"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Изтеглете Андроид приложението Съботно училищен урок от Google Play

Изтеглете Андроид приложението Съботноучилищни уроци за юноши от изтегли Съботноучилищни уроци за юноши от Google Play

Съботно Училище - официалното приложение на отдел "Съботно училище и лично служене" към ГК на ЦАСД, включващо младежки уроци Inverse
Сезоните на семейството Клаудио и Памела Консуегра
Съботноучилищни уроци за възрастни
Април, май, юни 2019 г.
Въведение към тримесечието - вижте видеото

Урок 5 Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Разказ 27 април - 3 май 2019 г.

Мъдри думи за семействата


Aудио версия на седмичния урок
За друг урок изберете
Всички разкази, Само стиховете
Събота - 27 април
Стих за запаметяване:
„Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти“ (Притчи 3:5,6).

На какъвто и етап от живота да се намираме сега, всички ние, разбира се, произлизаме от майка и баща, независимо от връзката, която сме имали с тях след раждането, ако такава изобщо е съществувала. От друга страна, някои хора никога не са имали собствено семейство, с изключение на братя/сестри или други роднини.

Каквато и да е ситуацията, какъвто и да е етапът от живота ни, книгата „Притчи“ съдържа наставления, стихове, въпроси и мъдри сентенции за тях. Някои пряко засягат семейните отношения, а други мъдри думи могат непряко да се приложат към семейството. Всъщност „Притчи“ е изградена като завещание, в което ключът за благочестив живот се предава от родители на деца. Както родителят може да напише писмо със съвети към сина или дъщерята, които отиват в колеж и започват самостоятелен живот или си намират работа далеч от дома, така и „Притчи“ е насочена от бащата към сина: „Сине мой, слушай поуката на баща си и не отхвърляй наставлението на майка си“ (Притчи 1:8). „Второзаконие“ заповядва на родителите да споделят убежденията си със следващото поколение. Именно това прави и книгата „Притчи“. В призивите на бащата чуваме гласа на нашия Небесен Отец, който ни призовава да учим.
Обичай подходящата жена Неделя - 28 април

Избройте проблемите и последиците от сексуална връзка преди брака или извънбрачна афера, описани в Притчи 5:3-14.


Благочестивият човек запазва (ако не е женен) и съхранява (ако е женен) най-дълбоките си чувства и сексуална интимност за брака. Съветите в „Притчи“ са отправени особено към мъжете, но същата идея по отношение на жените е изразена в „Песен на песните“ (П.Песн. 4:12-15). Силната привлекателност на незаконната любов трябва да се прецени на фона на ужасяващите последици от този грях. Безразборните сексуални връзки не са основани на взаимна отдаденост и затова не могат да постигнат истинска близост. Прахосват се материални, физически и емоционални ресурси. А най-важното е, че човек трябва да отговаря пред Бога за решенията в живота си.

Сексуалната интимност, един от най-великите Божии дарове за хората, е привилегия единствено за брака (Матей 19:5; 1 Коринтяни 7:3, 4; Евреи 13:4). В „Притчи“ образът на подхранващата, изобилна вода се използва като деликатен символ на удоволствието и удовлетворението на брачната двойка от взаимната им любов. Тя е представена в контраст с разрухата, породена от неверността. Изразът „жената на младостта ти“ (Притчи 5:18) показва, че дори когато двамата остареят, тяхното посвещение един на друг трябва да продължава. Съпругът е все още пленен („опиянен“; Притчи 5:19 – NIV) от очарованието на жена си.

В греховното състояние на човека сексуалните инстинкти могат да подмамят някои хора да се отклонят от Божествения план за човешката сексуалност. Обаче Бог също е дал на човека и силата да разсъждава и избира. Тези изкушения, ако не се контролират постоянно, могат да станат непреодолими. Твърдото решение да се съобразяваме с Божия план за сексуалността в брака може да предотврати възникването на незаконни сексуални връзки. Решението да останем верни за цял живот в брака е не само благоразумно, но и носи своите изобилни благословения.


