"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Изтеглете Андроид приложението Съботно училищен урок от Google Play

Изтеглете Андроид приложението Съботноучилищни уроци за юноши от изтегли Съботноучилищни уроци за юноши от Google Play

Съботно Училище - официалното приложение на отдел "Съботно училище и лично служене" към ГК на ЦАСД, включващо младежки уроци Inverse
В добро и зло:
Поуки от старозаветните двойки

Гордън и Розенита Кристо


Съботноучилищни уроци за възрастни
Юли, август, септември 2007 г.


Урок 1 Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Разказ 30 юни - 6 юли 2007 г.

Адам и Ева: планираният идеал


За друг урок изберете
Всички разкази, Само стиховете
Събота - 30 юни
Стих за запаметяване:
”Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът” (Битие 2:24).

Историята на Адам и Ева има прекрасно начало, но тъжен край. Бог им беше осигурил всичко необходимо. Те бяха красиви младоженци, с прекрасни тела и характер. Бог им обеща вечен живот. Началото на техният брак беше по-прекрасно от приказка.

Краят обаче беше далеч от щастливия край в приказките. Историята им завършва със загуба на всичко – за тях и за другите двойки след тях. Това е силен пример за цената на греха.

Трябва да запомним добре до какво води отделянето от Бога и пренебрегването на волята Му.


Адам и Ева бяха създадени, за да отразяват и представят образа на техния Създател. Какво означава това? Какво стана след като този образ беше осквернен от греха? Какво можем да научим от тъжната история на тяхното грехопадение?


За тази седмица прочетете:
Битие 1:26, 2:18-3:16.Божият образ Неделя - 1 юли

“И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде: мъж и жена ги създаде” (Битие 1:27).


Смисълът на “Божия образ” може да се разбере частично от думите ”мъж и жена ги създаде”. Мъжът и жената заедно отразяват Божия образ. Единият пол допълва другия, но сам по себе си не е завършен. Мъжът и жената не бяха създадени да живеят отделно, а естествено да се търсят един друг. Свързването им е необходимо за съхраняването на обществото и продължаването на човешката история.

Мнозина свързват Бога само с мъжкия пол. Въпреки че еврейската дума за Бог има в множествено число окончание за мъжки род и взима формата на глагола в мъжки род, Библията включва и женска образност и качества на Бога.


Какви женски изображения за принадлежност на Бога са използвани в следващите стихове: Второзаконие 32:11; Исая 49:15, 16; 66:12, 13; Осия 13:8; Матей 23:37?


В подкрепа на идеята за допълнението на половете е идеята за “плурализма” на Бога. Местоимението, използвано за Бога, е в множествено число: “Да създадем човека по Нашия образ” (Битие 1:26).


Как мощта на “плурализма” на Божеството изявява идеята за мъже и жени, заедно отразяващи Божия образ?


“Плурализма” на Божеството е необходим, защото Бог е любов. За да съществува любовта, трябва да има някой, който да обича и да бъде обичан. Мъжете и жените в тяхното партньорство са пример за това. Като Бог, естествено е за мъжа и жената да бъдат свързани с любов. Любовта е в основата на човешките взаимоотношения. Хората живеят, за да обичат и не са завършени, ако не е така, независимо дали тази любов се проявява в брачна връзка. Несемейните могат да изразят любовта си по други начини. Исус също не беше женен.


Как изразената към нас любов чрез смъртта на Исус (Йоан 15:13) ни помага по-добре да разберем какво всъщност е любовта?
Подходящ помощник Понеделник - 2 юли

Защо Бог създаде жена за Адам (Битие 2:18)?


Защо за Адам не беше добре да е “сам”? Нали имаше компанията на животните, а дори и на Бога?


В Битие 2:18-22 се казва, че въпреки нуждата, която Бог е видял, за да създаде помощник на мъжа, Той забавя създаването на жената, докато всички животни получат имена. Когато четем този разказ, усещаме заедно с Адам неговото нарастващо осъзнаване на самотата му. Той не може да не е забелязал, че Бог довежда при него животните и птиците, за да им даде имена и че те идват по двойки. След като е направил това той открива, че едното животно е мъжко, а другото – женско. Те били близки другари по начин, който никое друго животно или птица не биха могли да заместят. В контраст с това, “помощник, подходящ за човека, не се намери” (Битие 2:20). Неговата самота била поразителна.

Бог създаваше ден след ден и, когато Си припомняше делата, забелязва, че беше “добро”. Той използва същата дума и по отношение на Адам, но в друг смисъл. Той казва: “Не е добре за човека да бъде сам” (Битие 2:18).


Как Бог описва жената, която щеше да създаде за Адам (Битие 2:18)?


