"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Изтеглете Андроид приложението "Съботно училищен урок" от Google Play

Изтеглете Андроид приложението "Съботноучилищни уроци за юноши" от Google Play

Сезоните на семейството Клаудио и Памела Консуегра
Съботноучилищни уроци за възрастни
Април, май, юни 2019 г.
Въведение към тримесечието - вижте видеото

Урок 6 Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Разказ 4 - 10 май 2019 г.

Царската любовна песен


Aудио версия на седмичния урок
За друг урок изберете
Всички разкази, Само стиховете
Събота - 4 май
Стих за запаметяване:
„Положи ме като печат на сърцето си, като печат на мишцата си; защото любовта е силна като смъртта, ревността е остра като преизподнята, чието святкане е огнено, пламък най-буен“ (Песен на песните 8:6).

Бракът е един от най-важните житейски сезони. Не всички се женят, но на тези, които го направят, той носи както особени предизвикателства, така и особени благословения. Сред благословенията е прекрасният дар на сексуалността. Какъв силен израз на любов може да бъде този дар в подходящото време и на подходящото място.

Противно на популярното мнение, Библията не е против секса. Тя е срещу злоупотребата с този прекрасен дар, даден от Създателя на всички хора.


Всъщност „Песен на песните“ – една от най-кратките и вероятно най-малко четените библейски книги – описва връзката между младата невяста Суламит и нейния любим, за когото се смята, че е самият цар Соломон. Книгата разкрива тайните на човешката интимност и удоволствията на съпружеската любов в брака. Въпреки че често се разглежда алегорично, като символ на връзката между Бога и Божия народ или Христос и църквата, „Песен на песните“ е преди всичко поема за любовта, разкриваща се в истинската връзка между един мъж и една жена.

Тази седмица ще разгледаме брака, както е описан в тази старозаветна книга.
Неделим живот Неделя - 5 май

Как бихте описали библейския възглед за човешкото тяло въз основа на следните пасажи? Битие 2:7; Псалми 63:1; 84:2; 1 Коринтяни 6:19, 20; 1 Солунци 5:23


Някои религии вярват в дуализма: философия, смятаща, че човешкото създава проблеми на духовния живот. Или тялото се счита за лошо, докато „духът“ се смята за добър. Обаче в Писанието човешкото тяло, включително неговите сексуални характеристики, е неразривно свързано с цялото същество. Животът е „тяло“ и „дух“ (Битие 2:7). Псалмистът се покланя на Бога с цялото си същество (Псалми 63:1; 84:2). Цялата личност трябва да бъде осветена, отделена за святата цел, определена от Бога.


В „Песен на песните“ е отразен положителният възглед за човешкото тяло в контекста на сексуалната връзка. Как следните стихове разкриват това отношение? П.Песн. 1:2,13; 2:6; 5:10-16; 7:1-9


Във всички тези свещени пасажи се изразява възхищение към човешкото тяло. Физическият аспект на брачната любов не е описан като срамен. Открито се изразява пълната гама от чувства.

Обикновено съществуват силни сексуални табута в много култури. Затова за женените двойки често е трудно да общуват здравословно по отношение на интимния си живот. Също и децата често са лишени от възможността да научат за сексуалността в обстановката на християнски дом, където ценности биха могли да бъдат съчетани с точна информация. Библията говори открито за сексуалността и това е призив към Божия народ да не се стеснява от тази тема, за да може такъв жизненоважен аспект от живота да бъде третиран с уважението и достойнството, които дължим на този прекрасен дар от Твореца.


Как бихме могли да се предпазим от културни и морални влияния, които или превръщат сексуалността в деградираща животинска страст, или в нещо срамно, за което никога не бива да се говори? По какъв начин Библията ни разкрива, че и двете крайности са погрешни?
Прелестите на любовната песен Понеделник - 6 май

Опишете различните аспекти на любовта, представени в „Песен на песните“. П.Песн. 1:2,13; 2:10-13,16; 3:11; 4:1-7; 5:16; 6:6; 7:1-9; 8:6,7


„Песен на песните“ показва как приятелите прекарват време заедно, общуват открито и се грижат един за друг. В тази книга двама добри приятели стават брачни партньори. Съпругата заявява: „Такъв е приятелят ми“ (П.Песн. 5:16). Думата приятел изразява другарството и приятелството, без нюанси на сексуални отношения. Щастлив е съпругът или съпругата, чийто партньор е и скъп приятел.

