"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Изтеглете Андроид приложението "Съботно училищен урок" от Google Play

Изтеглете Андроид приложението "Съботноучилищни уроци за юноши" от Google Play

Книгата "Откровение" Ранко Стефанович
Съботноучилищни уроци за възрастни
Януари, февруари, март 2019 г.
Въведение към тримесечието - вижте видеото

Урок 12 Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Разказ 16 - 22 март 2019 г.

Съдът над Вавилон


Aудио версия на седмичния урок
За друг урок изберете
Всички разкази, Само стиховете
Събота - 16 март
Стих за запаметяване:
„И чух друг глас от небето, който казваше: Излез от нея, народе Мой, за да не участваш в греховете ѝ и да не споделяш язвите ѝ; защото греховете ѝ стигнаха чак до небето и Бог си спомни нейните неправди” (Откровение 18:4,5).

Шестата язва причинява символичното пресъхване на Ефрат, когато разочарованите хора по света отдръпват популярната си подкрепа от Вавилон на последното време. Както видяхме в урока от миналата седмица, разтърсването на неговата сила ще бъде предшествано от интензивна демонична дейност, фалшифицираща Божието дело (Откровение 16:13,14). Демоничната дейност успява да обедини целия свят в подготовка за битката при Армагедон срещу Божия верен остатък.

В началото на последната битка настъпва голямо земетресение като част от седмата язва. Земетресението разтърсва единството на Вавилон и го разделя на три части (Откровение 16:18,19). Вавилон на последното време е описан като град, обозначаващ краткотрайния съюз на политическите и религиозните сили на света, които се противопоставят на Божия народ. Това единство бива разтърсено и следва разпадът на Вавилон.

Не бива да забравяме, че Откровение 16:19 само обявява политическото рухване на Вавилон на последното време. Глави 17 и 18 ни казват как се случва това рухване в действителност. Преди да опише гибелта на Вавилон и причините за неговото падане (Откровение 17:12-18:24), Откровение, 17 гл. описва тази отпаднала религиозна система на последното време, но този път като яздеща червения звяр блудница, която заедно с дъщерите си съблазнява целия свят против Бога (Откровение 17:1-11).




Блудницата Вавилон Неделя - 17 март

Прочетете Откровение 17:1. Еремия 51:13 ни казва, че „многото води“, на които седи Вавилон, е реката Ефрат. Какво символизират многото води според Откровение 17:15?


В Библията жената е символ на Божия народ. В „Откровение“ Божията истинска църква е описана като чиста жена (Откровение 12:1; 22:17). Така че блудницата представлява фалшивата отпаднала църква. В Откровение 17:5 тази блудница е наречена Вавилон Велики. Също както древният Вавилон зависи от реката Ефрат за своето съществуване, така и Вавилон на последното време разчита на подкрепата на масите, за да налага своите стратегии.


Прочетете Откровение 17:12 заедно с Откровение 14:8 и Откровение 18:2,3. Кои две групи от хора са посочени като участващи в незаконната връзка с Вавилон и биват съблазнени от него?


Първата група е съставена от земните царе, управляващите политически сили. Те са представени като ангажирани в прелюбодейна връзка с блудницата Вавилон. В Стария Завет езикът на блудството често е използван, за да опише как отпадналият Израил се обръща от Бога към фалшиви религии (Исая 1:21; Еремия 3:1-10). Прелюбодейната връзка между земните царе и блудницата символизира незаконния съюз между Вавилон на последното време и управляващите политически сили – съюз на църква и държава.

Втората група в незаконна връзка с блудницата Вавилон са земните жители, управляваните маси от хора. Те са духовно опиянени от виното на Вавилонското блудство. В контраст с управляващите политически сили, населението като цяло се опиянява от фалшивите учения и практики на Вавилон, като ги подмамва да мислят, че той може да ги опази. Когато хората са пияни, те не разсъждават трезво и лесно биват контролирани (вж. Исая 28:7). Целият свят, с изключение на верния остатък, ще бъде заблуден.