Бог не каза, че ще създаде само помощник на Адам, а човек, който ще го допълва. В еврейския език това означава “негова противоположност”. Неговият партньор не беше до него само, за да му помага – да приготвя храна, да ражда деца или да се грижи за градината. Ева беше негово допълнение – негова противоположност, партньор в истинския смисъл на думата. Идеята за помощник едва ли носи в себе си значението за това, че човекът е с по-малко качества, не и след като Библията често говори за Бога като за Един, Който помага на хората (вижте Псалми 30:10, 54:4, 121:2, Евреи 13:6).


Помислете за някой, когото познавате и който страда от самота. Колко от себе си бихте желали да пожертвате, за да му помогнете?
Съпруг и съпруга Вторник - 3 юли

В Битие 2:23 първоначалните чувства на Адам, виждайки Ева, не бяха романтични, а свързани с облекчение. Неговите първи думи на еврейски могат да се преведат като “сега” или “по това време”, но преводът, който най-подхожда е “Най после!”. Сега поне там имаше живо същество, с което той можеше наистина да се идентифицира. Тя не беше само негово допълнение, а същество, създадено от реброто му, тя буквално беше част от него. Матю Хенри казва, че жената “не беше взета от главата му, за да го командва, нито от краката му, за да го тъпче, а от неговото ребро, за да му бъде равна; до ръката му, за да бъде закриляна и близо до главата му, за да бъде обичана”.


Прочетете 1 Коринтяни 11:11, 12. Какъв е смисълът на единството според Павел, което трябва да съществува между съпруга и съпругата?


Прочетете Битие 2:24. Каква промяна в зависимостта, верността и приоритетите се изисква в този текст?


Текстът не казва, че човекът трябва да изостави родителите си и да се присъедини към семейството на съпругата си, както е прието в някои общества. В този текст се изисква и от двамата да променят приоритетите си. Родителите вече нямат права. Това е нещо много сериозно в някои култури, например в Стария Завет, където децата трябва да почитат своите родители през целия им живот. Това, разбира се, е така и днес, но след брака уважението към брачния партньор трябва да бъде на първо място.

Коментирайки Битие 2:24, Исус заявява, че съпругът и съпругата “не са вече двама, а една плът” (Матей 19:6). Съпругът и съпругата трябва да се свържат социално, емоционално и духовно, като Триединството – въпреки че са три личности, те са едно. По този начин съпругът и съпругата отразяват Божия образ.


Ако сте семейни, какво можете да направите, как трябва да се промените, за да се свържете още по-интимно с вашия брачен партньор? Ако не сте семейни, какви промени трябва да направите, за да имате по-добра и по-близка връзка с хората около вас?
По-добре двама, отколкото един Сряда - 4 юли

Прочетете Битие 3:1-6. От разказа разбираме, че Ева е била сама, когато се поддава на изкушението.


1. Виждаме, че змията говори само на Ева.

2. Адам не е там и за него се споменава едва когато Ева му дава плода.

3. Адам е проклет само защото е слушал жена си, а не е чул змията.

Няколко версии на Библията и някои коментари казват, че Адам е бил с Ева по времето, когато тя е била изкушена (Битие 3:6). На еврейски има няколко думи, които могат да се преведат като “със”. Две от тях са etzel и im. В този разказ е използвана втората дума.

Etzel е предлог, който се използва за определяне на точното място или за да се каже, че едно нещо е до друго. (Вижте Битие 39:15, 18). Точно обратното, im означава приятелство, връзка. “Immanuel” в Исая 7:14 и 8:8, 10 започва с предлога im и означава “Бог с нас”. Това е отношение на приятелство, а не географско място. В Битие 3:6 не виждаме Адам до Ева, когато тя е изкушена. Адам използва същия предлог в Битие 3:12 когато напомня на Бога за жената, която Му е дал. Тук думата е със значение на връзка “със”. Ако е бил с нея, тя нямаше да се поддаде на изкушението. “Ангелите са предупреждавали Ева да внимава да не се отделя от съпруга си, докато се занимават с ежедневните си задължения в градината; с него тя щеше да е в по-малка опасност, отколкото ако беше сама” (Елън Уайт, Патриарси и пророци).


Каква е вестта за нас в следните текстове:


Притчи 11:14

Еклисиаст 4:9-11

Яков 5:16


Как приемате помощта, защитата и добрите съвети на другите? Имате ли желание да дадете или получите съвет, когато някой е в нужда или самите вие се нуждаете? Разкажете или дайте пример, когато присъствието на другите или тяхната помощ са ви повлияли.
Проклятието Четвъртък - 5 юли

“На мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание и той ще те владее” (Битие 3:16).


С един замах Адам и Ева загубиха всичко – невинността си, управлението си, безсмъртието си, Едемския си дом и сигурността си. В замяна получиха вина, битката със зверовете, гонението, страха, борбата за съществуване, смъртта… Една двойка, имаща съвършени любовни отношения, може да понесе всички трудности, но в допълнение към всички други загуби тяхното идеално приятелство също беше разрушено.

