"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Изтеглете Андроид приложението "Съботно училищен урок" от Google Play

Изтеглете Андроид приложението "Съботноучилищни уроци за юноши" от Google Play

„Твоето слово
е светилник на нозете ми”:

Библията за днешния ден
Хора от целия свят
са открили в Библията отговори
на най-дълбоките си нужди

Джонатан Кунтараф

Съботноучилищни уроци за възрастни
Април, май, юни 2007 г.


Урок 10 Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Разказ 2 - 8 юни 2007 г.

Библията и щастието


За друг урок изберете
Всички разкази, Само стиховете
Събота - 2 юни
Стих за запаметяване:
“Крадецът влиза само за да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно” (Йоан 10:10).

Основна мисъл: Библията предлага отговори за една от най-изплъзващите се житейски цели - щастието.


Всеки иска да бъде щастлив, но малцина знаят как да го постигнат. Светът предлага всякакви съблазни, които обещават щастие, но в края на краищата те винаги се оказват плитки, мимолетни и празни.

Можем ли да намерим щастие в този грешен свят? Можем, но само като се върнем към Източника на щастието: Бог. Болката, страданието и нещастието са следствие от отделянето ни от Него. Следователно можем да намерим щастието, за което всички толкова копнеем, но което светът не може да предложи, само до степента, до която ще се върнем към Бога.

Тази седмица ще разгледаме някои библейски принципи, засягащи щастието. Ще се насочим и към семейството, защото оттук произхожда голяма част от нашето щастие или нещастие. Библията предлага благотворни принципи, които, ако бъдат приложени, могат за запазят семействата ни от много неща, със сигурност носещи нещастие и страдание. И независимо от миналото, независимо от грешките, които сме направили, наранявайки себе си или другите, Бог чрез Своето Слово ни предлага обещания, носещи изцеление и щастие. “Ще дойдат с възклицание в Сион; вечно веселие ще бъде на главата им; ще придобият радост и веселие; а скръб и въздишка ще се отдалечат” (Ис. 35:10).

Стих за запаметяване:
Лука 21:36, Йоан 8:32, 1 Петр. 3:15, 4:12-14, 1 Йоан. 1:4, 1 Кор. 10:13, Фил. 2:3, Кол. 3:13.Изобилен живот Неделя - 3 юни

“Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно” (Йоан 10:10).


Какво ни казва Исус в горния текст? Как разбираме идеята да имаме живот “изобилно”? Какво включва това според вас? Какво не включва?


В основата на всичко онова, в което вярваме и за което се надяваме като християни, е обещанието за вечен живот (1 Йоан. 2:25). Без него, каквото и друго да прави Исус за нас, дори сега, би било изцяло напразно (1 Кор. 15:16-19).

Обаче обещанията, които Бог ни е дал в Библията, не са всички за новия свят. Не всички от тях се отнасят за живота в новото небе и новата земя без грях, страдание и смърт. Божието Слово ни обещава много неща още тук и сега - неща, които могат да ни помогнат да разберем какво има предвид Исус, когато казва, че ще ни даде живот “изобилно”.


Прегледайте Йоан 8:32, 1 Петрово 3:15, 1 Йоаново 1:4, 1 Коринтяни 10:13 и Ефесяни 2:8. Какви обещания откриваме в тях? Какво ни предлагат те в този живот - тук и сега?


Бог ни обича. И тъй като ни обича, Той иска да бъдем щастливи. Иска най-доброто за нас. Чрез Своето Слово Бог ни се е разкрил и ни е показал какво желае да направи за нас, стига да Му позволим. Колко често самите ние сме най-голямата пречка за собственото си щастие.


Кои ваши действия ви пречат да се наслаждавате на “изобилния” живот, предложен чрез Исус? Щом веднъж признаете кои са те, как можете да се освободите от тях?
Радвайте се пред Господа Понеделник - 4 юни

“Бог е създал земята за дом на святи и щастливи същества” (Елън Уайт, Дом и семейство). Това щастие обаче е разрушено от греха (Бит. 3:16-18) и едва когато грехът бъде окончателно премахнат, ще можем напълно да се наслаждаваме на щастието, което могат да имат само безгрешни същества в един безгрешен свят.

