съботно училище и лично служене" към ГК на ЦАСД, включващо младежки уроци Inverse

Ученичество

Бъртрам Мелбърн


Съботноучилищни уроци за възрастни
Януари, февруари, март 2008 г.


Урок 6 Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Разказ 2 - 8 февруари 2008 г.

Етническа принадлежност и ученичество


За друг урок изберете
Всички разкази, Само стиховете
Събота - 2 февруари
Стих за запаметяване:
“На всички станах всичко, та по всякакъв начин да спася неколцина” (1Коринтяни 9:22).

Джим се почувства призован да занесе Евангелието в чужда страна. Когато пристигна откри, че местните хора подлагат чужденците на изпит, с който те да спечелят правото да живеят между тях. Чужденецът трябваше да погълне, без да повърне, една глътка. Ако се провалеше на изпита, той трябваше незабавно да си тръгне, в противен случай племето го изяждаше. Джим наблюдаваше как племето приготвя "глътката" от мляко, човешка слюнка, кръв, сдъвкани треви и други растителни съставки. Изглеждаше и миришеше отвратително. Всичкото, което Джим можеше да стори, бе да се моли и… да пие. За учудване на всички (включително и на него самия), той я изпи, без да повърне, спечелвайки си по този начин правото да остане.

Правенето на ученици може да изисква от нас да вършим странни неща - да ядем и пием странни смеси, "да станем всичко за всички", за да придобием неколцина. Това е призивът и предизвикателството на ученичеството, особено когато Благовестието достига целия свят и култури, напълно различни от нашата собствена.

Основни въпроси:

Какви други примери имаме за това как Исус е служил на хора от други нации, освен еврейската? Кои са богобоязливи и какво научаваме от тях за ученичеството? Какво можем да научим днес и от модела на Антиохия?

За тази седмица прочетете:
Матей 15:21-28; Лука 7:1-11; Йоан 1:3; Деяния 10:28,34,35; 11:25-30Ученици сред самаряните Неделя - 3 февруари

Какво научаваме от представените текстове относно Божието отношение към всички раси и народи? Йоан 1:3; Деяния 10:28,34-35; 17:26-28; Евреи 2:9.


Писанието е ясно: Христос не само е създал всички хора, но Той е умрял за всички хора, независимо от тяхната раса, националност или етнически произход. Универсалността на Неговата смърт, фактът, че Той се жертва за всяко човешко същество, трябва да е повече от достатъчен, за да разберем колко несъвместими са предразсъдъците с Бога.

Не е чудно тогава, че когато е на земята, Исус служи не само на евреите, но и на езичниците. Макар да сме свикнали да наричаме Павел апостол на езичниците, още Исус им свидетелства, докато е в човешка плът.


Прочетете Лука 17:11-16 и Йоан 4:39-42. Какво става тук? Каква вест съдържат тези текстове за нас?


В урока от миналата седмица видяхме как жената при кладенеца изоставя стомните си и отива да покани съселяните си да се срещнат с Исус, след като Той й е разказал всичко, което е правила. Тя дори им споменава, че е възможно Той да е Месия. Писанието казва, че много от хората повярват поради нейното свидетелство. Когато се срещат с Исус, те Го убеждават да остане, вероятно, за да ги поучава.

Историята за десетимата прокажени (Лука 17:11-16) също разказва за работата на Исус сред самаряните. Десетият прокажен, който се връща, за да изкаже благодарността си, е самарянин. Хвалейки Бога на висок глас, той дава израз на своята признателност за това, което Исус е извършил за него. Исус му казва, че неговата вяра го е изцелила. Гръцката дума, използвана за това изцеление, внушава идеята, че той е спасен. Това ни навежда на мисълта, че вярата на самарянина го е спасила не само физически, но и духовно. Исус го нарича още "иноплеменник". Макар много добре да знае, че това е самарянин и чужденец, Той не го дискриминира, но напротив, възнаграждава вярата му. Тази среща доказва, че Исус не се съобразява с предразсъдъците на Своите съвременници.