В самия край, както е и днес и както винаги е било, човешките маси разбират нещата погрешно. Какво би трябвало да ни разкрие това за следването на популярните схващания, независимо колко разпространени са те?




Блудницата, яздеща звяра Понеделник - 18 март

Прочетете Откровение 17:3. Един от седемте ангели, държащи чашите със седемте последни язви, предлага да покаже на Йоан присъдата на блудницата, която седи на много води. Когато Йоан я вижда, тя язди червен звяр. Как символите на водата и звяра подходящо описват поддръжниците на Вавилон?


Когато Йоан е отведен във видение в пустинята, той вижда жена на червен звяр. Ако блудницата представлява религиозна организация, звярът символизира политическа сила. Картината на религията, яхнала политическите и светските власти, посочва две отделни организации, за разлика от миналото, когато религията и политиката са били едно цяло. Но пророчеството показва, че в края на времето тези две сили ще се слеят. Концепцията за яздене на звяра разкрива доминиране; като ездач на звяра тази религиозна система в края на времето ще доминира над светските и политическите сили.


Кои характеристики на блудницата ни насочват към змея, звяра от морето и звяра от земята в Откровение 12 и 13 гл.?


Блудницата е изобразена като екстравагантно облечена в пурпурно и червено и украсена със злато, скъпоценни камъни и перли; такава украса е практика на проститутките в древността, за да увеличат съблазнителната си сила (Ееремия 4:30). Като цвят на кръвта червеното съответства на потисническия характер на тази религиозна система.

Роклята на блудницата фалшифицира облеклото на първосвещеника в Стария Завет, одежди, включващи цветовете пурпурно, червено и златно (Изход 28:5,6). Богохулният надпис на челото ѝ заменя свещеническия надпис „СВЯТ НА ГОСПОДА“ върху митрата на първосвещеника (Изход 28:36-38). Чашата в ръката ѝ ни напомня за съдовете в светилището, от които царят на Вавилон Валтасар и неговите гости пият вино (Даниил 5:2-4). Чашата в ръката на блудницата използва външната прилика с истината, за да прикрие виното – лъжите на сатанинската религиозна система в края на времето – и да подмами света да се отклони от Бога.

По-нататък блудницата Вавилон е описана като опиянена от кръвта на светиите и мъчениците на Исус, загинали в резултат на свидетелството си за Христос. Тази вина за кръвта свързва Вавилон на последното време със средновековното отстъпническо християнство, ръководено от папството и отговорно за смъртта на милиони християни, останали верни на евангелието.


Описанието на блудницата Вавилон наподобява символа на Езавел в църква Тиатир (вж. Откровение 2:20-23). Как паралелите между тези две жени хвърлят светлина върху характера на Вавилон на последното време?




Идентифицирането на червения звяр Вторник - 19 март

Откровение 17:3 описва червения звяр с термини, подобни на звяра от морето от Откровение, 13 глава, който воюва против Божия народ и надделява (Откровение 13:5-7). Именно този предишен период на гонения кара жената да избяга в пустинята по време на периода от 1260 дни/години от 538 до 1798 г. (Откровение 12:13,14). Въпреки че живеем в епохата на икуменизма, протестантите все още биха постъпили добре, ако си спомнят ужасните гонения от миналото, защото според пророчеството пак ще се случи нещо подобно, само че този път още по-лошо.


Прочетете Откровение 17:8. Сравнете изразите от този стих с Откровение 13:8. Как Откровение 13:3 разяснява трите фази на съществуването и дейностите на звяра?


Червеният звяр е определен като този, който беше, но го няма; обаче скоро ще възлезе из бездната и ще отиде в погибел. Тази тройна фраза на първо място е фалшификат на божественото име Яхве – „Онзи, Който е, и Който е бил, и Който иде“ (Откровение 1:4; вж. също Откровение 4:8). Тя посочва и трите етапа на съществуване, през които преминава звярът:

(1) Звярът „беше“. Той е съществувал в миналото. Предишните му дейности са продължили в рамките на пророческия период от 42 месеца, познат и като 1260 дни/години (вж. Откровение 13:5 и частта за неделя в Урок 9).

