"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 7


Огнената пещ

Стих за запомняне:
"Аз и моят дом ще служим на Господа"
/Исус Навин 24:15/

Някой някога карал ли те е да направиш нещо лошо? Как постъпи? На Сидрах, Мисах и Авденаго също им било казано да направят нещо погрешно.

Най-накрая всичко било готово. Цар Навуходоносор бил наредил да се направи огромна златна статуя с височината на осем етажна сграда! На следващия ден много управници, които служели на Навуходоносор се събрали в долината. Те вторачили погледи в огромната златна статуя.

Управниците също така гледали към голямата пещ близо до статуята. Войниците били запалили голям огън в нея.

- Защо правят това? - шепнели хората.

Накрая един човек застанал пред тълпата.

- Хора! - извикал той. - Чуйте какво нареди царят! Когато музикантите засвирят, вие трябва да се коленичите и да се поклоните на златната статуя на царя. Който не се подчини ще бъде хвърлен в пламтящата пещ!

Изведнъж музиката гръмнала. Всички се поклонили. Всички освен Сидрах, Мисах и Авденаго. Те не можели да се поклонят на статуя! Някои хора ги видели и бързо отишли при царя.

- Виж! - възкликнали те. - Тези трима евреи не коленичиха!

Лицето на цар Навуходоносор почервеняло от гняв.

- Доведете ги тук! - наредил той.


Охраната побързала да се подчини.

- Значи, вие не коленичихте да се поклоните на златната статуя! - изкрещял царят на тримата евреи. - Ще ви дам още една възможност. Поклонете се на статуята или ще бъдете хвърлени в пламтящия огън! И тогава кой ще ви помогне?

Сидрах, Мисах и Авденаго останали прави.

- О, царю - казали те - нашият Бог може да ни спаси. Но дори да реши да не го направи, ние никога няма да се поклоним на твоите богове!

- Пригответе огъня да бъде седем пъти по-горещ! - извикал ядосано цар Навуходоносор на войниците. - Завържете тези мъже и ги хвърлете в пещта!

Тогава охраната хвърлила Сидрах, Мисах и Авденаго в буйния огън.

Цар Навуходоносор наблюдавал огъня. Скоро подскочил и изкрещял:

- Не хвърлихме ли трима мъже в пещта? Аз виждам четирима! И четвъртият изглежда като Син на Бога!

- Сидрах! Мисах! Авденаго! Излезте! - извикал царят.

Младите евреи излезли от огъня. Управниците се насъбрали около тях. Не можели да повярват! Сидрах, Мисах и Авденаго не били изгорели. Те дори не миришели на дим!

- Хвала на Бога на Сидрах, Мисах и Авденаго! - възкликнал царят. - Техният Бог спаси Своите служители от огъня. Никой друг бог не може да спасява хората както този!

Created by ULimited®