"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Изтеглете Андроид приложението "Съботно училищен урок" от Google Play

Изтеглете Андроид приложението "Съботноучилищни уроци за юноши" от Google Play

НАЧАЛО
и принадлежност

Артър Фърч

Съботноучилищни уроци за възрастни
Октомври, ноември, декември 2006 г.


Урок 11 Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Разказ 9 - 15 декември 2006 г.

Яков става Израил


За друг урок изберете
Младежка версия, Всички разкази, Само стиховете
Събота - 9 декември
Стих за запаметяване:
"Няма да се казваш вече Яков, а Израил, защото си бил в борба с Бога и с човеци и си надвил" (Битие 32:28).

20-годишното служене на Яков в Месопотамия беше отбелязано с ревност, съперничество и интриги. Едната сестра видя превъзходството на другата в синовете, които тя роди, като и двете се бореха за първото място и привързаността на тяхния съпруг. Зет и свекър правят впечатление в техните опити да се измамят един друг, като Лаван демонстрира интерес само в своя полза. Според библейската история вярата е повече в човешки идеи вместо в Бога. Отново виждаме колко малко се е променил човека след хиляди години.

Тези глави разкриват колко безпочвено е доверието в човешката сила и показват колко сигурни са святите обещания за милост, прощение и приемане (какви късметлии сме, че нищо не се е променило!). Наистина, дори сред всички тъжни истории на човешкото безверие, измама, ревност и интрига, виждаме милостта на Бога в действие, огромно свидетелство за Божията милост към падналото човечество.

Това е, може би най-ярката нощ на битка в живота на Яков. Тук отново виждаме колко близо може да дойде Господ до тези, които Го търсят с истинска вяра и покаяние. При потока Явок каещият се Яков стана Израил и Божият план триумфира, въпреки очевидно необещаващият човешки матерал, с който Бог трябваше да работи.

За тази седмица прочетете:
Битие 29, 30, 31, 32 и 33 гл.Семейни врагове Неделя - 10 декември

В историята на Яков, Рахил и Лия (Битие 29 гл.), изамамата е по-голяма от предишната, но сега Яков е жертвата, не виновника. Може би е научил няколко урока за измамата, след като я е изпитал на гърба си.

Бракът на Яков с двете сестри, който по-късно Моисеевият закон забрани, докато първата сестра е жива (Левит 18:18), беше резултат на голяма интрига, завист, караници и болка. Бог позволи това и допусна жестоките последствия .

В общество, в което децата бяха смятани за израз на Божието благоволение и привличаха съпружеската любов, Бог благослови Лия с няколко деца. Имената на децата, дадени от двете съпруги, както и на домашните прислужници, отразяват чувствата на Лия и Рахил при раждането им и свидетелстват за връзката, която съществува по между им. Имената имаха еврейски произход.


Прочетете Битие 30:1-4. Къде се е прилагала тази практика преди? Какво означава това, че децата повтарят греховете на родителите си?


Прочетете Битие 30:5-13. Каква греховна сила движи тези действия?


Яков става баща на деца от четири жени. Рахил роди Йосиф (Бит. 30:22-24). Това, че сега живееше в един дом с четири жени, някои обичани повече от други, някои имащи по-висок стандарт от други не беше най-важното – всички те бяха майки на 12-те му деца. Искате ли да поговорим за формулата на раздора, завистта и интригата? Те доведоха до тъжни последствия в живота на Яков, на когото все пак бяха дадени Божиите обещания (Бит. 28:10-22). Той трябваше да им се довери, без да бъде полигамен.


Пред какво предизвикателство сте изправени сега, което ви пречи да живеете чрез вяра, а не чрез гледане? Как ще се научите да уповавате на Божиите обещания, без да прибягвате до недостойни средства, за да видите изпълнението им?
Заплатата на Яков (Бит. 30:25-43) Понеделник - 11 декември

Как Яков и Лаван се опитаха да се надхитрят, след като Яков поиска разрешение да се върне със семейството си в своята родина (ст. 26-43)?


Формата на заплащане увеличи престоя на Яков с още 6 години (Бит. 31:41). Якововата молба беше великодушна – особено след като знаем, че в Близкия Изток "козите като правило са черни или тъмно кафяви, рядко бели или на бели петна, както и факта, че овцете в по-голямата си част са бели, рядко черни или капчести" (АБК).

Сделката стана изгодна за Лаван, понеже за него щяха да останат едноцветните животни.


Как Лаван се опита да запази характеристиката на всяко едноцветно животно Битие 30:35, 36?


До какво древно суеверие прибегна Яков след всевъзмжните си опити за подбор на на метода на развъждане, които бяха осуетени от Лаван чрез отделянето на добитъка? (стихове 37-43)


Яков и Лаван не забелязваха факта, че дори чистокръвните животни по цвят имаха характеристики, които можеха да се предадат в поколението им. Понеже Яков губеше от това, което трябваше да направи, той повярва на лъжата, че светлите на външен вид майки ще предадат ген за петна на своето поколение.


