"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Изтеглете Андроид приложението "Съботно училищен урок" от Google Play

Изтеглете Андроид приложението "Съботноучилищни уроци за юноши" от Google Play

В добро и зло:
Поуки от старозаветните двойки

Гордън и Розенита Кристо


Съботноучилищни уроци за възрастни
Юли, август, септември 2007 г.


Урок 5 Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Разказ 28 юли - 3 август 2007 г.

Моисей и Сепфора: Свързано родство


За друг урок изберете
Всички разкази, Само стиховете
Събота - 28 юли
Стих за запаметяване:
“С вяра Моисей като стана на възраст се отказа да се нарича син на фараонавата дъщеря и предпочете да страда с Божиите люде, а не да се наслаждава за кратко време на греха” (Евреи 11:24, 25).

Моисей е един от най-познатите герои в Стария Завет, за разлика от съпругата му Сепфора – чужденка и от презрян народ езичничка. Тя остава на заден план. Но, както ще видим, тя се оказва вярна съпруга. Остана с Моисей по време на изпитанията при изхода. В резултат на брака му в семейството на Моисей дойде Йотор и той се превърна в голямо благословение не само за Моисей, но и за израилтяните. Въпреки че можем да научим много от тази история, най-важното е това: честността в семейството е нещо прекрасно.

Когато Сепфора се омъжи за Моисей, тя нямаше представа какъв ще е живота й. Тя и семейството й бяха голяма подкрепа за Моисей и го подпомогнаха в святата му мисия. Тази седмица ще видим какво благословение могат да бъдат тъста и добрата съпруга.

За тази седмица прочетете:
Изход 2, 3, 4, 18, Числа 12:1-4.Кавалерство при извора Неделя - 29 юли

Подобно на Яков столетия по-рано Моисей избяга и се засели в Мадиамската земя. И двамата бягаха за живота си – Яков от брат си Исав, а Моисей от фараона. Колко огромна обаче е разликата в причините за бягствата им!


Защо избяга Моисей (Изход 2:11-15)? Как този инцидент разкрива неговия характер и предаността му към собствения му народ, въпреки големите привилегии в двореца?


Прочетете Битие 2:15-17 и Деяния 7:23-29. От това, което знаем за характера на Моисей, защо действията му при кладенеца не бяха изненадващи?


Край кладенеца Моисей наблюдаваше грубите овчари, които не изпъдиха седемте дъщери на Йотор, но преди това ги изчакаха да извадят вода за стадата им. Очевидно Моисей не е понасял несправедливостта и затова си навлече беда в Египет.

Според доклада в Изход 2:19 дъщерите описват на баща си Моисей като “египтянин”, вероятно заради дрехите, които показват в известна степен, че египетската култура му е повлияла. Той не само беше сам, но ясно личеше, че е чужденец. Текстът не ни казва какво е направил, за да отстрани овчарите.

Рагуил, другото име на Йотор (Изход 2:18, 3:1), укори момичетата, че не са поканили техния герой на вечеря. Сапфора, вероятно най-голямата, е обещана за жена на Моисей. В замяна той поема грижата за овцете на тъста си също както Яков преди това за Лаванстотици години по-рано (Изход 3:1).

Един от близките на Моисей застрашава живота му. Колко внимателни трябва да бъдем с най-близките си, за да не би по невнимание да ги нараним.
Моисей и неговия тъст Понеделник - 30 юли

Моисеевият тъст е известен с поне две имена – Рагуил (Изход 2:18) и Йотор (Изход 3:1). Рагуил означава “приятел на Бога” и това може да е званието му като свещеник. В Стария Завет има няколко примера и на други хора с повече от едно име (Исав – Едом, Яков – Израил).

Реакцията на Йотор в резултат от кавалерството на Моисей е смъмрянето на дъщерите му, че не са били гостоприемни към този човек и им нареди да го поканят на вечеря. Моисей беше щастлив да остане с такъв човек; той прекара в дома му 40 спокойни години.