(2) „Няма го“. Със смъртоносната си рана (вж. Откровение 13:3) през 1798 г. звярът е изпаднал във фазата на несъществуване, поне като преследваща сила. За известно време е изчезнал от световната сцена; но е оцелял.

(3) Накрая, с излекуването на смъртоносната си рана звярът ще се върне към живота с пълна сатанинска ярост.

Откровение, 17 глава описва звяра от Откровение 13:1-8 по време на излекуването на смъртоносната му рана. Блудницата Вавилон седи именно на този възкръснал звяр. За пореден път ще има краткотраен съюз на религията и политиката, както съществуващия през Средновековието, и отново ще настъпят гонения.


„Нека само се появи съпротива, нека фанатизмът, тесногръдието и нетърпимостта отново вземат надмощие, нека се развихри преследване – и полусърдечните и лицемерните ще се разколебаят и ще отстъпят от вярата си; истинският християнин обаче ще застане и ще устои твърд като скала, с по-силна вяра и с по-светла надежда, отколкото в дните на благополучието” (Уайт, Е. Великата борба. Гл. „Нашата единствена защита“. Изд. „Нов живот“, София, с. 412). Какво предупреждение трябва да извлечем за себе си от тези думи за това, което ни е нужно в нашата християнска опитност дори още преди да се разгърнат последните събития?




Седемте глави на звяра Сряда - 20 март

Прочетете Откровение 17:9-11 заедно с Откровение 13:18. Изискването за разбирането на седемте глави е мъдър ум. Какъв вид мъдрост се има предвид тук? Как човек получава тази божествено придавана мъдрост?


Ангелът обяснява, че седемте глави са седем планини. Някои преводачи смятат, че тези планини загатват за седемте хълма, на които е разположен град Рим, и затова превеждат гръцката дума oroi („планини“) като „хълмове“. Има и седем царе, символизирани от седемте планини. Тези планини също са последователни, а не едновременни.

Планините не символизират конкретни царе, защото „Откровение“ не се занимава с отделни личности, а със системи. В Библията планините често символизират световни сили или империи (Йеремия 51:25; Йезекиил 35:2,3). В библейските пророчества „царете“ представляват царства (вж. Даниил 2:37-39; 7:17). По този начин седемте планини символизират седемте големи последователни империи, доминиращи в света през цялата история и чрез които Сатана се противопоставя на Бога и причинява вреда на Божия народ.

От гледна точка на Йоан, пет от тези империи са паднали, едната е и другата все още не е дошла. Въпреки че адвентните тълкуватели не са достигнали до единодушен възглед, мнозина поддържат тезата, че петте, които са паднали, са великите царства, доминирали и причинявали вреда на Божия народ в Стария Завет: Египет, Асирия, Вавилон, Персия и Гърция. Онова царство, което „сега е“, е Римската империя от времето на Йоан.

Седмото царство, което „още не е дошло“, е звярът от Откровение, 13 глава, съживеното папство, което доминира и причинява вреда на Божия народ. То предстои да дойде след времето на Йоан и след падането на езическата Римска империя. Историята потвърждава по мощен начин истинността на това пророчество, записано много векове преди описаните събития да се разиграят.

По-нататък на Йоан е казано, че червеният звяр е осмата световна сила, въпреки че е една от седемте глави (световни сили). Коя от седемте? Тъй като главите са последователни във времето, осмата би трябвало да е всъщност седмата глава, получила смъртоносната рана. По време на тази осма световна сила се появява червеният звяр, носейки и съдействайки за осъществяване на целите на блудницата Вавилон. Днес живеем във времето на изцелението на смъртоносната рана. Осмата глава ще се появи на сцената непосредствено преди края и ще отиде в погибел.




