"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Изтеглете Андроид приложението Съботно училищен урок от Google Play

Изтеглете Андроид приложението Съботноучилищни уроци за юноши от изтегли Съботноучилищни уроци за юноши от Google Play

Съботно Училище - официалното приложение на отдел "Съботно училище и лично служене" към ГК на ЦАСД, включващо младежки уроци Inverse

Произходът Джеймс Гибсън
Съботноучилищни уроци за възрастни
Януари, февруари, март 2013 г.

Урок 9 Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Разказ 23 февруари - 1 март 2013 г.

Бракът – подарък от Едем


За друг урок изберете
Всички разкази, Само стиховете
Събота - 23 февруари
Стих за запаметяване:
“И Господ Бог каза: Не е добре за човека да бъде сам; ще му създам подходящ помощник” (Битие 2:18).

Помислете си за благословенията на щастливия брак и любящия дом. Какви късметлии за тези, които ги преживяват и имат! За съжаление за твърде много хора бракът е преживяване предимно на болка и гняв, вместо на радост и мир. Но не така е трябвало да бъде. Тъжното състояние на толкова много бракове е мощен израз на деградацията, причинена от греха на човешката раса.

“Бог отпразнува първия брак. Така тази институция има произхода си от Твореца на Вселената. “Бракът нека да бъде на почит у всички” (Евреи 13:4) - той е един от първите дарове на Бога за човека и една от двете институции, които след падението си Адам отнася със себе си отвъд портите на Рая. Когато Божиите принципи бъдат признавани и следвани, бракът е благословение. Той пази чистотата и щастието на човека, удовлетворява социалните му нужди, издига неговото физическо, интелектуално и морално естество” (Елън Уайт. „Патриарси и пророци”. Стр. 46 – ориг.).

Каква прекрасна идея! Урокът през тази седмица ще разгледа някои от принципите, на които тя се основава.

За тази седмица прочетете:
Битие 2:18-25; Марк 10:7-9; Ефесяни 5:22-25; Матей 5:27-30; 2 Коринтяни 3:18Ло Тов Неделя - 24 февруари

Бог създава нашия свят от първоначалната бездна посредством свръхестествената сила на Своето Слово. В целия доклад за Сътворението всичко е обявено за “добро”, а след приключването му всичко създадено от Господа е обявено за “твърде добро” (Битие 1:31).


Но сред всичко това едно нещо е “ло тов” – “не добро”. Прочетете Битие 2:18. Кое не е добро и защо? Кои са някои от приложенията на този текст?


Бог обявява всички аспекти на Сътворението за “добри” до момента, в който създава Адам. По това време Адам е единственият човек. Въпреки че е направен по Божия образ, в своята самота той не може да отразява пълнотата на Божия образ, съществуващ във взаимоотношенията между отделните Личности на Божеството. Триединството е съставено от Бог-Отец, Бог-Син и Бог-Свети Дух. Ето защо Адам се нуждае от някой като себе си, с когото да оформи връзка на взаимна любов и сътрудничество, отразявайки любящите взаимоотношения на Триединството.


Прочетете Битие 2:19-21. След кой акт Бог прави Адам да заспи и след това от неговата плът създава жената? Каква връзка би могла да съществува между предишния акт и Божието сътворяване на жена за Адам?


Може би ключът се намира в последната фраза на стих 20. След като дава имена на животните, Адам забелязва, че те са по двойки - мъжко и женско - за разлика от него, който е сам. Можем да бъдем сигурни, че Бог през цялото време е възнамерявал Адам да има жена. Вероятно възнамерява да създаде в него копнеж и усещането, че нещо в съществуването му липсва, което би го накарало да оцени по-високо дара, който Господ ще му даде в лицето на жената.


