"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 2


Ремонт на храма

Стих за запомняне:
"...да чуя за вас, че стоите
твърдо в един дух и се
подвизавате единодушно за
вярата на благовестието."

/Филипяни 1:27/

Някога помагал ли си за нещо в семейството си като например при измиването на прозорците или саденето на градина с цветя? Йоас насочил своята страна към един голям проект за църквата. И всички работили заедно.

Цар Йоас видял нещо, което наистина искал да направи. През всичките години, когато злите царе и царицата управлявали Израил, Божият храм бил занемарен. Дори някои от царете и цариците съборили част от стените на храма и използвали камъните, за да построят храмове на идолите, на които служели. Синовете на злата кралица Готолия били взели златните и сребърни съдове от храма и ги използвали, за да се покланят на техните идоли.

Сега след като Йоас станал цар, той поискал да ремонтира храма. Също така искал отново да издигне стените като ги направи от хубаво дърво и камъни. Той искал да вземе нови съдове за службата на Господ. Но това щяло да струва много скъпо. От къде можел да намери пари?

Тогава на Йоас му хрумнала една идея. Той щял да спестява. Но не само той. Можел да помоли всички в страната да му помогнат.

Йоас казал на своите работници да направят кош, нещо като голяма дървена кутия, с дупка най-отгоре. Той поставил коша близо до вратата на храма. Когато хората идвали да се покланят, те поставяли своите дарения в коша. Някои хора имали много пари да дават; а други - съвсем малко. Но те всички давали от сърце и с радост. Даренията постоянно се увеличавали и съвсем скоро кошът се напълнил.

Свещениците извадили парите от коша. Изпратили ги до съкровищницата на царя, където можели да се съхраняват. Тогава свещениците поставили празния кош отново пред вратата на храма. Отново и отново свещениците изпразвали коша и го поставяли обратно, за да бъде напълнен. А хората продължавали да донасят дарове, за да пълнят коша.

Все повече и повече пари се носели до съкровищницата на царя. Всички дарове на хората се увеличили и станали много пари. Скоро Йоас имал достатъчно, за да започне да поправя храма.

Свещениците наели най-добрите дърводелци и каменоделци от цялата земя. Те купили най-хубавото дърво и камъни. Също така били наети хора, които можели да работят с желязо и бронз. Заедно направили храма да изглежда така, както преди. И дори след като го завършили им останали пари! С остатъка цар Йоас поръчал нови златни съдове и други мебели, които да се използват за службата в храма.

Йоас бил доволен. А и хората също. Те били щастливи, че работили заедно, за да почетат Бога. Те направили Божия дом специално, красиво място.

Ние също можем да работим заедно, за да почитаме Бога. Можем да помогнем да поддържаме Божия дом чист и красив. Можем да работим заедно, за да почитаме Бога у дома, в църквата и в училище.

Created by ULimited®