Прочетете внимателно думите на Моисей към Йотор относно завръщането му в Египет (Изход 4:18). Какви аргументи изтъква и какво премълчава? Нечестен ли беше?


Йотор се появява отново в Библията чак в Изход 18:1-12. Представете си изненадата му. Неговият зет го напуска, за да посети семейството си, а се завръща като водач на много хора! Очевидно впечатлен от случилото се, хвалеше Бога и Му принесе жертви и всеизгаряне (ст. 10-12). Колко Йотор е познавал Бога не е известно; но той все още е вярвал и в съществуването на други богове (ст. 11).


Прочетете Изход 18 гл. Какво доказателство откриваме тук за голямото уважение на Моисей към тъста му, въпреки неправилните му теологични възгледи? Какво доказателство за голямата мъдрост на Йотор откривате?


Интересното е, че това е неговият тъст, не някой от кръвните роднини на Моисей, някой, който очевидно почита и други богове (политеист) – той му даде много мъдър съвет за управлението на хората. Моисей очевидно е вярвал, че това е Божията воля, иначе нямаше да се съгласи.


Колко лесно щеше да бъде на Моисей да отхвърли съвета на този “езичник”. Вместо това, той се вслуша в него. Какъв е урокът за нас? Колко сте отворени за добри съвети дори когато ви се дават неочаквано?
Сепфора и религията на нейния съпруг Вторник - 31 юли

Прочетете Изход 4:19-26. Какво се случва там? Защо Сепфора реши да прави това?


Няколко души в древния Близък Изток практикуваха обрязване; така че то не беше нов обичай, който Бог бе открил за Своя народ. Той само му даде ново значение. За мнозина то бе брачен знак, изпълняващ се, когато мъжът се ожени, но Бог го използва като белег на Неговата специална връзка с избрания Си народ. Бог даде наставления на Авраам да обреже всяко момче от домочадието си на осмия ден (Битие 17:9-14). “А Авраам беше на деветдесет и девет години, когато се обряза краекожието на плътта му” (ст. 24).

Контекстът разкрива, че Моисей не беше обрязъл своя син. Бог му каза да поиска от Фараон да пусне Израил: “Израил ми е син, първородният ми” (Изход 4:22). Като последица от неизпълненото от Неговия “първороден”, Бог заплаши да убие първородния син на Фараона (ст. 23). В следващия стих 24 се казва, че Бог възнамерява да убие Моисей, поради това, че не обрязъл своя син и най-вече първородния си (Изход 2:22).


Като отговаряте на следващите въпроси, опитайте се да видите случващото се от Божията гледна точка:


(1) Знаеше ли Моисей, че момчетата трябваше да се обрязват? (2) Знаеше ли значението на обрязването? (3) Как можеха да реагират израилтяните, ако знаеха, че Моисей не е обрязъл сина си? (4) Какво щеше да изпита Бог към Своя пратеник, който не се подчиняваше на Неговата заповед?


Моисей беше на прага на мисия, която беше въпрос на живот и смърт за египтяните, както и за израилтяните. Безопасността на Моисей беше изцяло в Божиите ръце. Никакъв детайл от Божиите указания в личния живот не бива да се пренебрегват.

Ние не знаем защо Сепфора е нарекла Моисей “кървав младоженец” (Изход 4:25). Вероятно защото обрязването е “кървав” ритуал. Обичаят изглежда е бил неприятен за нея. Или пък защото нейният син е бил обекта на обрязване и тя се е чувствала отговорна за това, което става. Въпреки всичко, усещайки Божието неодобрение, тя пое отговорността да направи каквото трябваше да извърши Моисей.
Сепфора с Мариам и Аарон Сряда - 1 август

Прочетете Числа 12:1-3. Предполага се, че тази жена не е Сепфора, защото тя беше мадиамка. Става въпрос за втората жена на Моисей, която той е взел след смъртта на Сепфора. Обаче няма библейски доклад за втория брак на Моисей. Към Сепфора – мадиамката, може да са се отнасяли и както към етиопянката (Авакум 3:7). Обикновено Етиопия се използва като паралел на Мадиам и вероятно е по-стар поетичен израз за Мадиам.


