"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 12

Бог дава манна

Стих за запомняне:
"И ще ядете изобилно...
и ще хвалите името на Господа вашия Бог."

/Йоил 2:26/

От къде си набавяте храна? От магазина? От овощната градина или полето? Бог даде на израилтяните една необикновена храна. Докато израилтяните пътували из пустинята в продължение на няколко седмици, храната, която си били взели от Египет, почти била свършила. Там нямало магазини. Нямало полета или дървета, от където да вземат храна. Те започнали да се притесняват за храната. Нищо не се произвеждало в пустинята. Вместо да се доверят на Бога, те започнали да се оплакват и да недоволстват отново.

Бог знаел, че те се притеснявали. Бог знаел, че били гладни. Той знаел, че им трябвало здравословна храна. Затова казал на Моисей, че ще им изпрати храна от небето.

През нощта се случило нещо невероятно. Сутринта тънки бели люспи лежали на земята около лагера.

Израилтяните никога не били виждали нещо такова.

- Какво е това? – се питали помежду си. По целия лагер можело да се чуят хора, които питали:

- Какво е това?

- Това е храната, която Господ ви даде да ядете – казал Моисей – Опитайте и яжте.

Тази специална храна наподобявала бисквити и мед! Хората я нарекли манна, което означавало: “Какво е това?”

Тогава Моисей казал:

- Всяка сутрин вие ще намирате манна на земята. Ставайте рано и събирайте достатъчно за деня. Не оставайте за през нощта.

Но някои хора не послушали Моисей. Те опитали да си запазят малко манна за следващия ден. На следващия ден тяхната манна се била развалила и миришела лошо. Някои хора били мързеливи и не събирали достатъчно за целия ден. Но топлото слънце разтопявало манната и те оставали гладни до следващия ден.

В петък Моисей казал на хората да съберат достатъчно манна за два дни, защото Бог нямало да изпрати манна в събота. Но някои хора не послушали Моисей. През другите нощи манната се разваляла. Те си помислили, че и в петък вечерта също ще се развали. Но това не се случило и в събота нямало манна на земята.

До края на първата седмица всеки знаел, че трябва да изпълнява нарежданията на Бог. Докато събирали достатъчно манна всяка сутрин за през деня, те имали достатъчно храна да ядат. И всеки петък трябвало да събират достатъчно манна за два дни. Когато израилтяните следвали Божиите нареждания, те имали прясна храна всеки ден. Бог се грижел за техните нужди. Но Бог се грижи също и за нашите нужди.

Бог ни дава храната и днес. Може и да не изпраща манна от небето, но по какъвто и начин да получавате храната си, то е защото Бог се грижи за вашите нужди. Нека да хвалим Бога за храната!

Created by ULimited®