Помислете си за контраста между “доброто” на останалата част от Сътворението и декларацията, че “не е добро” по отношение самотата на Адам. Какво говори това за стойността на взаимоотношенията? Какво можем да направим, за да укрепим всички ценни взаимоотношения, които имаме?
Помощник за Адам Понеделник - 25 февруари

Битие 2:20 – стихът, в който Адам наименува животните, – ни помага да разкрием голямата пропаст, съществуваща между хората и другите земни създания. Няма животно, сравнимо с Адам. Дори и сред човекоподобните маймуни няма създание, подобно на Адам, защото човекът е единствен по рода си и уникален. Това е важна идея, която да запомним, защото толкова много хора в нашето общество се обявяват в полза на становището, че не сме нищо повече от развити човекоподобни маймуни. Ние не сме маймуни и маймуната не е по-подходяща за помощник на Адам, отколкото би била за нас.


Прочетете Битие 2:21, 22. Какъв специален смисъл намираме в метода, по който Бог създава помощник на Адам?


Бог лично извайва тялото на Адам от земната пръст. Лично извайва и тялото на Ева, използвайки като начален материал едно от ребрата на първия човек. Това не е единственият начин да я създаде -можел е да я направи така, както е направил Адам, или да я извика в съществуване чрез Словото Си.

Но Бог има причина да използва едно от ребрата на Адам, за да сътвори тялото на Ева. Ако двамата са създадени съвсем отделно един от друг, това би могло да посочва, че по естество са напълно независими личности. Споделянето на една плът в двете личности означава, че двамата трябва да се обединят и са замислени да бъдат “една плът”.

След като е създадена, Ева е доведена пред Адам, за да бъде негов помощник (стих 18). Тя е направена от неговата плът и е дадена на него (стих 22). Тази идея става особено актуална и по-късно, когато Адам се сблъсква с изкушението дали да се присъедини към Ева в изяждането на плода, или да се довери на Бог да се погрижи за ситуацията. Адам има достатъчно основания да вярва, че Бог може да се справи с това, което прави греха му още по-тежък.


Прочетете Битие 2:23. Каква е реакцията на Адам при появата на Ева?


Адам е толкова въодушевен, когато вижда Ева, че запява в поетичен стил. Това е първото стихотворение в Библията и то отразява отношението му към жената и близостта на тяхната връзка. Тя трябва да му е равностойна - още един аспект на Сътворението, увреден при грехопадението.
Идеалният брак Вторник - 26 февруари

Писателят Уилям Фокнър нарича брака “провал” и пише, че “единственият начин да получим някакъв мир от него е да държим жената колкото се може по-далеч от себе си с надеждата някой ден да я надживеем”. Какъв тъжен коментар за състоянието на много бракове!


Прочетете Марк 10:7-9. Кои стихове цитира тук Исус? Кои характеристики на добрия брак могат да се намерят в думите Му?


Ползите от напускането на родителите, за да се основе дом с брачния партньор са толкова добре известни, че не трябва дори да бъдат споменавани. Проблемите с роднините на брачния партньор са една от водещите причини за семейните разногласия. Една от първите стъпки, които трябва да се предприемат, за да бъде основано щастливо семейство, е да се зачита независимостта на брачните партньори. Домът им трябва да е отделен от този на техните родители винаги, когато това е възможно. В случаите, когато не е възможно, интимността на брака все пак трябва да бъде зачитана.

Единството е още една характеристика на добрия брак. Това не означава, че двамата партньори трябва да се откажат от спецификата на личността си, но да бъдат обединени в намерението си да правят възможно най-доброто един за друг и за своя съюз.

Исус подчертава също трайното естество на брака. Семейството не е обикновена връзка, в която да се влиза или излиза самоволно. Това е доживотно посвещение. Онези, които не са готови да се посветят до края на живота си, би трябвало да отложат подобна стъпка, докато не станат готови.


Прочетете Ефесяни 5:22-25. Как тези стихове разкриват принципите на добрия брак?


