"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Изтеглете Андроид приложението Съботно училищен урок от Google Play

Изтеглете Андроид приложението Съботноучилищни уроци за юноши от изтегли Съботноучилищни уроци за юноши от Google Play

Съботно Училище - официалното приложение на отдел "Съботно училище и лично служене" към ГК на ЦАСД, включващо младежки уроци Inverse
НАЧАЛО
и принадлежност

Артър Фърч

Съботноучилищни уроци за възрастни
Октомври, ноември, декември 2006 г.


Урок 10 Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Разказ 2 - 8 декември 2006 г.

Измамникът


За друг урок изберете
Младежка версия, Всички разкази, Само стиховете
Събота - 2 декември
Стих за запаметяване:
"Ето, Аз съм с тебе и ще те пазя, където и да идеш и ще те върна пак в тая земя; защото няма да те оставя, докато не извърша това, за което ти говорих" (Битие 28:15).

Известният френски философ Жан Жак Русо (1712 – 1778 г.), смятан за философът на Френската революция, спори по въпроса за това, че "в човешкото сърце няма първоначален грях" и че всички хора по природа са добри. Оставени на свобода, нашите чувства и съвест естествено ще вършат добро. (Това са мислите на човека, който беше баща на няколко деца, зарязани в домове за сираци).

Трудно е да си представим по красноречиво доказателство за записаното в Библията. "Сърцето е измамливо повече от всичко; и е страшно болно; кой може да го познае?" (Ер. 17:9). Или казано с други думи: "Но Исус не им се доверяваше, защото познаваше всичките човеци и защото нямаше нужда да му свидетелства някой за човека, понеже сам знаеше какво има в човека" (Йоан 2:24, 25).

Тази седмица, продължавайки нашата фамилна сага, ще натрупаме още тъжни впечатления от измамността и порочността на човешкото сърце. Гордост, страсти, себелюбиво управление, дори още по-страшно - понякога с оправдението, че търсим Божията воля.

Добрата новина? Дори сред всичко това, Господ разкрива на грешниците Своята любов, търпение и прощаваща благодат.

За тази седмица прочетете:
Бит. 25:19-34; 26; 27; 28; 29:1-30.Исав и Яков (Бит. 25:19-34) Неделя - 3 декември

Въпреки, че бяха близнаци, Исав излезе пръв, затова се счита за по-възрастен. "Обещанията дадени на Авраам и потвърдени за неговия син, бяха пазени в тайна от Исаак и Ребека като велика цел на техните желания и надежди. Исав и Яков знаеха тези обещания. Те бяха научени да гледат на първородството като на много важно нещо, защото то беше свързано не само с насладството на светско богатство, но и духовното превъзходство. Този, който го получеше, трябваше да бъде свещеник на семейството и по линията на неговото потомство щеше да дойде Изкупителят на света. От друга страна, притежателят на първородството имаше и задължения. Наследникът на неговите благословения трябваше да посвети живота си в служба на Бога. Подобно на Авраам трябваше да бъде послушен на Божите изисквания. В брака, в семейните отношения, в обществения живот, той трябваше да търси Божията воля" (Елън Уайт, "Патриарси и пророци").


Като имате предвид проницателността на Е. Уайт, прочетете стиховете за днес. Как нейните думи ви помагат да разберете защо Исав постъпи така? Какви уроци има тук за нас? Вижте Евр. 12:14-17.


Битие 25:27 показва контраст между двете момчета. Интересно е, че еврейската дума, описваща Яков, е "tam", което значи "завършен", "съвършен" и "морално чист". Това е същата дума, преведена в Йов 1:8 като "съвършен", използвана да опише характера на Йов. Въпреки това обаче Яков желаеше надмощие над слабостта на брат си, за да получи първородството за себе си. Вероятно обещанието, направено от майка му относно него и брат му в (ст. 23) го накара да мисли, че той трябва да има първородството, за да се изпълни това обещание. Каквито и да бяха мотивите му, той очевидно оцени първородството като нещо, което желаеше да притежава на всяка цена.

