"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 7


Влезте в къщата ми

Стих за запомняне:
"Влезте в къщата ми и останете"
/Деян. 16:15/

Обичаш ли да ходиш на гости? Обичаш ли да каниш други хора на гости в дома си? Когато Лидия научила за Исус, тя поканила няколко нови приятели да отседнат в дома й. Най-вероятно се случило нещо такова:

Павел отворил широко очи.

- Хей, вие сънливковците! – казал той на приятелите си Сила, Тимотей и Лука. – Ставайте! Отиваме в Македония!

Сила, Тимотей и Лука потъркали сънените си очи.

- Къде каза, че отиваме? – попитал Тимотей.

- Имах видение от Бог миналата нощ. – обяснил енергично Павел. – Видях един човек, който ме молеше да отида в Македония и да проповядвам благовестието за Исус в неговата страна.

Павел и приятелите му се качили на голяма платноходка. Пътят до Македония бил дълъг, но Бог изпратил силен вятър да придвижва лодката бързо. След пет дни лодката влязла в док в Македония. Павел и неговите приятели отишли до един голям, оживен важен град, който се казвал Филипи. В събота се разходили около реката. Те били чули, че някои хора се срещат всяка събота на реката, за да се молят и да се покланят заедно.

Докато вървели, видели група жени. В тези дни много хора смятали, че жените въобще не са важни. Но Павел знаел по-добре. Той знаел, че Исус обича всички: мъже и жени.

 

Мъжете седнали да гостуват на жените. И жените били развълнувани да чуят това, което Павел и неговите приятели имали да им кажат. Жените вече вярвали и се покланяли на Бога на небесата. И сега научили за Божия Син, Исус.

Жените разбирали и вярвали на чудесната вест, която чули.

- Искам да се кръстя – възкликнала Лидия. – И след това искам да си отида вкъщи и да кажа на всички тази добра новина!

Лидия била богата бизнес дама. Тя продавала много скъпи морави платове, от модела, който тези дни използвали царете.

- Искате ли да дойдете и да останете в дома ми докато проповядвате във Филипи? – Лидия попитала Павел и приятелите му.

Лидия знаела, че Павел, Тимотей, Сила и Лука служили на Бог като дошли в нейната държава и разказвали на нейните хора за Исуса. Лидия искала да служи на Бога като помагне да се погрижи за Павел и приятелите му докато те били там.

Павел, Сила, Тимотей и Лука проповядвали във Филипи много дни. Много хора повярвали в добрата новина за Исус и били кръстени заради работата на четиримата мисионери и грижата на Лидия, която им предложила.

Created by ULimited®