Привилегия на съпруга е да се отдава на съпругата си в любящо служене, както Христос е отдал Себе Си за църквата. От своя страна, съпругата трябва да уважава съпруга си и да му сътрудничи в тяхната дейност за постигане на общата им цел. Ето какво е решението за разногласията, внесени от греха в брачната връзка. Себепожертвувателната любов ще доведе до любящо уважение и взаимно щастие. Нашите домове могат да бъдат предвкусване на Небето.
Запазване на скъпоценното Сряда - 27 февруари

Един от най-великите примери за Божията любов към човечеството може да се види в човешката сексуалност. Тя наистина е прекрасен дар от Бога. И все пак както с всички дадени ни дарове, тя не идва безусловно. Тоест не е нещо, с което да постъпваме както ни хрумне. Бог е определил някои правила, изключително ясни: сексуалната дейност трябва да е между съпруга и съпругата, между мъжа и жената, и то само в контекста на брака. Всичко извън това е грях.


Прочетете Матей 5:27-30. Забележете колко сериозно Исус гледа на въпросите, с които се занимава тук. Какво е заложено на карта?


Колкото и да се съсредоточаваме (и то с основание) върху благодатта и прощението, дарявани от Христос на грешниците, не можем да забравим високите морални стандарти, според които Той живее и проповядва. Трудно е да си представим как би могъл да изрази по-силно предупрежденията против сексуалната неморалност от разкритото в тези няколко стиха. Да си извадите окото? Да си отрежете ръката? Ако това е необходимото за запазване на чистотата, то тогава си струва; в противен случай сте в опасност да изгубите вечния си живот.

“Ако всички изповядващи, че се покоряват на Божия закон бяха свободни от беззаконие, душата ми би била освободена. Но не са! Дори хора, които изповядват, че спазват всички Божии заповеди, често са виновни в греха на прелюбодейството. Какво мога да кажа, за да пробудя притъпената им чувствителност? Стриктното придържане към моралните принципи се превръща в единствената гаранция за безопасност на душата” (Елън Уайт. „Съвети за здравето”. Стр. 621, 622 – ориг.).


Колкото и силно да е предупреждението на Исус, не трябва да забравяме историята за жената, хваната в прелюбодейство (Йоан 8:1-11). Как да улучим правилния баланс между издигането на стандартите, за които Исус говори в споменатите стихове, докато в същото време проявяваме благодат и състрадание към провалилите се, както е разкрито в тази история?
Бракът като символ на църквата Четвъртък - 28 февруари

Сред изследователите на Библията е добре известен фактът, че и в Стария, и в Новия Завет бракът се използва като символ на връзката между Бог и Неговия заветен народ. Ето защо в много случаи Свещеното Писание използва образа на невярната жена, за да символизира отстъпничеството, ширещо се в древния Израел. Например в Изход Господ казва на народа Си, че не трябва да влиза в никакви близки връзки с езичниците около тях, тъй като те са извратени хора и могат да го отклонят от верния път.


Прочетете Изход 34:15,16. Какъв образ използва Господ в това конкретно предупреждение? Как можем да го разберем в контекста на идеята, че Божият народ е “женен” за Него? Еремия 3:14.


В същото време образът на Църквата като невеста на Христос сочи към единството между вярващите и Бога, особено когато се разбира в контекста на библейската идея за брака: един мъж и една жена в любяща, себепожертвувателна връзка.


Прочетете Ефесяни 5:28-32 и Откровение 19:5-9. Какво научавате от тези стихове?


В тези стихове отношенията в идеалния брак се сравняват с връзката между Бог и Неговия народ. Бог кани народа Си да се присъедини към Него в близки отношения. Това е удивителна картина на Божия интерес към Неговия народ и на желанието Му да ни доведе до общение със Себе Си.


