"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 4


Естир спасява своя народ

Стих за запомняне:
"Защото ако двама или трима
са се събрали в мое име,
Аз съм там с тях."

/Матей 18:20/

Молиш ли се със своето семейство вкъщи? Царица Естир се молила с нейните придворни девойки. Също така още много други хора се молили за нея.

Естир, малкото осиротяло еврейско девойче, което живеело в чужда държава, пораснала за да стане кралица. Мардохей я възпитал да обича и почита Бога, но също така й казал да не казва на никого, че е еврейка. Мардохей не искал царят да си промени мнението за Естир.

Тъй като Мардохей работел в двореца, той можел да изпраща съобщения и съвети на Естир. Естир винаги била щастлива да получи известие от него.

Един ден след 5 години царуване Естир получила много важно съобщение от Мардохей. Значимият помощник на царя – Аман, го измамил да създаде ужасен нов закон. Според този нов закон на определена дата народът на Персия можел да нарани всички евреи и да вземат всичко, което те притежавали.

- Трябва да помолиш царя да спаси живота на народа ти – казал Мардохей.

Естир отвърнала на съобщението на Мардохей:

- Страхувам се. Царят не е искал да ме види повече от един месец, а аз нямам право да отида да го видя.

На никой не било позволено, дори на кралицата, да влиза във вътрешния двор на царя без да бъде поканен. Който го направи, можел да бъде убит освен ако царят не насочи своя кралски скиптър.

Мардохей изпратил друго известие:

- Не мисли, че ще избягаш, защото ти живееш в дома на царя. Може би Бог те е направил кралица, за да помогнеш на своя народ.

Естир размишлявала. Тя изпратила известие на Мардохей:

- Събери всички евреи в града. Не яжте нищо 3 дни. Молете се през цялото време. Моите придворни девойки и аз ще направим същото. На третия ден ще отида и ще се видя с царя и ако умра, нека да умра.

На третия ден Естир се помолила за последен път и си облякла кралските одежди. Смело пристъпвайки тя влязла във вътрешния двор на царя.

Царят погледнал нагоре. Кой ли се бил осмелил да влезе при него без покана? Защо Естир! Царят се усмихнал и прострял своя златен скиптър.

- Какво има, царице Естир? – попитал той – Дори до половината царство ще ти бъде дадено.

Естир се протегнала и докоснала върха на скиптъра. Тогава поканила царя на две специални вечери. На втората вечеря тя казала на царя, че е еврейка. И го помолила да промени ужасния закон, който можел да нарани нея и народа й.

Тогава царят разбрал, че е бил измамен да създаде такъв ужасен закон. Но той не можел да бъде променян. Затова царят написал нов закон, според който евреите могат да се защитят. Когато денят дошъл никой не посмял да ги нарани.

Евреите били спасени чрез смелостта и молитвите на Естир. Бог бил чул техните молитви. Той чува и твоите молитви. Той обича да слуша Своя народ да се моли.

Created by ULimited®