Адам разви склонност да доминира и това развали приятелството им. Бог предвиди, че някои мъже ще разгърнат тази си склонност до подчинение чрез сила. Това не беше според Божията воля. Бог не каза на Адам какво да прави. Той се обърна към Ева и й каза, че нейният грях ще има последици. Това е противоположно на първоначалното намерение на Бога за връзката между съпруга и съпругата.


Прочетете 1 Тимотей 2:1-14. Какво изтъква Павел и как той свързва това с грехопадението?


Според Библията жената трябва да се подчинява на мъжа (1Петр. 3:1). Сара, която се подчинява на Авраам и го нарича “господар” е пример на истинско подчинение. Дотогава на жените е казвано да не се страхуват (ст. 6). По същия начин съпрузите са съветвани да се отнасят към жените с уважение и любов. Петър отбелязва, че пренебрегването на това ще “попречи на молитвите” им (ст. 7). Тези са инструкциите за следпотопната брачна връзка.


Ако сте причинили болка на съпругата си или на друг човек, как бихте им помогнали да се възстановят? Не можете да промените миналото; какво обаче можете да направите, за да укрепите бъдещата си връзка?
Разширено изучаване Петък - 6 юли
Прочетете още:

Елън Уайт, Адвентен дом, “Образцовият райски дом”.

“При сътворението Бог създаде Ева равна на Адам. Останеха ли те послушни на Бога – в хармония с Неговия велик закон на любовта, – щяха завинаги да бъдат един с друг, но грехът донесе разединение и сега тяхното единство трябваше да бъде поддържано в хармония само чрез подчинение от страна на единия или другия…. Принципите налагаха Божия Закон да бъде пазен грижливо от падналата раса. Присъдата, въпреки увеличаващите се последици от греха, щеше да им донесе благословение; но човекът злоупотреби с дадена му по-голяма власт и твърде често подчинява жената чрез сила и превръща живота й в бреме” (Е. Уайт, Патриарси и пророци).

За разискване:

1. Защо в домове, общества и други организации е най-добре да има ръководител, за да бъде организацията по-добра? Какви са предимствата и опасностите?

2. Отговорете на въпросите от сряда. Какво можете да научите един от друг? Как бихте могли да си помогнете? Как можете като група да помогнете на някои членове, независимо пред какви проблеми са изправени.

3. Въпреки че уроците са свързани с брака, кои принципи можем да приложим в приятелските си връзки?

4. Какво прави вашата църква за жените, върху които е упражнено насилие у дома? Какво още можете и трябва да направите?

Обобщение:

Равностойното приятелство, взаимната любов и уважение между Адам и Ева бяха планираният идеал за всички двойки. Той, обаче се помрачи от греха и днес конфликти разяждат браковете. Трябва да позволим на Святият Дух да пресъздаде в нас първоначалния образ на Бога.Разказ
Свободен!
Марадона Магуба

Като войник в Демократична Република Конго бях изпратен при местните хора в област с интензивни сражения. Там обаче се провеждаха евангелизационни събрания и аз започнах да се заслушвам, докато ги пазех.

Военното ми подразделение бе преместено в друг район преди края на евангелизацията. След месец на сражения просто ми се искаше да умра. Реших да отида на църква, преди да сложа край на живота си, но не знаех наблизо да има каквато и да е църква. Тогава чух някаква обява за религиозни събрания. Така намерих Църквата на адвентистите от седмия ден. Още веднъж чух вестта за благодатта и закона.

След като подразделението ми бе преместено още веднъж, отново намерих адвентна църква, която можех да посещавам в събота. Когато ме хванаха да ходя на църква, войниците ме пребиха от бой.

Не виждах начин да се покланям на Бога и затова избягах от военните. Знаех, че ще ме изпратят в затвора, ако ме хванат, и затова се укрих при племето на пигмеите, където смятах, че никой няма да ме намери. Бях заловен и отведен във военния лагер, където войниците ме хвърлиха в дълбока яма, от която не бих могъл да изляза.

Тъй като съм монтьор, един ден ме извадиха от ямата, за да ремонтирам военна кола. Поправих я и избягах още веднъж. Този път поех към града, в който бях посещавал църквата. Пасторът ми каза, че войниците ме търсят, но въпреки това той би ми помогнал.

Останах при него цели два дни. След това той ме заведе при бившия ми командир и уреди уволнението ми от армията. Слава на Бога, че командирът ме пусна. Отново бях свободен човек!

Станах шофьор към църквата и започнах да изучавам Библията. Година по-късно се кръстих в Божията църква. Днес съм истински свободен човек – свободен от военните, свободен да служа на Господа.


* Марадона Магуба (на снимката) споделя вярата си в град Гома, Демократична Република Конго.

Created by ULimited®