Съдът над Вавилон Четвъртък - 21 март

Прочетете Откровение 17:12-15 заедно с Откровение 16:12-16. Какво научавате от текста за „десетимата царе”?


Различни тълкувания са били предлагани относно идентичността на десетимата царе. Но „Откровение“ не ни казва кои са те. Всичко, което можем да извлечем от текста, е, че те са краткотрайна политическа конфедерация, появяваща се точно преди края и подкрепяща блудницата. Техният брой обозначава съвкупността от световните сили, които ще отдадат непоколебимата си вярност на звяра.

Откровение 17:13,14 отново набляга върху битката при Армагедон – представена в Откровение 16:12-16. Убедено от вършещите чудеса демонични сили, обединени със змея, звяра и лъжепророка, световното политическо обединение ще воюва против Агнето. С други думи, битката при Армагедон не е военна битка в Близкия изток, а последният конфликт на Второто пришествие, при който Сатана и неговата конфедерация ще се борят против Христос и Неговите ангелски множества.


Прочетете Откровение 17:16-18. От онова, което видяхме в Откровение 16:2-12, какво се крие зад промяната на отношението към Вавилон от страна на десетимата царе? Кой стои зад случващото се с Вавилон?


Десетте рога, които са следващите сили в разделена Европа, изпълнени с омраза, изведнъж се обръщат против блудницата Вавилон (проявлението на папството в края на времето), като я правят пуста и гола. Те символично ще ядат плътта ѝ и ще я изгорят с огън. Когато описва случващото се с блудницата Вавилон, Йоан употребява език, наподобяващ казаното от Бога за случилото се с блудния Йерусалим (Йеремия 4:30). Изгарянето с огън е наказанието за дъщерята на първосвещеника, която става участничка в сексуална неморалност (Левит 21:9). Измамените политически сили се разочароват от безсилието на Вавилон да ги опази от язвите. Те се чувстват измамени и в своята враждебност го нападат. Тази отстъпническа религиозна система на последното време изпитва пълнотата на божествените съдби заедно с всички, които са избрали да се отъждествят с нея.


Много въпроси относно събитията в края на времето все още остават без отговор и затова сега ни изглеждат объркващи. Какво конкретно обещание е дадено в Откровение 17:14 и какво трябва да означава това обещание за нас?




Разширено изучаване Петък - 22 март

Преди гибелта на Вавилон един глас от небето призовава Божия народ, който все още е във Вавилон: „Излез от нея, народе Мой“ (Откровение 18:4). Има много поклонници на Бога, които все още са във Вавилон поради различни причини. За тях Бог използва Своята църква на последното време, за да ги призове да напуснат тази отстъпническа религиозна система и да не участват в греховете ѝ. Те трябва да излязат от нея, за да избегнат нейната участ. Бог не желае никой да загине във Вавилон. Откровение 19:1-10 показва, че много богобоязливи хора във Вавилон ще отговорят на призива. В такъв случай помислете за огромната отговорност, която почива върху нас като Божия църква на остатъка. Какво би трябвало да ни разкрие това за нашата нужда от Божия истина в нашите сърца и за изливането на Светия Дух в живота ни?


Въпроси за разискване:

1. Както показва Откровение 18:4, във Вавилон има множество боящи се от Бога хора, които Той нарича „Мой народ“ Разсъждавайте върху следното свидетелство: „Тази вест трябва да бъде дадена, но докато я изнасяме, нека бъдем много внимателни да не осъждаме или нараняваме онези, които нямат светлината, която ние имаме. Не бива да излизаме от пътя си, за да нанасяме рани на католиците. Сред тях мнозина са най-съвестни християни, които ходят в светлината, която имат, и Бог ще работи за тях. Хората с големи привилегии и възможности, пропуснали да усъвършенстват физическите, умствените и моралните си сили (...) са в много по-голяма опасност и се излагат много повече на осъждане от Бога в сравнение с онези, които са заблудени относно доктриналните точки на вярата, но се стремят да вършат добро на другите. Не укорявайте. Не осъждайте другите“ (Уайт, Е. Евангелизъм. Т. 3. Част: „Работа със специални групи хора“. гл. „Достигане на католиците“. Изд. „Нов живот“, София, с. 128). Какво следва да ни говори това за начина, по който се отнасяме спрямо другите?