Ако познавате човек, който се бори със сексуални изкушения, които биха могли да съсипят неговия брак, какъв съвет бихте му дали?
Призив към бащите Понеделник - 29 април

Обърнете внимание на характерните качества на бащите, описани в „Притчи“, които могат да окажат дълготрайно влияние върху децата:

Притчи 13:22; 27:23,24

Притчи 14:26

Притчи 15:1,18; 16:32

Притчи 15:27

Притчи 29:17


Характерите на бащите оказват непосредствено влияние върху децата и наследството, което те им предават. Децата очакват от тях подкрепа, отдаденост и обич, ръководство и образец за подражание. „Притчи“ хвали онези бащи, които са надеждни глави на семейството и мъдри управители на семейните средства. Много са начините, по които „користолюбивият смущава своя дом“ (Притчи 15:27); бащите трябва да поставят семейството преди работата. Благочестивите бащи се стремят да бъдат търпеливи и да контролират чувствата си. Те разбират зависимостта на децата от тях. Учат ги на дисциплина, но внимават да не злоупотребяват с авторитетната си позиция. А най-важното е, че посветените бащи искат да следват Бога, да бъдат ръководени от Неговата любов и от ученията на Неговото Слово, за да могат да насочват нозете на децата си в правия път.

Накрая, най-важното нещо, което един баща може да стори за децата си, е да обича тяхната майка. Неговата преданост и постоянна обич към нея, или тяхната липса, оказват силно влияние върху благополучието на децата дори когато пораснат.

В „Притчи“ верността към Бога, отдадеността на брака и семейството и почтеността в личния и обществения живот са едни от най-важните теми. Успехът във всичко зависи от състоянието на сърцето. Привлекателността на греха – независимо дали става дума за секс, мързел, богатство или власт – е голяма, но мъдрият съпруг и баща търси помощ от Бога, за да взема постоянно правилни решения.


В какво отношение важат всички морални принципи, споделени тук, независимо дали сме бащи, или не? Как вашите действия, добри или лоши, влияят върху другите, особено върху децата? Къде трябва да бъдете по-внимателни?
Да поправяме с любов Вторник - 30 април

Какво ни учи „Притчи“ за значението на дисциплинирането и поправянето на едно дете? Притчи 10:17; 23:13,14; 29:1; 29:15


Родителите понякога дисциплинират децата си, за да им внушат кое поведение е социално приемливо, за да ги накажат за непослушание или дори за да изразяват недоволството си, когато се чувстват некомфортно. Но какво е Божието намерение относно дисциплината на тези млади членове на Неговото семейство? „Притчи“ поставя дисциплината в контекста на надеждата за бъдещето (Притчи 19:18). Благочестивите родители знаят, че децата имат греховна природа. Само една сила може да им помогне и това е силата на Христос (Уайт, Е. Възпитание. С. 29 – англ. изд.). Мисията на християнското възпитание, включително на дисциплината, е да води децата към Бога.

Подкрепа на нежното растение. Чрез Христос дисциплината се възприема не като наказание, нито като израз на власт, но като изкупително поправление. Според Божия план любящите родители, познавайки силата на греха, насочват децата си по стъпките на Христос. Загрижените родители ги поправят добронамерено и твърдо, ограничавайки и насочвайки децата през първите години много подобно на начина, по който градинарят укрепва новозасаденото дърво, докато се изгради самоконтрол и младежът започне да се доверява на Бога и да сътрудничи на Божествения план за спасение, израстване и зрялост.


Какви послания за родителите намираме в Притчи 13:24; 23:13,14?


След всичко казано дотук, само няколко стиха споменават „тоягата“ (евр. shebet) в контекста на дисциплинирането на децата. Популярна в християнската литература за възпитанието е идеята, че използването на пръчката от родителите трябва да бъде подобно на начина, по който небесният Пастир я използва, за да насочва стадото Си (Псалми 23:4). На други места Писанието ни води към търпеливото поучение, последователното показване на добър образец от родителите и тясната връзка с децата, чрез която им влияем (Второзаконие 11:18,19). Усещането на детето, че е обичано от родителите си, е жизненоважно, ако дисциплината трябва да постигне желания резултат и да бъде поправяща и изкупителна (Притчи 13:24).


Когато дисциплината не е успяла да постигне целта си, тъй като е била твърде сурова или неправилно разбрана, как биха могли родителите да оправят проблемите с децата си?
По-добър ли е животът на върха на покрива? Сряда - 1 май

Как книгата „Притчи“ проявява чувство за хумор във връзка с някои дразнители в семейния живот? Притчи 21:9,19; 27:15,16. Какво е влиянието на този хумор?


