"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 2


Седем специални помощници

Стих за запомняне:
"Помагайте на светиите в нуждите им."
/Римл. 12:13/

Обичаш ли да работиш с майка си или баща си докато правите кекс или миете колата? Много по-забавно е да работите заедно. Преди много време някои хора били избрани да помагат на апостолите по един специален начин.

- Какъв е този шум? – попитал Петър.

Матей въздъхнал.

- Някои от новоповярвалите отново спорят – отговорил той.

- За какво спорят? – попитал Петър.

- Ами, - обяснил Матей – някои от вярващите, които не са от нашата област – тези, които говорят гръцки език – се оплакват, че вдовиците в тяхната група не получават толкова храна за ядене колкото еврейските вдовици. Матей отново въздъхнал.

- Много е тъжно да ги слушам как спорят.

- Ами, споровете не са хубаво нещо! – казал твърдо Петър. – Нека да съберем хората и да видим какво можем да направим по този въпрос.

Така и направили. Когато вярващите се събрали, апостолите се изправили и започнали да говорят.

- Ние, апостолите, не искаме да спираме нашата работа да проповядваме и учим Божието слово, за да сервираме храна. Имаме идея. – казали те – Изберете седем добри мъже. Мъже, които са мъдри. Мъже, които са изпълнени със Святия Дух. Ние ще ги назначим да раздават храна на вдовиците.

Вярващите се усмихнали. Това била добра идея. Това било добро решение.И така вярващите се заели да изберат седемте мъже. И те направили своя избор внимателно. Те избрали мъже, които били мъдри и изпълнени със Святия Дух. Те избрали мъже, които били честни и верни. Тогава вярващите довели седемте нови помощници Стефан, Филип, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай, при апостолите.

Апостолите били доволни. Те се събрали около седемте мъже и положили ръцете си на тях и се помолили. Това означавало, че седемте мъже били избрани да вършат специална работа за Бога. Апостолите се помолили Бог да благослови мъжете и да им помогне да се грижат за вдовиците.

Така апостолите можели да продължат своята специална работа на молитва, проповядване и обучение. Още повече мъже чули Божиите думи. Още повече хора повярвали в Исус. Различни хора повярвали. Търговци и фермери. Тъкачи и производители на сандали. Дори и някои от свещениците от храма.

Всички вярващи били важни в семейството на Бога. И бедните вдовици, които се нуждаели от храна, били обичани и обгрижени. Ние също може да бъдем помощници на Бога. Какво можем да направим, за да помогнем на гладните?

Created by ULimited®