Едно е да заявяваме, че не храним предразсъдъци спрямо никого, но съвсем друго е да бъдем наистина свободни от тези отровни емоции. Какви практически стъпки можете да предприемете, за да помогнете да бъдат разкъсани оковите на предразсъдъците в собственото ви сърце?
Богобоязливите Понеделник - 4 февруари

През първи век някои езичници са наричани богобоязливи. Външно те приемат юдаизма, правят дарения за синагогите и посещават съботните служби. Но все пак не се подлагат на прозелитско кръщение, нито приемат равинските изисквания. Такъв богобоязлив езичник е стотникът от Лука 7:1-11.


Прочетете Лука 7:1-11. Какво научаваме от тези стихове за вярата и характера на този ученик езичник?


"За Исус вярата на стотника бе "доказателство за делото, което Благовестието може да извърши сред езичниците. Той с радост погледна напред към събирането на душите от всички народи в Неговото царство” (Елън Уайт. Животът на Исус Христос).

В Деяния 10 глава е споменат още един римски офицер. Корнилий бе посветен, богобоязлив човек и стотник. Той бе щедър към нуждаещите се и усърдно се молеше на Бога. Бог изпрати ангел да му каже, че неговите дарения и молитви са приети и му заръча да потърси Петър. Апостолът отиде в дома му, нарушавайки еврейските скрупули, и дори бе укорен за това. Но Бог му каза да не нарича вече нечист онзи, който - като Корнилий - е бил очистен.

Докато Петър проповядваше пред цялото семейство на Корнилий, събрано в дома му (Деяния 10:44-46), Светият Дух го прекъсна с езическата Петдесятница за удивление на еврейските му другари.


Прочетете Деяния 11:1-3. Каква е реакцията на еврейските последователи на Исус? Защо тази реакция ни се струва толкова шокираща днес? Какви поуки можем да извлечем от техните действия?


Ето ги, събрани тук - последователи на Исус, които все още не разбират Благовестието в пълнота. Колко внимателни трябва да бъдем да не позволяваме на никакви културни или социални влияния да противоречат на Христовите принципи и да ни пречат да живеем в пълнота изповедта, която сме направили пред себе си и пред всички.
Ханаанката Вторник - 5 февруари

В един момент от Своето служене Исус се оттегля в района на Тир и Сидон. В известен смисъл Той трябва да напусне града, защото напрежението между Него и водачите на Израел се увеличава. На тази езическа територия Той влиза в един дом, но не желае никой да знае за това (Марк 7:24). Въпреки всичко една ханаанка скоро Го намира.


Прочетете Матей 15:21-28 и отговорете на следните въпроси:


1. Защо жената нарича Исус с месианското Му име "Сине Давидов"? Какво ни подсказва това относно познанието й за Него?


2. Как учениците реагират спрямо нея и защо това е съвсем нормално за тях?


3. Каква молба отправя тя? Доколко е безпомощна?


4. Какви събития се случват, които биха могли да я обезсърчат, но не я обезсърчават?


Въпреки че произхождаше от презряна нация, която имаше дълга история на вражда с Израел, въпреки че първоначално бе игнорирана от Исус, въпреки отношението на учениците, въпреки дори думите на самия Христос към нея в началото, тя знаеше, че Той е единствената й надежда. Вероятно това бе упоритост, породена от отчаянието. Кой знае? В края на краищата всички зависим изцяло от Христос, независимо дали осъзнаваме това, или не.

Исус бе приготвил един силен урок за учениците Си. Неговото намерение бе да им покаже колко е важно да работят за езичниците и го постигна, като им демонстрира контраста между обичайното отношение към тях и Неговото собствено. Тези дванадесет мъже имаха да учат още много, докато разберат какво означава да бъдеш ученик.


Отново се вгледайте в тази жена. Какво можете да научите от поведението, действията, думите и вярата й; как те могат да ви помогнат да станете по-добри ученици?
Филип и етиопският велможа Сряда - 6 февруари

Една от най-очарователните истории за ученичеството е записана в Деяния 8:26-40. Това е историята за Филип и евнуха.


Прочетете цялата история (Деяния 8:26-40) и отговорете на следните въпроси:


1. Откъде разбираме, че този човек вече е имал известни познания върху истината и е искал да я разбере още по-добре?


2. Каква бе ролята на Писанията, за да стане той ученик?


