"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 6


Малката девойка служи на Бог

Стих за запомняне:
"А нашият Бог... да ви утвърди
във всяко добро дело и слово"

/2 Солунци 2:16,17/

Знаеш ли как да служиш на Бог? Малката девойка служела на Бог чрез това, което направила и казала.

Малката домашна прислужничка, пленница, внимателно вдигала шишенцата с парфюм и ги почиствала. Шишенцата обикновено блестели на светлината, която преминавала през прозорците на спалнята. Но не и днес.

Днес завесите били спуснати. И Неемановата жена седяла на леглото си на тъмно, като плачела тихо. Малката девойка знаела защо. Капитан (военоначалникът) Нееман бил прокажен. Никой не можел да го излекува. От проказата се получавали бели петна по кожата му. Той не можел да почувства нищо, когато докосвал разни неща с пръстите на краката и ръцете си. Г-жа Нееман била много, много тъжна.

Малката девойка пристъпила тихо до леглото:

- Ако можеше господарят ми Нееман да отиде да види пророка, който е в моята страна – прошепнала тя – Пророк Елисей би го изцелил от проказата му.

Г-жа Нееман избърсала сълзите си. Тя я попитала:

- Какво говориш, дете мое?

И така малката девойка разказала на г-жа Нееман всичко, което знаела за пророк Елисей, който живеел в Израил.

- Господ на небесата върши чудеса чрез пророк Елисей- казала тя.

След това малката мома разказала на г-жа Нееман всичко, което била научила от своите родители за истинния и жив Бог.

Г-жа Нееман скочила от леглото.

- Донеси ми малко вода, за да измия лицето си – заповядала тя. - Трябва да говоря със съпруга си.

Капитан Нееман бил командирът на царската армия. И така Нееман разказал на царя всичко, което малката девойка била казала на неговата жена.

- Върви!- казал царят. - Отиди и посети пророка. Аз ще изпратя писмо на израилевия цар за теб.

Капитан Нееман взел със себе си златни и сребърни монети и 10 вързопа с красиви дрехи. Това щели да бъдат подаръци за хората от Израил, които щели да му помогнат.

Но когато израилевият цар получил писмото от сирийския цар, той се разтревожил изключително много. Израилевият цар знаел, че не може да излекува Нееман. Не разбирал защо сирийският цар си мислел, че той би могъл да го направи. Той се притеснил. Ами ако Нееман не се излекувал? Дали сирийският цар щял да нападне Израил отново?

Пророк Елисей чул за посещението на Нееман. Елисей изпратил съобщение до израилевия цар:

- Защо си толкова обезпокоен? Нека дойде сега при мене, и ще разбере, че има пророк в Израиля.

Пророк Елисей знаел, че не може да излекува капитан Нееман, но Бог можел.

Пророк Елисей и малката девойка искали капитан Нееман да разбере за съществуването на истинския Бог. Малката девойка показала своята любов към Бог като помогнала на г-жа Нееман и чрез всичко, което казала. Тя обичала да говори за Бог с другите хора.

И ти можеш да служиш на Бог чрез това, което правиш и говориш. По този начин другите ще разберат, че обичаш Бог.

Created by ULimited®