Междувременно дори в този греховен свят Бог е осигурил средствата, чрез които можем да постигнем определено ниво на щастие, доволство и радост.


Какви обещания дава Бог на Израел, разбира се, в случай, че Му се покоряват? Лев. 23:40; Вт. 12:7, 12, 18; 16:11.


Много проучвания доказват, че по отношение на факторите, които означават “щастие,” вярващите в Бога хора са в по-добра позиция от невярващите. Все пак помислете какво ни е разкрило Словото като на християни: че имаме любящ и загрижен Бог, Който ни обича толкова много, че е дошъл на земята, приел е човешка плът (Римл. 8:3) и в тази плът се е пожертвал за нашите грехове (Римл. 5:8). Че благодарение на Неговата смърт ние имаме обещанието за вечен живот в един обновен свят (Откр. 21:1). Имаме надеждата, че този свят не е всичко. Междувременно Той ни е дал много скъпоценни обещания, че ще бъде с нас (Мат. 28:20), ще ни ръководи (Йоан 16:3), ще ни помага (Евр. 4:16), никога няма да ни изостави, нито ще се отрече от нас (Евр. 13:5) и т.н. Не е чудно, че трябва да сме по-щастливи от онези, които не знаят нищо за тези обещания.


Прегледайте Изход 20:1-12; Притчи 3:5; Лука 21:36; 1 Петрово 4:1, 2; 2 Йоаново 5; Филипяни 2:3; и Колосяни 3:13 и обърнете внимание на принципите, които откривате. Как всеки от тях допринася за щастието ни тук, ако изпълняваме това, което стиховете казват? Запитайте се също: “Колко успешно се стремя да следвам принципите в тези стихове?”
Основата на семейството: 1 част Вторник - 5 юни

Библията казва, че светът е бил създаден чрез Божето Слово и че Бог е създал човечеството по Своя образ (Бит. 1:26, 27). Той е проектирал мъжа и жената, благословил е първия брак и е направил семейството основа на обществото. И както всички добре знаем, силното и здраво семейство е решаващият елемент, за да имаме щастлив живот. Както казва псалмистът: “Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите” (Пс. 127:1). В семейството можем да преживеем любов и щастие. Точно по тази причина Писанието ясно казва: “И така, онова, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва” (Мат. 19:6). Господ желае Неговите деца да разбират, че ако се оженят, трябва да направят завет за вярност един към друг до края на живота си. Словото обяснява също как може да се заздрави брачната връзка: да се свържем само с вярващ човек (2 Кор. 6:14-16), да бъдем напълно верни един на друг (Евр. 13:4), да се обичаме и високо да се оценяваме един друг (ПП 7:1-9). Семейството, което живее чрез Божието Слово, ще изпитва радост от Неговото присъствие и когато следва заповедите Му.


Какви принципи за здраво семейство могат да бъдат открити в следните текстове?


Вт. 6:5-7

Пр. 31:30

Гал. 3:28, 29

Еф. 5:25


Как можем да приложим принципите, посочени в горните текстове, и да заздравим семейните си взаимоотношения? Какво можем да направим междувременно, за да се излекуват раните от влошени семейни отношения в миналото?
Основата на семейството: 2 част Сряда - 6 юни

Семейството е основата за всеки човек. Унищожете или само отслабете тази основа и с нея ще рухнат още толкова много неща. Колко съдбоносно е за нас като християни да правим всичко възможно, за да пазим светостта на нашите домове (като понятието “дом” включва всички разновидности на семейството - от самостоятелно живеещи хора до принадлежащи към голямо семейство).


Прегледайте отново Десетте заповеди. Колко от тях са пряко свързани със семейни въпроси и по какъв начин? Защо семействата биха били по-здрави и по-сигурни, ако следваха всички заповеди?