В цялата поема съкровените комплименти и жестовете на любов предават силното привличане, физическата и емоционалната наслада, която намират един в друг мъжът и жената. Естествената интимност на романтичната любов е дар от Твореца, който помага на партньорите да изградят близка връзка в брака. Когато двамата допускат Божествената любов в сърцата си, тяхната човешка любов става „изтънчена и пречистена, възвишена и облагородена“ (Уайт, Е. Дом и семейство. С. 99 – англ. изд.).

Тези стихове съдържат също и най-възвишените мисли за любовта. Истинската любов обаче не произлиза естествено от човешкото сърце: тя е дар от Светия Дух (Римляни 5:5). Такава любов свързва съпруга и съпругата в дълготраен съюз. Тя е отдадената любов, от която толкова отчаяно се нуждае връзката родител-дете, за да се изгради чувство на доверие в младите. Тя е себеотрицателната любов, свързваща вярващите заедно в Христовото тяло. „Песен на песните“ ни призовава да направим тази любов активна сила в отношенията с брачните си партньори.


Как подобна близост отразява по свой собствен начин близостта, която можем да имаме с Бога? Какви паралели бихме могли да направим между тях (например прекарване на времето заедно, пълно отдаване и т.н.)?
Любящо познаване Вторник - 7 май

Много хора откриват в „Песен на песните“ темата „завръщане към Едем“. Макар че описаната двойка не е първият мъж и първата жена, поемата извиква в съзнанието първата градина. Божият план те да бъдат „една плът“ (Битие 2:24,25) е изобразен навсякъде чрез изтънчени метафори и символи.


Как „Песен на песните“ представя взаимното посвещение в интимния живот на брачната двойка? П.Песн. 4:7-16;5:1. По какво прилича на съвета на Павел от 1 Коринтяни 7:3-5?


Соломон я кани: „Ела с мен“ (П.Песн. 4:8). Неговата невяста отговаря положително. По-късно тя го кани: „Нека дойде възлюбеният ми в градината си“ (П.Песн. 4:16). Той отговаря положително (П.Песн. 5:1). Тук Библията учи, че не бива да има никаква принуда или манипулация в тази интимна обстановка. Двамата партньори навлизат свободно и с любов във връзката. „Моята градина“ е „твоята градина“.

Имената „Соломон“ и „Суламит“ произлизат от еврейското shalom, „мир“ или „пълнота“. Тяхното възхищение е взаимно (П.Песн. 4:1-5; 5:10-16). Балансът в тяхната връзка проличава дори в поетичния стил на съчетаните по двойки стихове и строфи. Заветният израз „Възлюбеният ми е мой – и аз съм негова“ (П.Песн. 2:16) отеква с езика на Едем: „Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми“ (Битие 2:23).


Как описанието на брачния съюз като „познаване“ обогатява нашето разбиране за връзката ни с Бога? Битие 4:1,25; 1 Царе 1:19; Лука 1:34; Йоан 17:3; 1 Коринтяни 8:3


Библията използва познавам за интимния съюз между съпруг и съпруга. В това любящо „познание“ всеки предлага на другия най-скритите дълбочини на своето същество. Не само две тела, но и две сърца се сливат в „една плът“. Познавам описва и връзката между човеците и Бога. За прозорливия християнин неповторимото и нежно познание в брака с неговото другарство, посвещение и несъмнено удоволствие осигурява дълбоко прозрение за най-върховната и свята тайна: единството на Христос и църквата.
Любов в подходящото време Сряда - 8 май

Прочетете Песен на песните 4:8-16; 5:1.


Песен на песните 4:16 и 5:1 е самата сърцевина на тази книга и като че ли представя като кулминация консумирането на брака между Соломон и Суламит.


За какво говори Соломон в следните пасажи? П.Песн. 4:12,16; 5:1; 8:8-10


В „Песен на песните“ откриваме някои от най-убедителните библейски доказателства за Божия план хората да останат сексуално целомъдрени до брака. Едно от най-силните е споменаването на детството на Суламит, когато братята ѝ се питали дали тя ще бъде „стена“ или „врата“ (П.Песн. 8:8,9). С други думи, дали ще остане целомъдрена до брака (стена) или ще прави безразборен секс (врата). Като зряла жена тя потвърждава, че е запазила девствеността си и е дошла чиста при съпруга си: „Аз съм стена“ (П.Песн. 8:10). Всъщност той потвърждава, че тя все още е девица до брачната им нощ, като казва, че е „градина затворена (…) извор затворен, източник запечатан“ (П.Песн. 4:12). От собствен опит тя може да съветва приятелките си да предприемат стъпките към любовта и брака много внимателно. Три пъти в „Песен на песните“ Суламит се обръща към група жени, наречени „Йерусалимските дъщери“, за да ги посъветва да не събуждат силната страст на любовта, докато не дойде подходящото време (П.Песн. 2:7; 3:5; 8:4), т.е. докато не навлязат в безопасните рамки на интимния завет на брака като нея.