2. Откровение, 17 глава описва блудницата, седяща на червен звяр. Докато жената в глава 12 символизира Божията вярна църква, тази в глава 17 се отнася до отпадналата църква, подмамваща света да се отклони от Бога. Според вас какви са сходствата и различията помежду им? И което е по-важно: Какво можем да научим от това сравнение?

3. Текстовете за тази седмица описват наистина смайващото състояние на религиозния и политически свят през последните етапи преди победоносното завръщане на Христос. Какво би трябвало да ни разкрие това за важността да останем верни, истинни и чисти точно сега на поверената ни от Бога вест? Прочетете Откровение 16:15 – един призив за вярност сред описаното всемирно отстъпление. Как да приложим това предупреждение към самите себе си точно сега?




Разказ
Преосмисляне на еволюцията
От Андрю Макчесни

Светът на 19-годишния Стан Хъдзън се преобърнал, когато чул професор по геология в Калифорнийския университет да заявява, че вярва в Бога.

Изявлението шокирало студентите и те го обсипали с въпроси. Оказало се, че професорът е теистичен еволюционист – човек, който вярва, че Бог съществува, но земята е сътворена в резултат на милиони години еволюция.

Този възглед се сторил на бъдещия учен Стан доста нелогичен. Как е възможно професорът да поставя Бог, ако наистина съществува, на второстепенна вместо на първа позиция? Стан бил озадачен и от идеята, че един всемогъщ Бог е източникът на смъртта. Теистичната еволюция твърди, че смъртта е част от Божия първоначален план. Поколения животни трябвало да умират милиони години, за да се стигне до съществата, които обитават земята в наши дни.

Стан останал крайно недоволен, когато осъзнал, че учените не са толкова широко скроени, колкото си мислел, и всеки от тях, който поставял под въпрос еволюцията, се изправял пред сериозни проблеми. Не искал да се впуска в битки и затова напуснал университета.

Изминали шест месеца. Веднъж съквартирантът на Стан – Дейвид Л. Френд, поискал да се снабди с Библия. Стан намерил една в стаята си, избърсал прахта от корицата и я дал на Дейвид. Като видял, че я чете, Стан също започнал да я прелиства.

След известно време Стан решил да се моли. Коленичил до леглото си и казал: „Скъпи Господи, изглежда, че двамата с Дейвид те търсим. Ще ни помогнеш ли?“

През следващите няколко седмици Бог ставал все по-значим, когато започнал да отговаря на малките молитви, произнесени от Стан. Например, веднъж Стан казал на Дейвид: „Хайде да продадем дивана“ и незабавно чули почукване на врата. Съсед ги попитал: „Извинете, да имате да ми продадете диван?“

„Голям брой незначителни събития като това ни радваха – казва Стан. – Осъзнахме, че Бог ни вижда и участва в живота ни.“

Стан станал адвентен пастор и служил 38 години в щатите Калифорния, Айдахо и Вашингтон. Никога не престанал да обича науката и станал красноречив защитник на библейското шестдневно сътворение по Хоуп чанъл и 3ABN. Сега ръководи Центъра за изучаване на креационизма към конференцията Пасифик юниън в Риджфийлд, щата Вашингтон.

„Адвентистите са почти последната деноминация вярваща в сътворението и аз съм горд да бъда част от нея – казва той. – Имаме мисията да проповядваме за Бога, който е съзал небето и земята, морето и водните извори. Бих искал да усиля звука на Първата ангелска вест.



Created by ULimited®