3. Според Филип какво беше нужно за скопеца, за да се кръсти?


4. Какво можем да научим за ученичеството от ролята на Филип в тази история? Какви качества показва той - качества, които го правят толкова ефективен свидетел за Господа?


В тази история Провидението играе мощна роля, нали? След като се покори на ангела, Филип срещна евнуха по пътя. Интересно е също, че той трябваше да отиде от Ерусалим в Газа (Какъв символ съзирате тук?). Очевидно етиопянинът беше още един богобоязлив езичник. Освен това в момента четеше Библията; и не просто Библията, а книгата на пророк Исая; и не просто Исая, но най-великото месианско пророчество, което тя съдържа - петдесет и трета глава. Тази глава описва Христовата заместническа смърт за нас. След това, когато Филип му обясни значението на Писанията, те стигнаха до вода и евнухът пожела да бъде кръстен. Всяко нещо си отиде точно на мястото.


Прочетете Деяния 8:39. Евнухът продължи пътя си зарадван - очевидно от новото си откритие - че Исус е умрял за нашите грехове. Казваме, че вярата не е чувство и трябва да я поддържаме дори когато се чувстваме зле. В същото време защо като ученици, които са получили прощение на греховете си благодарение на Христовата смърт, винаги трябва да даваме място на радостта в сърцата си, независимо от заобикалящите ни обстоятелства?
Църквата в Антиохия Четвъртък - 7 февруари

Преследването, което започна след убийството на дякон Стефан, и делото на Савел от Тарс преди неговото обръщане отнесоха Благовестието до много страни. Едно от тези места бе сирийска Антиохия, където за първи път се осъществи представянето му пред езичници. Лука казва, че Бог благоволи в това дело и "голям брой човеци повярваха и се обърнаха към Господа” (Деяния 11:21). Нарастването на църквата бе така феноменално, че водачите в Ерусалим изпратиха Варнава да й помага.

Преди да отиде там, Варнава пожела в тази мисия да му помага Савел от Тарс. Това имаше благоприятен ефект върху църквата. По този начин тя не само нарасна още повече, но и придоби чувството за социална значимост, настойничество и мисия.


Прочетете Деяния 11:25-30. Какви бяха проблемите? Как откликна църквата? Какви поуки можем да извлечем от това за нашата мисия днес?


Забележете също, че когато отидоха в Антиохия, Павел и Варнава "научиха значително множество" за една година. Какво ни говори това за важността на обучението по въпросите на ученичеството?


Деяния 13:1-3 разкрива доста неща относно състава на ранната църква. Знаем, че Варнава е кипърски евреин. Савел, разбира се, идва от Тарс - още един град, който не е част от територията на Израел. Манаин е или добър приятел, или млечен брат на Ирод Антипа. Симеон е наречен Нигер, което е латинската дума за "черен". Луций произхожда от Киринея в Северна Африка. Това означава, че ръководството на църквата е етнически пъстро - някои от водачите изобщо не са евреи.

Тези водачи гледат на ученичеството си съвсем сериозно. Те се покланят на Бога с пост и молитва. Именно в тази църква на ученичеството се гледа така отговорно, че Духът й открива Божията воля за мисионирането. Савел и Варнава са упълномощени да занесат Благовестието до краищата на земята и да изпълнят заръката от Деяния 1:8.

И така, в тези стихове откриваме: мисия, обучение, посвещение и отдаване както от страна на евреи, така и на езичници - крайъгълните камъни на ученичеството.


Нуждите на хората дават на църквата големи възможности да служи и да свидетелства. Без съмнение около вас също има големи нужди. Доколко успешно ги използвате, за да служите на другите и да им свидетелствате за Исус?
Разширено изучаване Петък - 8 февруари
Прочетете още:

Елън Уайт, Животът на Исус Христос ст. Стотникът, Събаряне на огради и Във вътрешния двор; Йоан 12:20-33, Деяния 9:1-31, 22:1-21, 26:2-18.