Какви решения можете да вземете, които да ви приближат до Господа и до идеала, представен в библейската концепция за брака? Защо това е въпрос на решение, което само вие можете да вземете?
Разширено изучаване Петък - 1 март

В много отношения правилното разбиране на моралността, особено на сексуалната, е пряко свързано с разбирането за нашия произход. Например еволюционната философия не предоставя обективна основа за връзката между сексуалната активност и моралността. Животните имат най-различни видове “системи за чифтосване”. Някои видове са полигамни, много от тях живеят в сексуален промискуитет. Само няколко вида са предимно моногамни, но генетичните проучвания показват, че много от тях изглеждат моногамни, но всъщност не са. При много видове женската ражда потомци, които нямат един и същи баща. Без обективния стандарт за моралност, даден от Създателя, ние не бихме имали основа за оценка на сексуалното поведение като добро или лошо. Настоящият натиск за одобряване на хомосексуалните партньорства илюстрира тази идея. Бракът е правилно разбран единствено в светлината на Сътворението.

“И в Стария, и в Новия Завет чрез брачната връзка е представен нежният и свещен съюз между Христос и Неговия народ. В съзнанието на Божия Син радостта на сватбените тържества сочи напред към радостта на онзи ден, когато Той ще заведе Своята “невеста” в дома на Отца Си. И изкупените ще седнат на сватбената вечеря на Агнето” (Елън Уайт.” Копнежът на вековете”. Стр. 151 – ориг.).

За разискване:

1. Дарвинизмът отрича библейското Сътворение. Какви правила за сексуално поведение – ако изобщо има такива – предоставя дарвинизмът и как те контрастират с библейския идеал?

2. Кои са някои от библейските примери за добър брак и щастлив дом? Посочете някои библейски примери за нещастни бракове и семейства?

3. Преговорете описанието на благодатната жена в Притчи 31:10-31. Какъв би трябвало да е съпругът на такава жена?

4. Как вашата местна църква може да се превърне в място, спомагащо за утвърждаването и укрепването на идеалите за брака? Какви практически стъпки може тя да предприеме, за да осъществи тази цел?
Разказ
Малките проекти имат голямо въздействие

Част от нашите мисионски дарения се отделят за финансиране на специфични видове малки евангелизации по света. Те са отделни от по-голямото финансиране, идващо от даренията за тринадесета събота. Двама души разказват как използват тези средства за малки евангелизации в своите общности.

В Египет има около 750 адвентисти сред население от 80 милиона души. Огромна част от египтяните са мюсюлмани. По време на святия месец Рамадан мюсюлманите постят през деня и се хранят след залез. Като израз на добронамереност адвентната църква организирала вечеря за членове на мюсюлманската общност. Поканили адвентисти и известни християни, които да общуват с гостите мюсюлмани.

Повече от 20 неадвентисти дошли на вечерята, включително един заместник министър, генерал, полковник от полицията, представители от две политически партии, ръководители на организации за защита на човешките права и журналисти. След вечерята гостите изразили високото си мнение за адвентната църква. Някои споделили, че никога преди не били чували за адвентистите от седмия ден.

Председателят на Египетската мисия Люелин Едуардс говорил пред гостите и разказал как животът сред мюсюлманите променил разбиранията му за мюсюлманите – от страх, създаден от западните медии, до приятелство и гостоприемство. „Мюсюлманите трябва да бъдат обичани”, казал той.

Проектите за малки евангелизации помагат да се създават мостове на разбирателството между християни и мюсюлмани в този важен политически център на ислямския свят.

От другата страна на земното кълбо се намира малкият южнотихоокеански остров Нова Каледония. Най-източната част е Маре, като цялата дължина на острова е около 30 километра. Островът е разположен на около 1600 километра източно от Австралия. Там живеят около 6000 души.

През юли 2011 г. пастор Жан-Ноел Аделин проведе поредица евангелизационни събрания като част от проекта за малки евангелизации. Около 200 души от острова присъстваха на тези събрания. След края им група от десетина души започна да се събира в събота и да се подготвя за кръщение.

Местните жители и Мисията Нова Каледония възнамеряват да построят молитвен дом, за да могат новите семенца вяра да пораснат силни и да се вкоренят в това отдалечено кътче на света.Created by ULimited®