Доста притчи разглеждат начина, по който се отнасяме един към друг в най-интимните си връзки. Те разкриват идеята с леки заигравки и остроумни забележки, като онези за нечувствителния приятел, който „пее песни на оскърбено сърце“ (Притчи 25:20) и ранобудника, който „благославя“ спящите „с висок глас“ (Притчи 27:14). Съпругите, които четат стихове за заядливи жени, биха могли да добавят някои „притчи“ за мъжете! Те биха могли да отвърнат, че такива поговорки увековечават самия проблем, като „обстрелват“ само жените, когато съпрузите, носещи същата отговорност за семейната атмосфера, имат същата способност да бъдат заядливи. (Представете си каква ли е била обстановката в дома на Каяфа или Анна!)

Веселото сърце помага. Чувството за хумор в семейния живот е добро нещо. Хуморът смазва житейската машина и спомага за облекчаването на стреса и напрежението. „Веселото сърце е благотворно лекарство, а унилият дух изсушава костите“ (Притчи 17:22). „Притчи“ посяга към някои от собствените си лекарства от цялата книга и ни дава позволение да се посмеем на поведението, което дразни и ядосва. Може би когато се усмихнем (или се огорчим малко, когато шегата е за нас), сме в по-добро състояние да говорим за навиците или поведението, което ни дразни и разгневява. От друга страна, хуморът не бива да се използва за омаловажаване или пренебрегване на въпроси, които трябва да бъдат разгледани сериозно.

Поддържането на не много висока температура може да е симптом за хронична инфекция. Караниците, натякванията и оплакванията може да са сигнал, че има потиснат гняв у някой семеен член, вероятно свързан с трудности във взаимността или общуването във връзката. Оплакващият се партньор се опитва да противостои на това, което възприема като власт, контрол или нежелание за общуване у другия. Ако инфекцията се отстрани, симптомите изчезват. Ако семействата, вместо да избягват проблема или един друг, градят върху любовта си към Господа и решението да изразяват своите нужди и чувства, ще стигнат до корена на гнева и ще го отстранят.


Защо смехът е толкова важен за дома? Как може да се използва за добро, а как може да бъде изопачен и използван за зло? Споделете своя отговор с групата.
Истински изобилен живот Четвъртък - 2 май

Книгата „Притчи“ завършва с възхвала на жената с благороден характер. Определете характеристиките и качествата, които получават похвала. Притчи 31:10-31


Описаната жена е специална, такава е и поемата. Всеки от стиховете от Притчи 31:10 започва с една от 22-те букви на еврейската азбука. Създава се усещането, че в това признание за достойната съпруга цялата национална азбука едва стига, за да бъде тя възвеличена както подобава!

Ударението на „Притчи“ върху избирането на добър партньор е отразено в равинската сентенция: „Домът на мъжа е неговата жена“. „Добродетелната жена е венец на мъжа си; а онази, която докарва срам, е като гнилост в костите му“ (Притчи 12:4). Тук, в края на „Притчи“, сбити в един идеален събирателен образ, намираме много различни умения: шиене на дрехи, купуване на имоти, земеделие, управление на дома и финансите. Междувременно жената се грижи добре и за семейството си. А то я обича и хвали.

Тези обширни таланти не бива да се очакват от всяка жена, нито пък са модел, по който съпрузите трябва да оценяват съпругите си. По-скоро чрез описването на тези способности и качества „Притчи“ предава най-важните и универсално приемливи черти за жените, както и за мъжете: сигурност, състрадателност, надеждност, вярност, любезност и трудолюбие. Тайната на такъв живот според Притчи 31:30 е, че тя „се бои от Господа“.

В Притчи 31:10 думата за „добродетелна“ или „с благороден характер“ (NIV) означава „сила“, „мощ“ или „богатство“. Превежда се като „богатства“ в Псалми 62:10 и описва „воините“ на Исус Навин (Исус Навин 1:14). Вооз препоръчва Рут с думата „добродетелна“ (Рут 3:11). В Притчи 31:10 има игра на думи с идеята за „богатството“. Истинското богатство е в характера, почтеността и страха от Господа. То е много по-ценно от стойността на скъпоценните камъни.