В същото време Исав показа, че не е достоен за привилегията на първородството - не само чрез размяна по най-лекомисления начин, но и чрез налагането на своя избор чрез клетва (ст. 33) и чрез невъзмутимото му тръгване (ст. 34; Бит. 26:34, 35).


Колкото и да струваше обекта на неговото желание, Яков се опита да го получи с нечестни средства. Как можем да се защитим от подобни погрешни решения и от идеята, че целта оправдава средствата?
Исаак и Авемелех (Бит. 26 гл.) Понеделник - 4 декември

В страната имаше глад, който накара Исаак да отиде на друго място. Вероятно поради опасността от обезкуражение, по това време Господ поднови с него обещанията, които даде на Авраам (Бит. 26:1-5).


Прочетете стихове 7-11. Звучат ли ви познато? Какви заключения бихте направили от това описание?


По-късно богатството на Исаак се увеличава до такава степен, че предизвиква ревността на филистимците. За да запази мира, Исаак се премества в Герарската долина и от там отва във Вирсавее (ст. 12-23). Това илюстрира трудностите и напрежението, на които вярващите са били подложени в този пропит от греха свят.


Тази практика, следвана от патриарсите, упражни и Исаак, след като за него се изпълни второто свято откровени. Какво е значението на тази практика? Какво символизира тя? (Ст. 24, 26, вижте също Еф. 5:2, Откр. 13:8).


Почти век измина откакто Авраам сключи договор с Авимелех - владетелят на Герар. По-късно Авимелах, придружен от свой приятел и от главнокомавдващият капитан от неговата армия, поканиха Исаак да сключи следващия мирен договор.


Забележете, че Авимелех казва нещо на Исаак два пъти (ст. 28, 29). Как тези думи се отразяват върху свидетелството за Господа? Кои аспекти на вашия живот някой може да погледне и да каже: "Ти си благословен от Господа"? По къкъв начин Бог ви благославя? Изразете в молитва благодарността си към Бога за всичко, което Той е направил за вас.
Безсрамни проекти Вторник - 5 декември

В Битие 27:1-7, Исаак позволи на сетивата си да го ръководят. Той реши да подари благословенията от първородството си на по-възрастния си син, въпреки Божиите обещания при раждането на близнаците (Бит. 25:23). Исав освободен от първородството (ст. 29-34) взе за съпруга хетейска жена (Бит. 26:34, 35)

"Ребека разбра намерението му. Тя бе уверена, че то противоречи на откритото от Бога като Негова воля. Съществуваше опастност Исав да си навлече Божието неодобрени и да лиши втория си син от положението, за което Бог го беше призовал. Тя напразно се опитваше да повлияе на Исаак чрез доводи и затова реши да използва друга стратегия" (Елън Уайт, "Патриарси и пророци").


Прочете останалата част от историята за тази измама (Бит. 27:8-29). Обърнете внимание на стих 20 и отговора на Яков. Кое показва неправилността на неговите действия?


Когато Исаак помириса дрехите на Яков, мисълта му се понесе от настоящето към бъдещето. Уханието на поле извика в съзнанието му представата за изобилие от жито и вино (Бит. 27:27-29, 37). На Яков бе обещано да бъде господар на народите, план, който бе повторен и разширен от последните пророци и поети на Израил под вдъхновението на пророческото око, очакващо крайния успех и превъзходство на Божиите хора.


Прочетете внимателно благословенията, които Исаак дава на Яков (ст. 28, 29). Какво включват тези благословения? Кое от тях го караше така отчаяно да ги иска?