“Той [стотникът] не бе виждал Спасителя, но онова, което бе чул, вдъхнови вярата му. Независимо от формализма на евреите, този римлянин бе убеден, че тяхната религия стои по-високо от неговата. Той вече бе строшил бариерите на националните предразсъдъци и омраза, които разделяха завоеватели от покорени. Бе показвал уважение към Божията служба и любезност към евреите като Божии поклонници. В учението на Христос - такова, каквото бе стигнало до ушите му, - той откри онова, което задоволява нуждите на душата му. Всичко духовно в него откликна на думите на Спасителя” (Елън Уайт, Животът на Исус Христос).

За разискване:

1. Разгледайте по-подробно модела на работата в Антиохия. Какво може да извлече от този модел вашата църква, за да стане по-ефективен свидетел за Христос?

2. Като църква адвентистите са много добри в присъединяването на хора, както показва нарастващият брой кръщения. Срещаме обаче проблем с въпроса за ученичеството - какво да правим с новоповярвалите хора, след като ги покръстим. Доколкото знаем, твърде много от присъединилите се към църквата скоро я напускат. Какво мислите вие лично по този проблем? Каква е вашата лична опитност по превръщането ви в ученик, след като сте се кръстили и присъединили към църквата? За кои неща ви се иска да бяха постъпили по-различно с вас? Какво може и трябва да направи местната ви църква, за да помага на новокръстените членове да станат истински Христови ученици по-успешно?

3. Евнухът четеше Исая 53 глава. Какво ни говори този текст за Исусовата заместническа смърт в наша полза. Какво прави Исус за нас? Каква надежда ни предлага? Защо е толкова важно Неговата смърт за нас да заема най-предното място в свидетелстването ни? Защо е толкова важно кръстът да стои в центъра на цялото ни ученичество въобще?
Разказ
Сигурна ли си?
Хоумър Трекартин

Родителите на Ракел организират нови църкви за своята деноминация в Бразилия. Първата църква, която създали, се състои от 10 000 членове, а втората – от 2 000. Ракел обаче отпътувала за САЩ, за да завърши образованието си.

На нея й липсвали близките хора и тя копнеела да общува с други на родния си португалски език. Запознала се с адвентно семейство, което се сприятелило с нея и я поканило на църква. Отишла веднъж, но въпреки това продължила да посещава църквата, в която била израснала.

След година адвентното семейство казало на Ракел, че организира нова църква и я поканило да я посети заедно с тях. Ракел отишла и се почувствала особено близка с тази група. Започнала да изучава Библията и да споделя наученото с родителите си.

Силно обезпокоената майка започнала да я умолява: “Тия адвентисти са култ. Те ще ти промият мозъка.” Ракел обяснила, че никой не упражнява никакъв натиск и че просто желае да изучава Библията. Майкате се обезпокоила още повече.

Брат й отпътувал за САЩ, за да я посети. Ракел знаела, че родителите й го изпращат, за да я “поправи”, но въпреки това се радвала той да е около нея. Давид настоявал двамата заедно да ходят на църква в неделя. Ракел се съгласила, но при условие, че той ще я придружава в адвентната църква в събота. Давид решил, че така ще има възможност да разбере как този култ я заблуждава.

След три месеца Давид и Ракел все още посещавали адвентната църква в събота, а семейната си църква – в неделя. Давид също изучавал Библията, тъй като имал намерението да докаже на сестра си, че греши. След като Ракел решила да се кръсти, Давид я попитал: “Сигурна ли си, че искаш да го направиш? Знаеш какво ще причиниш на родителите ни.”

“Да, Давид – отговорила Ракел. – те ще бъдат съкрушени, но аз не мога да не следвам Исус.”

Забелязала сълзи в очите му. Тогава Давид заявил: “Ракел, и аз искам да се кръстя заедно с тебе.”

Когато съобщили на родителите си, майка им започнала да плаче. Бащата обаче казал съвсем спокойно: “Бъдете верни на това, което вярвате, че Бог иска от вас.”

Родителите й заминали за САЩ за нейната венчавка. Те посетили адвентната църква заедно с родителите си. Сторила им се странна, но видели дълбоката любов на Ракел и Давид към Исус. Сега продължават да посещават родната си църква в Бразилия, но продължават да изучават ученията, които Ракел и Давид споделят с тях.


* Хоумър Трекартин е координатор за специални проекти към офиса на адвентната мисия към Генералната конференция.

Created by ULimited®