За втори път в поемата любимият кани невястата си да излезе с него (П.Песн. 2:10; 4:8). Преди сватбата тя не би могла да приеме поканата му, но сега именно тя го кани в градината си (П.Песн. 4:16) и той с радост приема (П.Песн. 5:1). Той е привлечен не само от нейната красота; тя е откраднала сърцето му (П.Песн. 4:9), опиянен е от нейната любов (П.Песн. 4:10) и въодушевен, че тя е негова и на никого другиго, сега и завинаги: „Градина затворена е сестра ми, невястата, извор затворен, източник запечатан“ (П.Песн. 4:12). В съюза с тази съвършена жена той сякаш е стигнал до Обетованата земя: „От устните ти, невесто, капе мед като от пита; мед и мляко има под езика ти“ (П.Песн. 4:11).


Каква блага вест има за хората, които съжаляват, че са взели погрешни решения относно изразяването на сексуалността си? 1 Йоан 1:9; Псалми 103:12; Исая 55:7; Йоан 8:11
Да пазим дара на Спасителя Четвъртък - 9 май

Бог има специална цел със създаването на човечеството като мъжки и женски пол (Битие 1:26-28). Докато всеки от тях носи Неговия образ, съединяването на противоположните полове в „едната плът“ на брака отразява единството в Божеството по специален начин. Единството между мъж и жена осигурява още създаването на нов живот и е реален човешки израз на Божествения образ.


Какво е отношението на Библията към сексуални практики, които не съответстват на плана на Създателя? Левит 20:7-21; Римляни 1:24-27; 1 Коринтяни 6:9-20


Писанието не одобрява всичко онова, което променя или унищожава Божия образ в човека. Като забранява определени сексуални практики, Бог насочва Своя народ към правилната цел на сексуалността. Когато човешкият опит противоречи на Божиите правила, човекът е виновен в грях.


Какви насоки са дадени за християните относно тяхната сексуалност и сексуалността на другите в един грешен свят? Римляни 8:1-14; 1 Коринтяни 6:15-20; 2 Коринтяни 10:5; Галатяни 5:24; Колосяни 3:3-10; 1 Солунци 5:23,24


Вярващите очакват да бъдат освободени от покварата на греха при Христовото завръщане. Те чакат с вяра, считайки себе си за мъртви към греха чрез смъртта на Христос на кръста и живи в Него чрез Неговото възкресение. Чрез неспирна молитва, бдителност и силата на Духа те смятат грешното си естество за разпнато на кръста и се стремят да се покоряват на Христос в мислите си. Признават, че телата и сексуалността им са Божия собственост и ги използват според Неговия Божествен план.

Бог прощава на хората, които се покайват за греха (1 Йоан 1:9). Евангелието прави възможно за хората, които по-рано са имали безразборни сексуални връзки и са вършили сексуални грехове, да станат част от братството на вярващите. Поради степента, до която грехът е променил сексуалността на човека, някои може да нямат възможност да познаят пълното възстановяване на този аспект от човешкия живот. Например някои може да изберат живот на безбрачие, вместо да участват в сексуални връзки, забранени от Божието Слово.


Как ние като църква трябва да се отнасяме например към хомосексуалистите? Как трябва тяхното отношение към сексуалната им ориентация да повлияе върху нашата реакция?
Разширено изучаване Петък - 10 май

„Бракът е получил благословението на Христос и трябва да се счита за свещена институция. Истинската религия не се противопоставя на Господните планове. Бог е заповядал мъжът и жената да бъдат така свързани в свята брачна връзка, че да отглеждат семейства, които, увенчани с почит, да бъдат символи на семейството в небето. А в началото на публичното Си служене Христос дава категоричното Си одобрение за институцията, която е учредена в Едем. По този начин Той обявява на всички, че няма да отказва присъствието си на сватбени тържества и че бракът, когато е сключен в чистота и святост, истина и правда, е едно от най-големите благословения, дадени на човешкото семейство“ (Уайт, Е. Божии дъщери. С. 180, 181 – англ. изд.).