В тях има толкова много неща, които биха могли да служат за добро или лошо. Дори когато Бог дарява благословения, хората не винаги ги използват за Негова прослава. Как ги употребявате вие? Какви промени бихте направили, за да използвате пълноценно Божиите благословения?
Цената на лицемерието (Бит. 27:30-46) Сряда - 6 декември

Вече два пъти видяхме Яков да се възползва от слабостите на другите, за да постигне целта си. Какъв жалък пример! Въпреки всичко, той трябваше да бъде един от патриарсите, разказващи за Божията благодат, особено за онези дълбоко покаяли се за греховете си. Обаче, както Библията е показала многократно, прощението на греховете не анулира последиците от греха.

Очевидно, онова, което прави тази измама още по-глупава е, че тя не можеше да остане скрита. Исав и Исаак щяха да разберат какво е станало. Но майката и сина бяха решени да получат каквото искаха, независимо от цената.

Най-важният урок за нас тук е, че трябва да обмисляме внимателно действията си, преди да ги извършим.

Вероятно най-тъжното относно тези събития, включително и описаните в гл. 25 е, че няма невинни. Всички от семейството бяха виновни за греха.


Напишете до всяко име грешката, която са направили. Каква е същността, пораждаща тези действия?


Исаак

Ребека

Яков

Исав

Онова, което в крайна сметка виждаме е чист егоизъм. Това са хора, искащи за себе си, независимо дали действията им са коректни. А още по-страшното е, че в някои случаи, те правеха онова, което вярваха, че е Божие желание. Какво ще кажете за резултатите? В ст.45 Ребека казва на Яков да бяга и че тя ще го извика по-късно. Библията не съобщава за такава среща.


Прегладайте списъка с грехове, които посочихте. До какво води всеки от тях – гордост, алчност, страсти и др.? Кои от тях Сатана използва успешно срещу вас? Защо смъртта на "АЗ-ът" в подножието на кръста е единствената надежда за победа? Как можете да се предадете на силата, обещана в Словото (1Кор. 10:13)?
Яковата стълба (Битие 28 гл.) Четвъртък - 7 декември

Забележете бащината инструкция и благословенията, с които Исаак изпрати Яков в Месопотамия (Бит. 28:1-5). Защо това показва важността на брака?


След лицемерието и измамата, Яков бяга от семейството си. Очевидно е, че Бог не е с него, но Той се появява в сънят на младежа и му дава прекрасни обещания.


Прочетете Битие 28:10-15. Защо според вас Бог обещава толкова много на някой като Яков? Какво говори това за милостта Му?


"Патриарси и пророци" Елън Уайт пише: "Мракът на отчаянието притискаше душата му и той едва се осмили да се помоли. Яков бе така безкрайно сам, че почувства нужда от Божията закрила, както никога преди това. С плач и дълбоко смирение той призна греха си и се помоли за някакво доказателство, че не е напълно отхвърлен. Сърцето му не можеше да намери утеха. Загубил доверие в себе си, той се страхуваше, че Бог на отците му го е отхвърлил".

Сънят със стълбата както и ангелите, които слизаха и се качваха по нея, беше частично откровение на спасителният план. Независимо колко голям е грехът, който отделя човечеството от Небето, Исус е мостът. Той е стълбата между Небето и земята. Неговата съвършена праведност бе достатъчна да помири грешният свят със Светият Бог (2Кор. 5:18, 19) и да оправдае пред Бога всички, които приемат чрез вяра, направеното от Христос (Римл. 3:28-30, Римл. 4:5, Гал. 3:24).

Много преди кръста, на нас ни е показана близката връзка между небето и земята; показа ни се, че не сме забравени, че не сме сами, че Бог интимно е свързан с всичко, което става с нас.


Без откровение, ние щяхме да сме отчаяни. Смъртни същества, живеещи на една мъничка планета в студена, необятна вселена, която не изглежда загрижена за нас. Откровението казва точното обратното; то дава ново тълкуване на събитията в нашия свят. Как във вашият разговор с Бога сте преживели близостта на небето и земята? Как Бог лично ви е показал, че е близо? Бъдете готови да споделите отговора си в групата.
Разширено изучаване Петък - 8 декември
Прочетете още:

Елън Уайт, Патриарси и пророци; АБК върху Битие 25:19-29:30.