Важна страна от семейния живот е отговорността. Библията казва, че всеки човек – съпруг, съпруга или дете – трябва да носи отговорност за решенията, които взема (2 Кор. 5:10). Ако всеки човек познава и приема своята отговорност такава, каквато е изяснена в Словото, семейните отношения биха били силно заздравени. Словото ни дава насоки за отговорността на всеки човек. То казва, че Авраам е заповядвал “на синовете си и на дома след себе си да пазят Господния път” (Бит. 18:19). На родителите Словото казва: “Възпитавай детето отрано в подходящия за него път и то няма да се отклони от него дори когато остарее” (Пр. 22:6). Съветва ги и да избягват да се отнасят към децата си по начин, който ще ги обезсърчи (Кол. 3:21). На децата Словото казва: “Почитай баща си и майка си, за да се продължат дните ти на земята, която ти дава Господ, твоят Бог” (Изх. 20:12) и “Деца, покорявайте се на родителите си в Господа, защото това е правилно” (Еф. 6:1). Съпрузите наставлява: “Обичайте жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея” (Еф. 5:25), а на съпругите: “Подчинявайте се на своите мъже като длъжност към Господа, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е Глава на църквата” (ст. 22, 23).


Какви са твоите отговорности в семейството? Колко добре ги изпълняваш? Правиш ли нещо, което може да унищожи щастието и светостта на твоето семейство? Кои области в твоите семейни взаимоотношения имат нужда от подобрение?
“Не както дава светът” Четвъртък - 7 юни

Както говорихме през цялата седмица, Бог ни обича и иска да бъдем щастливи. Едновременно с това трябва да помним, че се намираме в свят на грях, смърт, страдание – свят, в който се води война между доброто и злото. И както става във всички войни, има и пострадали. Всъщност всички сме пострадали в тази война по един или друг начин. Затова въпреки многото обещания, които имаме в Библията и които ни дават толкова много утеха и надежда, всички страдаме в този живот.


Помислете за живота на Авраам, Давид, Исус и ап. Павел. Бихте ли ги описали като “щастливи”? Обосновете отговора си.


Едно от решаващите неща, което трябва да обмислим, е как разбираме щастието. Самият Исус ни дава ключа, когато казва: “Мир ви оставям, Моя мир ви давам; Аз не давам, както дава светът. Затова не се тревожете, нито се страхувайте” (Йоан 14:27). С други думи, трябва да осъзнаем, че светските представи за мир или дори за щастие не са същите както библейските. Светското щастие е основано върху мимолетни и временни неща, които могат да бъдат добри в своето време и място. Но рано или късно всички тези неща девалвират и построяването на нашата надежда и щастие върху тях прилича на строеж върху пясък. За християнина щастието е основано на нещо по-дълбоко от кратковременните и несигурни радости на този живот. Важно е да се наслаждаваме на тези неща и да извличаме някакво удоволствие и щастие от тях, но основата на нашата надежда трябва да бъде там, “където молец и ръжда не разяждат и където крадци не подкопават, нито крадат” (Мат. 6:20).


Прочетете Лука 10:20, Йоан 14:27, 1 Петрово 4:12-14 и Филипяни 3:7-11, 4:6-13. Кои принципи в тези текстове могат да ни помогнат по-добре да разберем какво означава да бъдеш “щастлив” в този живот дори сред неизбежните страдания и мъка? Докато ги четете, се запитайте: “Колко успешно прилагам тези принципи в собствения си живот?”
Разширено изучаване Петък - 8 юни
Прочетете още:

Елън Уайт, Дом и семейство, “Фактори, носещи успех или неуспех”, “След брачния олтар”.