Както показва „Песен на песните“, сексуалната любов може да бъде прекрасно нещо в брака. Но дълготрайната връзка не може да се основава само на външна красота и физическа наслада. Нашите тела остаряват и се разлагат и никаква диета, упражнения или пластични операции няма да ни направят вечно млади. Бракът на Соломон и Суламит е връзка на отдаденост за цял живот. Три пъти те потвърждават, че принадлежат един на друг (П.Песн. 2:16; 6:3; 7:10). Първият път е признание за взаимна принадлежност (Ефесяни 5:21,33). Втория път тя обръща реда на потвърждаване на покорността си (Ефесяни 5:22,23). Третия път той изразява желанието си към нея (Ефесяни 5:24-32). Любов като тази не може да бъде потопена (П.Песн. 8:7) – тя е като печат, който не може да бъде разчупен (П.Песн. 8:6).


Въпроси за разискване:

1.Как Соломоновото описание на съпругата му като съвършена (П.Песн. 4:1-5; 6:8 и 7:1-9) може да бъде сравнено с думите на Адам, когато за първи път вижда Ева? (Битие 2:23). Как тогава следва съпрузите да се отнасят към съпругите си? (Ефесяни 5:28,29).

2.Някои виждат в книгата „Песен на песните“ алегория на връзката между Бога и Неговия народ, или между Исус и Неговата църква. Макар че трябва да внимаваме да не прекаляваме с алегориите, кои особености на връзката между тези двама души могат да се сравнят с нашата връзка с Бога? Сравнете също с Исая 54:4, 5; Йеремия 3:14; 2 Коринтяни 11:2.

3.Прочетете Притчи 31:26, Песен на песните 5:16 и Притчи 25:11. Доколко важни са нашите думи по отношение на унищожаване или утвърждаване на нашия партньор, за разбиване или укрепване на брака ни? Използвайте следните стихове като допълнителна илюстрация: Яков 1:26; 3:5-11.


Тази събота, 11.05.2019 г., ще се молим за църкви „Дебрене ” и „Джулюница”.
Разказ
Странна светлина
От Андрю Макчесни

Рут Джерех пеела с цяло гърло, докато се прибирала от бара в родния си град Мазабука в Замбия.

Било петък вечер и тя била прекарала целия ден в пиене на бира.

Внезапно пред нея се появила ослепителна светлина. Тази светлина висяла в пространството и в страха си Рут започнала да се чуди откъде е дошла и накъде ли ще отиде. Песента заседнала в гърлото й и тя веднага изтрезняла. После светлината изчезнала.

Треперела силно, докато вървяла към дома си.

Същата вечер не казала нищо на съпруга си и на 14-те си деца, но сутринта нарушила мълчанието.

„Скъпи – казала тя на съпруга си. – Вчера по пътя към дома видях силна светлина, която ме изплаши.“

„Спри да пиеш бира – отвърнал съпругът. – Може би Бог ти говори.“

Още същия ден жена от адвентната църква посетила дома на Рут и я поканила на църковно събиране. Тъй като все още била под впечатление на преживяването от предишната нощ, Рут взела съпруга си и отишла на църква.

Тя била израснала в адвентен дом, но напуснала църквата, след като се омъжила за съпруга си, който членувал в друга деноминация. Той свирел на саксофон по баровете, а тя продавала домашно приготвено храна по време на неговите изпълнения. След това и двамата пиели с часове.

Стигнало се до там, че Рут пиела от сутрин до вечер и дори забравяла децата си в бара.

Пиенето било част от живота на Рут и тя започнала да се мъчи да го остави, след като видяла светлината. Цели две седмици се събуждала през нощта, уплашена и разплакана. „Боже, животът, който имам, ме води до занемаряване на децата ми. Помогни да спра да пия бира.“

Един ден просто изгубила желанието си за алкохол.

Хората от града с почуда забелязали, че тя е трезвена. Знаели какво правела до скоро и започнали да я питат какви корени й е дал шаманът, за да спре да пие.

„Как спря да пиеш“, попитал един познат. „Дай ми корените, които са ти помогнали да се откажеш“, помолил друг.

Рут отговаряла: „Молитвата е лекарството, което използвах.“

Тя използвала също така силата на молитвата, за да спечели семейството си за Христос. Била кръстена и в резултат на нейното влияние още 10 души от семейството, включително съпругът й, били кръстени.

„Винаги благодаря на Бога в молитвите си за това, че позволи да започна да Му се покланям заедно със семейството си – казва 62-годишната Рут. - Поклонението пред Бога е нещо много важно в живота.“Created by ULimited®