"Яков и Ребека успяха в намеренията си, но с лъжата си спечелиха само неприятности и мъка. Бог бе заявил, че Яков ще получи първородството и Неговата дума ще се изпълни в определеното от Него време, ако чакаха с вяра Той да действа вместо тях. Но както мнозина изповядващи, че са Божии деца, те не оставиха нещата в Божите ръце" (Е. Уайт, "Патриарси и пророци").

"В това видение на Яков бе представен изкупителният план – не напълно, но на такива части, които бяха важни за него в онова време. Тайнствената стълба, която видя по време на съня, бе същата за която Христос спомена в разговора си с Натанаил. Той каза: "...ще видите небето отворено и Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син" Йоан 1:51). Преди човекът да се изправи срещу Божието управление, Бог и човек общуваха свободно. Но греха на Адам и Ева раздели Небето от земята, така че човекът не можеше да общува със Създателя Си. Въпреки това, светът не бе оставен в самотна безнадежност. Стълбата представлява Исус – назначеният посредник за това общуване. Ако чрез заслугите Си Той не бе поставил мост над пропастта направена от греха, служещите ангели не биха могли да общуват с падналия човек. Христос свързва човека с неговата слабост и безпомощност с източника на безграничната сила" (Е. Уайт, "Патриарси и пророци").

За разискване:

1. Обсъдете в групата отговора на въпроса от четвъртък.

2. Какво ви кара да мислите, че за да изпълните Божията воля можете да използвате средства в разрез с онова, което Бог учи? Защо е толкова лесно да попаднем в капан? Какви други примери имаме от Библията или живота, в който виждаме това да се изпълнява? Как можем като личности или църква да бъдем изкушени да направим същото?
Разказ
Непослушният син
Джоузеф Амуле Джон

Израснах в семейство на формални християни в Южен Судан. В юношеска възраст заедно с брат ми се запознахме с един съсед, който беше адвентист. Той ме покани да изучавам Библията с него. Когато казах на майка ми какво възнамерявам да направя, тя ме предупреди да стоя настрана от него и да не слушам еретичните му приказки. Отказа да говори за каквото и да било, което този човек бе казал. Забрани и на нас да разговаряме с него.

Все още имах въпроси. Промъкнах се в дома на пастора, за да науча повече за Божието слово. Той ми даде Библия и тогава проведохме доста дълъг разговор върху библейските учения. Реших да следвам Христос и да стана адвентист.

Там, където живеех, нямаше адвентна църква, а пасторът не живееше постоянно в този дом. Когато го нямаше, спазвах съботата според познанията си и ходех на богослужения с други християни в неделя. След това пристигна един библейски работник и аз започнах да уча заедно с него. Когато се върна, пасторът организира евангелизационни събрания и аз ги посетих.

По време на събранията сънувах, че един човек хвърли цяла цигара. Аз я вдигнах и я изпуших, но се превърнах в змия. По онова време пушех и така разбрах, че трябва да спра цигарите, защото в противен случай те ще ме ухапят и убият подобно на змия. Хвърлих пакета с цигари и никога повече не се върнах към тях.

Продължих да уча заедно с пастора и след няколко месеца реших да се кръстя. По онова време бях достатъчно голям да взема това решение, макар че майка ми възразяваше. Съжалявам, че тогава в селото ми нямаше църква. Ако имаше църква, щях да стана адвентист много по-рано. До миналата година нямаше кой да ни учи, нямаше и църква, в която да ходим. Благодарен съм на всички, с чиито мисионски дарения бяха изпратени пасторът и библейският работник. Без тях все още щях да живея в духовна тъмнина.


* Джоузеф Амуле Джон поправя радио апарати и се занимава със земеделска работа в Моробо, Судан.