"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

 Урок 2 

По божий образ

Битие 1:26-31; Битие 2:1-23

Помисли за всички неща, които правиш, когато някой специален човек ще идва на гости. Как се уверяваш, че всичко е готово?

Когато Бог създал този свят, Той го създал за някой специален – за Адам и Ева, техните деца и за теб. Преди техният дом да стане готов, се били минали шест дни. Нека да прочетем затова.

Бог създал слънцето и луната. Той създал растенията, рибите, птиците и животните. Бог погледнал всичко и видял, че било добро. Но Неговото творение не било завършено.

Дошло времето да създаде хората.

Създаването на хората щяло да бъде различно от създаването на творенията и растенията. Хората трябвало да бъдат създадени по Неговия Собствен образ. И те трябвало да владеят над животните.

Така Бог оформил човека от прахта от земята. Той внимателно направил човешките пръсти на ръцете и краката, неговите очи, уши и уста. Когато Бог свършил с моделирането на човека, той решил и вдишал в носа на човека. И човекът започнал да диша! Той отворил очите си, седнал и се огледал.

Бог се усмихнал на първия човек и го нарекъл Адам. Имало много работа този ден. Бог казал на Адам, че трябва да поеме отговорност за всички животни. Неговата първа работа била да им даде имена. Най-вероятно Адам се е смеел, когато видял маймуните да висят от дърветата, цвърчейки една на друга. Той се ухилил, когато видял слоновете с техните дълги хоботи и големи размахващи уши. Той се спрял да погали срамежливото еленче и да си поиграе с малкото мече. Когато Адам дал имена на всички животни, той погледнал замислено. Всички животни имали партньор. Те имали създания като тях, които да им правят компания. Можели да комуникират и споделят неща. Но нямало никой за Адам.

Бог казал:

- Не е добре за Адам да бъде сам. Ще направя другар за него.

Вест:

Бог ме обгражда с Неговите подаръци от любов.

Стих за запомняне

"И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде."
(Битие 1:27)


Бог накарал Адам да заспи дълбоко. Тогава взел едно от ребрата му и създал жена.

Когато Адам се събудил, Бог довел жената при него. Адам бил доволен. Той казал:

- Тя бе направена от моите кости и плът. Тя ще се казва жена, защото бе взета от мъжа.

И Адам нарекъл първата жена Ева.

Бог се разхождал с Адам и Ева около градината, която Той бил създал за тях. Той се усмихнал, когато Адам показал на Ева животните и й казал техните имена.

В края на деня Бог погледнал всичко, което бил създал. Той видял растенията, дърветата, рибата, животните и Адам и Ева. Това бил един добър ден! И Бог казал:

- Това е много добре.

Created by ULimited®