Прочетете Изход 2:1-9; 15:20, 21; Малахия 4:4. Какво можем да научим за характера, даровете и привилегиите на Мириам от тези текстове? (Вижте и Патриарси и пророци – стр. 257.)


Какви ужасни черти на Мариам и Аарон са разкрити в Числа 12:1?


Предразсъдъците са едни от най-трайните и ужасни последици на грехопадението. Дори хора надарени, уважавани и благословени като Мариам и Аарон не бяха застраховани. Още по-лошото беше, че Сепфора доказа своята вярност към Израил по време на всички изпитания на народа. Според Изход 4:20, тя и децата им се върнаха с Моисей в Египет. Тя спаси живота на Моисей (ст. 26). Кой знае какво щеше да се случи с Израил, ако Моисей беше умрял. Още по-лоши бяха предразсъдъците на водачите на хората, които сами бяха обект на подигравки от други народи.


Какъв беше всъщност спора относно съпругата на Моисей (Числа 12:2)?


Очевидно Мариам и Аарон чувстваха, че техният авторитет намалява и приписаха тази заслуга на Моисеевата съпруга. Нейният баща посъветва Моисей да назначи за десетници ръководителите и те да му докладват трудните случаи. Атаката към Сепфора, не беше невинно извинение за дискредитиране на Моисей. Аарон и Мариам никога не приеха съпругата на техния брат и след като видяха нейното семейство в пустинята, още повече я презираха.


Защо се появяват расови и етнически предразсъдъци, особено след изповядващите се за християни? Какво точно можете да направите, за да се освободите от такива грехове?
Моисей и брата на жена му Четвъртък - 2 август

Казват, че когато се жениш, не взимаш само съпруга, но и нейното семейство. Моисей не беше изключение.


Прочетете Числа 10:29, 30. Какво става тук? Защо Моисей предложи това?


Според Моисей, ако Овав се съгласеше да дойде, той и неговото семейство щяха да бъдат участници в Божиите благословения, обещани на Израил. В същото време присъствието на Овав осигурява семейство за съпругата му Сепфора.


Как става така, че езичниците участват в благословенията на Израил? (Исая 56:1-7, Римляни 11:17-19).


От историите на Моисей, става ясно, че Бог се грижи за израилтяните. Бъдещето беше обещаващо, но е трудно все да си в движение. Докато Моисей, техният водач, беше негов роднина, не беше лесно решение да оставиш своя народ и да хвърляш жребий с друг. Затова вероятно Овав накрая отказа.

Какво от казаното от Моисей в Числа 10:31, 32 разкрива вътрешни мотиви на Овав?

Действията на Моисей не се разбират изцяло в светлината на облачния стълб. В деня, когато беше завършен и издигнат олтара, облакът се установи върху него (Числа 9). Той даваше сигнал, кога да спрат да вървят и кога отново да тръгнат. Очевидно Овав не можеше да се състезава с облака. Или неговите познания на областта допълват Господното ръководство.


Какви решения които трябва да вземете скоро? Когато планирате, попитайте се какви са мотивите ви? След като се замислите върху тях, може би ще промените плановете си? Дали вършенето на правилни неща с погрешни мотиви е “правилно”?
Разширено изучаване Петък - 3 август
Прочетете още:

Елън Уайт, Адвентен дом, главата “Възрастни родители”.

“Въпреки че не беше израилтянка, Сепфора се покланяше на истинския Бог. Тя бе скромна, въздържана, благородна, чувствителна и много състрадателна. Поради тази причина, Моисей реши да я върне в Мадиам, когато тръгна за Египет. Той желаеше да й спести мъката, при вида на съдбите, които щяха да поразят египтяните.