Докато хитрите намерения на Яковата се увенчаха с успех (ст. 43), каква вест му съобщи Бог в съня му? (Бит. 31:7-12).


Яков приписа своя успех на Божиите благословения (ст. 7, 9) и Бог го благослови въпреки суеверието му (ст. 12). Действително сънят от ст. 10-12 трябваше да обясни на патриарха как чистокръвни родители могат да притежават различни цветови характеристики. Бог използва случая за чудо и благослови Яков не заради умението или находчивостта му, а за да осуети експлоатацията на Лаван.


Въпреки грешките на Яков, Бог беше с него. Каква надежда ви дава това?
Бягството на Яков към Ханаан (Битие 31 гл.) Вторник - 12 декември

Прочетете Битие 31:1-16. Какво накара Яков да замине?


В резултат от своята алчност, Лаван очужди дъщерите си и промени заплатата на Яков десет пъти. Отсъствието на Лаван даде възможност на Яков да тръгне за Месопотамия (ст. 17-21). Рахил открадна домашните идоли на баща си, което показва, че зад красотата й се криеше едно полуобърнато към Бога сърце. След 13 години брак, тя все още не беше се предала напълно на истинския Бог (ст. 19).

Какви лицемерни обвинения отправи срущу Яков, когато го настигна? Ст. 22-30.

Осъзнавайки своята невинност, Яков казал: "У когото намериш боговете си, той да не остане жив" (ст. 32). Понеже това наказание беше в съгласие със закона на Месопотамия, то беше прибързано и глупаво - както и това на синове му години по-късно (Бит. 44:9). Хитростта на Рахил показа, че беше дъщеря на Лаван, носеща неговия характер (Бит. 31:32-35). Понеже Лаван не можеше да подкрепи с нищо обвиненията си, Яков укори ядосано тъста си и приписа собствения си успех на Бога на баща си (ст. 36-42).


Прочетете внимателно отговора на Яков към Лаван (ст. 36-42). Какво можем да научим от него за характера на Яков – което нещо обяснява и Господните благословения над него?


В края въпреки невинността му, той отдаде слава на Бога. Това говори, независимо от грешките му, че той иска да живее чрез вяра. Колко важно е и ние да имаме неговата опитност и "страха на Исаак" (ст. 42).
Яков и Исав (Битие 32:1-32) Сряда - 13 декември

Скоро след раздялата с Лаван, Яков остана сам и срещна два ангела (Бит. 32:1, 2). Текстът не ни казва дали са разговаряли, но е сигурно, че тяхното присъствие на онова място, му даде кураж и увереност. Вероятно след това обяснява защо той решава да изпрати вестители до своя брат.


Забележете, че след това той нарича себе си "слугата ти Яков" (ст. 4). Защо според вас е използвал това обръщение към брат си? Вижте Бит. 25:23; 27:29, 37.


След завръщането на слугите, думите им бяха страшни. Те не донесоха отговора на Исав на приятелски настроеният му брат. Вместо това, казаха, че Исав е тръгнал срещу Яков с 400 мъже. Без съмнения Яков се "уплаши много и се смути" (ст. 7).


Прочетете молитвата на Яков ст. 9-12. Какви са основните елементи на молитвата? За какво се молеше? Какви обещания изискваше? Как тази молитва показва зависимостта му от Бога?


Въпреки дълбоката и искрена молитва, Яков щеше да си послужи с дипломация и мъдрост (ст. 13-21). Той се надяваше, че с всичките подаръци може да "умилостиви" (ст. 20) брат си. Това е урок за нас. Разбира се, че трябва да се молим, трябва да разчитаме на Господ, но в същото време трябва да направим всичко, което можем и е в съгласие с Божията воля, за да видим, отговора на молитвата си.


Какво в поведението на двамата братя показваше промяната в тях след последната им среща? Вижте Битие 33 гл. Какъвто и да е бил духовният им растеж през годините, времето е излекувало раните. Какво бихте направили, докато времето лекува, за да облекчите болката?
Якововата нощна битка на вяра Четвъртък - 14 декември

Прочетете Битие 32:23-32. За какво говори това описание? Какъв урок се съдържа в него относно вашите "битки" с Бога? (Вижте Осия 12:4).


Елън Уайт ясно обяснява, че Яков се бореше с Христос - "Ангелът на завета" ("Патриарси и пророци"). Два пъти в текста, описващ нощната борба, се казва, че това наистина е бил Бог, който се е явил на Яков. Тук отново виждаме близостта на Господ желанието Му да се докосва до своите хора.


Какво е значението на новото име на Яков?