“Чувството за вина трябва да бъде положено в подножието на Голготския кръст. Чувството, че си грешен трови изворите на живота и на истинското щастие. Исус казва: `Положи го върху Мен, Аз ще поема твоя грях и ще ти дам мир. Не унищожавай повече своето самоуважение, защото Аз съм те изкупил с цената на Моята кръв. Ти си Мой, Аз ще укрепя твоята слаба воля и ще премахна угризенията ти за греха.` После обърни благодарното си сърце, което трепери в несигурност, и се хвани за надеждата, поставена пред теб. Бог приема твоето съкрушено и каещо се сърце. Предлага ти безвъзмездно прощение. Желае да те осинови в Своето семейство, да помогне на слабостта ти със Своята благодат и да те води стъпка след стъпка - само да положиш ръката си в Неговата и да Му позволиш да те води” (Елън Уайт, Този ден с Бога).

“Божиите деца могат да бъдат радостни винаги и във всичко. Когато дойдат проблемите и трудностите, можете да се радвате с вяра в мъдрото Божие провидение. Няма нужда да чакате появата на щастливите чувства, но можете да се хванете за обещанията чрез вяра и да издигнете душата си в химн на благодарност към Бога. Когато Сатана ви изкушава, не изговаряйте нито една мрачна дума на съмнение” (Елън Уайт, Адвент Ривю енд Сабат Херълд, 11 февруари, 1890 г.)

За разискване:

1. Каква е цялостната ви представа за щастието? Трябва ли да очакваме да бъдем щастливи през цялото време? Има ли нещо, което да не е наред в християнския ни живот, ако не се чувстваме щастливи? Как щастието може да бъде използвано като тактика от Сатана, за да ни измами? Едновременно с това, как може Бог да използва нещастието като средство за достигане на хората?

2. Какво казвате на християнин, който признава, че не е щастлив? Какъв съвет бихте му дали?

3. Може ли човек да бъде щастлив в Господа дори и когато страда заради Христос?
Разказ
Задържане на слонове и дъжд
Алагапан Катаперумал Пилай

Трябва да призная, че се колебаех. Помолиха ме да проведа евангелизаторски събрания в отдалечен район на Шри Ланка, високо в хълмистата обраст на този остров. Районът бе съвсем откъснат от света, без телефон или радио. Как хората ще разберат за събранията? Освен това трябваше да ги проведа през дъждовния сезон, и то на открито. И като капак на всичко пасторът ни предупреди, че в тази местност живеят двадесетина диви слона, които убиват хора, когато се разярят.

Качихме се заедно със съпругата ми на автобус, който трябваше да ни отведе в хълмистата част. Там се срещнахме с шофьор, който ни откара до определеното място. По пътя шофьорът ни сочеше изкоренени дървета и храсти. “Слоновете – възкликваше той. – Хората се страхуват и няма да дойдат на събранията, ако слоновете са наблизо. Ако видите слон, тичайте и се крийте зад голяма скала. Тези слонове могат да ви убият, щом се изпречите на пътя им.” Искрено се помолих Бог да държи слоновете настрана.

Когато пристигнахме, чухме, че хората видели слонове наблизо, но ние отново се помолихме Бог да ги държи далеч от събранията ни.

Дойде и проблемът с дъжда. По време на дъждовния сезон валеше денонощно. Отново се помолихме Бог да задържи дъжда. Денят на първото ни събрание бе доста навъсен. Валя до следобеда, след това спря и отново продължи след края на беседата. Нито веднъж по време на събранията не валя. И нито веднъж не се появи слон. Стотината човека, които посещаваха беседите, забелязаха тези чудеса и вярата им се укрепи.

Последната събота трябваше да се състои целодневно поклонение. Срещнахме се близо до потока за съботното училище и за богослужението, отпразнувахме кръщението на 22 нови вярващи, а следобед проведохме служба на хваление. Не падна нито капка дъжд. В около 7 вечерта започна да вали като из ведро.

Благодарим на Бога за това, че задържа дъжда и слоновете, за да могат децата Му да дойдат и да чуят скъпоценните истини, без да се страхуват.


* Алагапан Катаперумал Пилай е пастор в Коломбо, Шри Ланка.

Created by ULimited®