"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 2


Най-добри приятели

Стих за запомняне:
"Йонатан... обичаше /Давид/
като собствената си душа."

/1 Царе 18:3/

Кой е най-добрият ти приятел? Какво обичате да правите заедно? Давид и Йонатан били най-добри приятели, които се обичали.

Цар Саул изпратил хора при Давид.

- Ела и живей в двореца - казал царят - Искам да работиш за мен и да станеш войник.

И така Давид се преместил в красивия дворец на царя. Скоро Давид се запознал с най-големия син на цар Саул - Йонатан. Давид и Йонатан се харесали и станала най-добри приятели.

- Хайде да отидем да стреляме със стрели! - Йонатан често канел Давид.

- Хайде да отидем да яздим коне - Йонатан често казвал на Давид.

Израилевият народ също започнал да харесва Давид. И това накарало цар Саул да мисли, че хората обичат Давид повече отколкото него. Цар Саул се ядосал толкова много, че се опитал да убие Давид!

- Баща ти се опитва да ме убие! - казал Давид на приятеля си Йонатан.

- Не може да е вярно! - възкликнал Йонатан..

- Но това е така! - настоявал Давид. - Скоро празникът ще започне и царят ме очаква да отида там. Ще отида да видя братята си. Два дена след празника ще се върна и скрия на полето. Когато баща ти види, че ме няма на празничната вечеря, му кажи, че съм отишъл да посетя семейството си. Ако той се разстрои, ще знаеш, че се опитва да ме убие.

- Добре - отговорил Йонатан. - Скрий се зад купа с камъни на полето. Ако баща ми наистина се опитва да те убие, ще ти кажа. Ето моят план. - продължил Йонатан. - Аз ще стрелям стрели над купа с камъни. Тогава ще изпратя слугата си да донесе стрелите. Ако извикам на момчето и кажа:

Отиди по-нататък - стрелите са пред теб - тогава ще знаеш, че баща ми наистина иска да те убие и трябва да бягаш, за да се спасиш.

Когато цар Саул седнал на празничната вечеря този ден, видял, че столът на Давид е празен. Но не казал нищо. На следващия ден на вечерята царят видял, че столът на Давид все още е празен. Той се обърнал към Йонатан.

- Къде е Давид? - попитал той.

- Давид отиде да посети семейството си по време на празника - отговорил Йонатан.

Лицето на цар Саул почервеняло от гняв.

- Не мислиш ли, че знам, че искаш Давид да стане цар? - извикал той. - Отиди да доведеш Давид да го убия!

Йонатан знаел, че баща му наистина искал да направи това ужасно нещо.

На следващата сутрин Йонатан отишъл на полето.Той извадил една стрела, прицелил се близо до купа с камъни и стрелял. Слугата на Йонатан изтичал да намери стрелата.

- Тичай още по-нататък! - извикал силно Йонатан. - Стрелата е пред теб.

Когато момчето се върнало, Йонатан му казал да се върне в града.

Тогава той и Давид се сбогували.

- Ние няма да можем да се виждаме за известно време - казал Йонатан. - Но ще останем приятели - обещал той.

- Да, ние ще бъдем приятели завинаги! - казал Давид.

И така и станало.

Created by ULimited®