Кои са някои от добродетелните жени, оказали влияние върху живота ви? Как бихте разширили списъка с качества на характера, добродетели и способности на благочестивите жени?
Разширено изучаване Петък - 3 май

Пази сърцето си в небето. „Християните трябва да внимават и да пазят сърцето си с цялото възможно усърдие. Трябва да се учат да обичат размишлението и да подхранват дух на посвещение. Мнозина сякаш съжаляват за времето, прекарано в размишление, изучаване на Писанията и молитва, като че ли това време е изгубено. Бих искала всички вие да можете да разглеждате тези неща в светлината, в която Бог би желал да ги разглеждате; защото тогава ще поставите небесното царство на първо място. Ако пазите сърцето си в небето, това ще придаде сила на всичките ви качества и ще оживотвори всяко едно от моралните задължения. Дисциплинирането на ума да мисли за небесните неща ще вложи енергия и сериозност във всичките ви начинания (…) Ние сме джуджета в духовните постижения [Ефесяни 4:13]“ (Коментари на Елън Уайт. Адвентен библейски коментар. Т. 3. С. 1157 – англ. изд.).


Въпроси за разискване:

1.Много християни намират групите за взаимопомощ за полезни, когато се стремят да „пазят сърцата си“ от изкушенията. Как това би могло да поощри молитвата, изучаването на Библията и покоряването на Светия Дух? Защо в някои случаи може би е добре да се потърси професионална помощ, ако човек наистина се бори си изкушения, които го вкарват в грях, а след това сякаш не може да спре?

2.В групата прочетете на глас отговорите на последния въпрос за сряда. Обсъдете изводите от различните отговори. Както толкова много от прекрасните Божии дарове, как биха могли смехът и хуморът да бъдат изопачени и изкривени в нещо наистина вредно?

3.За разлика от Притчи, 31 гл., какви качества възхвалява у жената днешната култура? Как бихме могли ние като отделни хора да се предпазим от такова покваряващо отношение?

4.Кои са някои от културните възгледи за семейния живот във вашето общество, открито противоречащи на библейските принципи за семейния живот? От друга страна, има ли такива, които са близки до библейските? Ако да, кои са те и как могат да бъдат използвани за укрепване на семействата ни?


Тази събота, 04.05.2019 г., ще се молим за църкви „Горна Оряховица” и „Гоце Делчев”.
Разказ
Бебето идва!
От Андрю Макчесни

Лекарка, която се помолила да бъде използвана от Бога, след като чула съботна проповед за мисионската работа в градовете, неочаквано помогнала за раждането на бебе на паркинга на Генералната конференция на адвентистите от седмия ден в САЩ.

Д-р Ивет С. Рос Хеброн помогнала да се роди здраво момче в колата на родители, които бързали за болницата, но спрели на паркинга в Силвър Спринг, щата Мериленд, след като изгубили пътя.

Ивет заявява, че е убедена, че Бог е наредил събитията по този начин.

„Най-чудната възможност в отговор на молитвите ни бе наредена от Господ“, казва тя.

Ивет започнала да се моли да служи повече на Бога, след като чула президентна на Генералната конференция Тед Уилсън да проповядва по време на годишното събрание през 2017 г. Църковният ръководител апелирал за подновени усилия за евангелизиране на хората в градовете и говорил за нуждата от лекари и други здравни работници, които да стигнат до градските жители.

Пет дни след проповедта Ивет и съпругът й шофирали покрай сградата на Генералната конференция, когато видели мъж да влиза в паркинга с колата си, да изскача бързо от нея и да крещи: „Бебето идва!“ После чула и писъците на бременната жена вътре в колата.

„Двамата със съпруга ми незабавно спряхме на алеята“, разказва тя.

Само след миг бебето се родило. Докато Харолд се обаждал на парамедиците, бащата свалил връзките от маратонките си и намерил ножици в колата. Следвайки напътствията на Ивет, той завързал пъпната връв и я отрязал.

Ивет повила бебето в одеяла от колата си и се уверила, че всичко е наред и че то диша. Охранителите в Генералната конференция дошли и успокоили ситуацията. Не след дълго парамедиците откарали в болницата здравата и стабилизирана майка заедно с бебето.

По-късно през деня Ивет посетила майката в болницата и отново взела бебето в ръцете си.

Жената развълнувано обяснила на сестрите, че Бог е изпратил ангел да й помогне на паркинга.

„Не знам откъде дойде. Просто вдигнах очи и я видях.“

Ивет смята, че случилото се на паркинга е отговор на молитва.

„Двамата със съпруга ми отдаваме всичко на Божия план“, казва тя.Created by ULimited®