Когато дойде при съпруга си в пустинята, Сепфора видя, че неговите отговорности изтощаваха силите му и сподели страховете си с Йотор, който даде съвет на Моисей и облекчи положението му. Тази бе основната причина за антипатията на Мариам към Сепфора. Огорчена от предполагаемото пренебрежение към нея и Аарон, Мариам считаше Моисеевата жена за виновна, че те двамата с Аарон не участват в съвета както преди” (Елън Уайт, Патриарси и пророци, стр. 258).

За разискване:

1. Какви предразсъдъци съществуват във вашето общество? Етнически, религиозни, национални, полови, икономически? Какви са резултатите? Как да се научим да разпознаваме предразсъдъците у себе си? Най-важното е какво можем да направим, за да пречистим обществото, църквата и себе си? Като група какво бихте направили за да облекчите страданията на другите, резултат от предразсъдъци?

2. Както видяхме по-рано, дъщерите на Йотор първоначално повярваха, че Моисей е египтянин. Това показва как, че културата, в която живеем влияе на живота ни. В каква култура живеете вие? Как тя повлиява вашата вяра и нещата, които са в противоречие с нея? Изяснете някои от проблемните области и поговорете какво бихте могли да направите, за да помогнете на себе си и на други църковни членове да работят въпреки трудностите.

Обобщение:

Когато Сепфора се омъжи за Моисей, тя нямаше представа какво ще се случи. Въпреки малкото, казано за нея, виждаме, че тя и семейството й бяха благословение за Моисей и сериозна подкрепа в святата му мисия.Разказ
Да наблюдаваш как Бог действа, Част ІІ

Мария излязла от стаята и се зачудила дали отказът й да сервира алкохол на мъжете ще бъде причина да остане без работа. Помолила се и оставила всичко в ръцете на Бога.

След малко братът на шефа й я повикал в стаята, където цялото семейство било събрано. “Мислех, че си религиозна фанатичка – казал той, - но проверих в интернет и открих, че адвентистите от седмия ден са доста известни. В уеб сайта се обяснява защо спазвате съботата вместо неделя и защо не пиете и не пушите. Ти ни накара да се засрамим, защото сме мюсюлмани и самите ние трябва да спазваме тези принципи. Ти си толкова различна от другите християни, които съм срещал. Искам да науча нещо повече за твоята религия.”

Мария се усмихнала. Бог благословил усилията й да сподели вярата си и да прослави името Му, макар че трябвало да обяснява всичко на техния език.

“Бог е позволил на адвентистите да бъдат в тази страна – казва Мария. – Един ден може би няма да е възможно да свидетелстваме на тези важни хора, но това, което споделяме с тях сега, ще остане в умовете им.” Стотици семейства там разбират в домовете си какво адвентистите проповядват.

Един ден шефът на Мария й донесъл парче месо и я помолил да му го сготви. Тя разбрала, че е свинско и учтиво отказала, като му обяснила, че месото е нечисто и не би го докоснала. Той останал силно учуден и я попитал как е разбрала, че месото не става за ядене. Езикът на Мария бил твърде беден, за да обясни какво знае, затова отворила Библията си и посочила Левит 11 гл., след което го помолила да прочете текста. След като той го прочел, Мария обяснила, че книгата е част от Тора, признат от мюсюлманите за част от свещените им писания. Шефът й съпругата му открили и други неща, които би трябвало да спазват. След време тя ги чула да си говорят: “Тези адвентисти са по-добри мюсюлмани и от нас.”

Мария знае, че работата й означава нещо много повече – има мисията да споделя Божията любов и обещания с хората, които казват, че вярват, но не знаят нищо за собствената си вяра. “Всяка постъпка, всяко наше действие показва в кого вярваме – обяснява тя. – Всеки ден е свидетелство за Божията любов.”


* Мария живее и споделя вярата си в голям град в Близкия Изток.

Created by ULimited®