"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

 Урок 1 

Един нов свят

Битие 1:1-25

Някога бил ли си на някое много тъмно място? Където няма никаква светлина? Точно така е изглеждал светът, когато Бог започнал да твори нашия свят.

Бог погледнал тъмнината, водното пространство. Било време Неговият план за Земята да влезе в действие. Тогава казал:

- Нека бъде светлина.

И изведнъж се появила ярка светлина. Бог разделил светлината от тъмнината. Той нарекъл светлината ден, а тъмнината - нощ. Това бил първият творчески ден.

Бог се огледал наоколо. Водите покривали всичко. Той казал и водите се разделили, оформяйки земята и небето. Това бил вторият творчески ден.

Бог погледнал водния свят. Той казал:

- Нека водите под небето се отделят и нека се появи сухата земя.

Когато Той казва, и се случва. Бог нарекъл водите „морета“, а сухата земя „суша“. Бог погледнал сушата и моретата и Той видял, че беше добро.

Тогава Бог казал:

- Нека сушата се покрие с растителност, растения и дървета. Нека растителността и растенията произведат семена според вида им. Нека дърветата да дадат плодове според вида им. Бог погледнал растителността, растенията и дърветата и видял, че беше добро. Това бил третият творчески ден.

Бог погледнал небесата.

- Нека бъде светлина на небесата, която да отделя деня и нощта. – казал Той – Те ще осветяват земята и отбелязват сезоните, дните и годините.

Бог направил две големи светила. Слънцето било по-ярката светлина, за да осветява деня. Луната била по-слабата светлина да свети през нощта. Бог създал и звездите.

Вест:

"Бог е любов" е написано във всичко, което Той е създал.

Стих за запомняне

"В начало Бог създаде небето и земята."
(Битие 1:1)


Бог погледнал слънцето, луната и звездите и видял, че беше добро. Това бил четвъртият творчески ден.

Бог казал:

- Нека моретата и реките да се напълнят с живи същества. Нека птици да летят на небето и да изпълват въздуха със своите песни.

Бог погледнал всички животни, които живеели във водата. Той наблюдавал и птиците.

- Това е добро! – казал той. Бог ги благословил и казал:

- Плодете се и се размножавайте. Напълнете моретата, реките и небето.

Това бил петият творчески ден.

Бога казал:

- Нека земята произведе живи същества – добитък, същества, които пълзят по земята и дивите животни.

Бог ги погледнал и казал, че били добри. Тогава казал:

- Нека да направим хора по наш образ. Те ще владеят рибите в морето, птиците, добитъка, животните, които пълзят по земята и всички други живи неща.

Бог създал мъжа и жената и ги благословил като казал:

- Плодете се и се размножавайте. Напълнете земята и я управлявайте. Давам ви всички семеносни растения и плодове на дърветата за храна. Аз давам на всяко животно всяко растение за храна.

Бог погледнал всичко, което бил създал и то било много добро. Това бил шестият творчески ден.

Бог създал света за шест дни. Когато приключил с това да я украсява, я дал на Адам и Ева да се грижат за нея. Бог все още обича да ни дава прекрасни неща в природата. Нека да си спомняме да Му благодарим за Неговите чудесни дарове.

Created by ULimited®