След като Яков разбра, че се е борил със свръхестествено същество, той умоляваше да бъде благословен (ст. 26). Неговата молба и настойчивост бяха възнагредени с промяна на името му. Той нямаше вече да се казва Яков ("хванал петата" или "измамник"). Сега щеше да се казва Израил –този, "който се е борил с Бога".


Прочетете ст. 30. Какво заключение можете да си направите от думите на Яков? Как може това да се приложи за нас днес?


Когато всичко свърши, Яков казва, че е видял Бога в лице и е останал жив. В известен смисъл това е същата възможност, дадена на човечеството чрез смъртта на Исус. Исус бе Бог в плът и чрез живота си и заместническата си смърт помири Небето и земята. Заради Исус и Неговата жертва всички ние можем в известен смисъл "да видим Божието лице" и да живеем. Миналите ни грехове, също като миналите грехове на Яков, не ни убиват – Бог е и "поглъщащ огън" (Евр. 12:29).


По какви начини си се борил с Бога? Какво означава да се бориш с Бога? Можете ли да излезете от битка с Бога също като Яков - с "куцане"?
Разширено изучаване Петък - 15 декември
Прочетете още:

Прочетете Патриарси и пророци и АБК върху Битие 29:31-35:29.

"Макар да бе напуснал Падан-Арам според Божието указание, сега Яков с много лоши предчувствия се връщаше по пътя, който бе изминал като беглец преди 20 години. Неговият грях – измамата срущу баща му, бе винаги пред очите му. Той знаеше, че дългото му изгнаничество бе резултат от предишния му грях. Върху този грях размишляваше сега в сърцето си денем и нощем, а укорите на обвиняващата съвест правеха пътуването му много тъжно. Когато патриархът съзря в далечината хълмовете на родната земя, сърцето му се развълнува дълбоко. Цялото му минало изплува живо пред него. Наред със собствения грях той си спомни и Божието благоволение към него, и обещанията за Божията помощ и ръководство" (Патриарси и пророци).

"Яков получи благословението, за което копнееше душата му. Измамата му беше простена. Кризата в живота му беше преминала. Съмненията, объркаността и угризенията на съвестта бяха вгорчили живота му. Сладък беше мирът от помирението с Бога. Не се страхуваше да срещне брат си. Бог, Който му прости греха, можеше да подейства в сърцето на Исав да приеме той смирението и покаянието на брат си” (Патриарси и пророци).

За разискване:

1. Обсъдете в групата действията на Яков при подготовката за срещата му с Исав. Защо той работи толкова усърдно в стремежа си да умилостиви своя брат? Трябваше ли Божиите обещания за Яков да са достатъчни и да го накарат да продължи напред само чрез вяра? Показваше ли Яков липса на вяра с действията си или вярата му се изразяваше в действия?

2. Как можем да помогнем на дълбоко наранени хора, които се нуждаят от време, за да бъдат излекувани?
Разказ
Момчето, което създаваше неприятности, Част I
Шарлот Ишканиан

Когато Самюел бил на шест години, един от местните първенци поканил адвентен учител да основе училище в градчето им. Скоро Самюел тръгнал на училище в скромната постройка. Учителят създал и съботно училище.

Бащата на Самюел смятал, че учениците в адвентното училище трябва да посещават и съботното училище, затова започнал да го изпраща там всяка съботна сутрин. Но вместо това Самюел се криел в близките храсти до края на църковната служба. Когато научил какво прави синът му, бащата го набил.

Накрая Самюел започнал да посещава църквата в събота и това дори му харесало. Особено обичал разказите за Исус. С голямо вълнение разказвал на баща си какво учел там.

Семейството на Самюел се покланяло на традиционните богове от дърво и камък и баща му започнал да се тревожи, че Самюел ще стане християнин. Казал му да стои настрана от църквата. Самюел обаче започнал да обича Бога и не желаел да се покланя на семейните идоли. Бащата отново го заплашил с бой.

Принудил го да отиде с него в семейната ферма в съботния ден. Самюел все още бил прекалено млад и не знаел какво да прави. Затова помолил църковните членове да се молят за него.

Когато разказал за възникналия проблем, пасторът посетила баща му, който с неохота се съгласил Самюел да посещава съботните служби, но при условие, че след това веднага отива да работи във фермата.

Самюел благодарил на баща си, че направил този компромис. Радвал се, че може да прекара част от деня в поклонение на Бога. Продължил да посещава адвентното училище и да ходи на църква, като постепенно учел, каквото може за християнството.

В края на началния образователен курс имал голямо желание да учи в адвентното училище в града на около тридесет мили от родното му място. Знаел, че баща му няма пари да плати таксата за такова училище. Можел единствено да се моли.

(Продължава следващата седмица)


* Самюел Яхая е студент. Живее в Северна Гана. Шарлот Ишканиан е редактор на сп. "Мисия".

Created by ULimited®