"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 6


Сляп човек се учи да ръководи

Стих за запомняне:
"Господ ме изпрати... за да прогледаш."
/Деян. 9:17/

Случвало ли ти се е да се наложи да тръгнеш по друг път, защото този е блокиран? Да трябва да заобиколиш. Веднъж Бог повел Савел по "заобиколен" път.

Савел крачел по прашния път към Дамаск. Започнал да се поти от изгарящото слънце в пустинята. Но също така той изгарял и отвътре. Савел бил изпълнен с изгаряща омраза. Неговите хора бързали да продължат да вървят. Савел мразел християните. Той имал намерение да залови колкото може повече християни от Дамаск.

Изведнъж ослепителна светлина проблеснала около Савел. Той и неговите хора паднали на земята. Савел не можел да вижда! Светлината го заслепила. Тогава чул глас:

- Савле, Савле, защо Ме нараняваш?

- Кой Си Ти, Господи? – прошепнал Савел.

- Аз Съм Исус, Този Който се опитваш да нараниш. – отговорил Исус – Стани сега и влез в града. Един човек там ще ти каже какво трябва да направиш.

Хората на Савел чули глас, но не могли да разберат думите. Те се чудели какво се бе случило. Савел се изправил. Той погледнал наоколо, но не можел да види нищо! Савел бил сляп! Накрая мъжете му го хванали и го повели към града.

Ананий, Божий човек и един от християните, живеел в Дамаск.

 

- Ананий! – му казал Господ във видение.

- Тук съм, Господи! – отговорил Ананий.

- Върви по Правата улица – му казал Господ – и намери къщата на Юда. Питай за човек на име Савел. В момента той е там и се моли. Казах на Савел, че човек на име Ананий ще дойде при него. Положи ръце на него и се помоли за него. Тогава той отново ще може да вижда.

Ананий се страхувал.

- Но Господи! – негодувал той – Много хора са ми казвали за този човек Савел и ужасните неща, които причинява на християните.

- Отиди! – настоявал Господ – Избрах Савел за важна работа. Избрах го да бъде мой вестител.

Ананий се подчинил. Той тръгнал по Правата улица и намерил Савел.

- Братко Савле, - казал Ананий – Господ Исус ме изпрати. Той ме изпрати, за да можеш да виждаш отново и да се изпълниш със Святия Дух.

Когато Ананий поставил ръцете си на Савел, Савел можел да вижда отново!

Савел бил напълно променен. Преди мразел християните, а сега бил един от тях! И той бил много щастлив, че Исус е променил сърцето му. Савел щял да прекара остатъка от живота си, разказвайки на другите за Исус.

Created by ULimited®