"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Той ще се върне

Мери беше много, много тъжна. Вчера нейното братче Томи се разболя тежко и го откараха с линейка в болницата. Лекарят каза, че наистина е зле.

И понеже майка й беше много разтревожена, изпратиха Мери при леля й.

Ето защо тя не си играеше както обикновено, а само седеше и плачеше. Искаше да си бъде у дома. Искаше да види майка си. Искаше малкото й братче да се върне от болницата. Голяма беше мъката й. Може би Томи няма да се върне вече? Може би ще умре? Тя се страхуваше от това, защото... да, защото лекарят изглеждаше толкова сериозен, когато говореше на майка й за него.

- Лелко - прошепна тя през сълзи, - мислиш ли, че Томи ще оздравее?

- Надяваме се, мила - тъжно отговори тя.

Но съвсем не изглеждаше толкова надяваща се.

През целия ден Мери продължи да задава същия въпрос.

- Ще оздравее ли? Ще се върне ли?

На следния ден, когато отново отиде да попита леля си за Томи, завари я че плаче. Тогава разбра, че нещо ужасно се е случило. Иначе защо леля й ще плаче.

- Лелко - извика тя изплашено, - нещо се е случило с Томи ли? Да не е умрял?

Лелята взе Мери на коленете си и силно я прегърна. След това каза много нежно:

- Томи е заспал, мила.

- Искаш да кажеш че е умрял? И сега никога няма да се върне вече? Никога! Ох, ох!

Лелята почака минута-две докато горкото момиче се успокои. След това каза много нежно:

- Но той ще се върне пак, детето ми.

- Как? Кога? - извика Мери. - Той не може да се върне, ако е мъртъв.

- И все пак ще се върне. Той е само заспал и очаква Исус да дойде и да го събуди. Ние трябва да вярваме това, момиченцето ми, защото сам Исус го е обещал.

Мери беше съвсем утихнала, затова леля й продължи:

- Нека си взема Библията и да ти прочета нещо утешително! Ето, в единадесетата глава на Йоан се разказва за едно момиче Марта, което също загубило своя брат. То било много натъжено.

Тогава Исус отишъл при нея и й казал:

- Брат ти ще възкръсне.

Марта отговорила:

- 3ная, че ще възкръсне при възкресението на мъртвите в последния ден.

Но Исус рекъл:

- Аз Съм възкресението и живота.

Той искал да каже, че има сила да дава живот, да събужда заспалите в смъртта. Той може да прави това, защото е наш Творец и Баща. Той ще събуди и малкото ти братче, мила моя, и ще ни го върне отново.

- Но кога? Кога? - през сълзи я погледна Мери.

- Сам Исус ни казва! Слушай: "Не се чудете на това! 3ащото иде час, в който всички, които са в гробовете, ще чуят Неговия глас и ще възкръснат" (Йоан 5:28, 29). Не е нужно да се чудим на това. Не е нужно да мислим, че е нещо невъзможно, защото наистина ще стане! Исус е обещал това, а Той винаги изпълнява думата Си.

Освен това Той ни е оставил и скъпото обещание: "Нека не се смущават сърцата ви... При Моя Отец има много жилища. Ако не беше така, не бих ви казал. Отивам да ви приготвя място. И когато отида и ви приготвя място, ще дойда да ви взема със Себе Си. Та където Съм Аз, да бъдете и вие с Мене" (Йоан 1:1-3).

- Трябва ли да чакаме, докато Исус дойде, за да ни върне Томи? - попита Мери.

- Да, мила - отговори леля й. - Но няма да е много дълго. "Ето, ида скоро", е казал Той. И тогава, в този щастлив ден, "сам Господ ще слезе от небето с глас на архангел и тръба Божия. И мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. После и ние, останалите живи, ще бъдем грабнати заедно с тях на облаците, за да Го посрещнем във въздуха". Това ще бъде славен ден! Господ ще извика от радост, че се връща при Своите деца, а ние ще извикаме от радост, че нашият небесен Баща си идва. Тогава всички, които са заспали в смъртта, ще се събудят. Те ще ни видят и ние ще ги видим. И ще бъдем "грабнати заедно". Това не е ли чудесно, мила моя? Исус знае, че много, много искаме да бъдем заедно с нашите мили близки и ще направи да бъдем завинаги заедно, без да се разделяме повече никога, никога.

- Това наистина ще бъде прекрасно! - тихо каза Мери. - Толкова много искам да видя отново моя Томи! Толкова искам той да се върне!

- Ще го видиш, мила. Ще се върне. И тогава няма да сме вече тъжни. Никога! 3ащото "Бог ще избърши всяка сълза от очите ни. И смърт не ще има вече, нито скръб, нито плач, нито ще има вече болка" (Откровение 21:4).

Мери погледна леля си.

- Колко прекрасно - прошепна тя, избърсвайки сълзите си. - Като си мисля за това, и ми става по-добре.

Нейното малко тъжно сърчице бе утешено. Тя мислеше за Исус, за Неговата любов и за това, че Той ще дойде, за да вземе Своите деца.

Да, мило дете, твоето братче ще възкръсне! Ще се върне при теб!

Created by ULimited®