"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 1


Само едно овчарче

Стих за запомняне:
"Човек гледа на лице,
а Господ гледа на сърце."

/1 Царе 16:7/

Ти важен ли си за Исус? А твоите родители или пък приятеля ти от съседната къща? Бог смята, че всички хора са важни. Дори и малкото овчарче, което се казвало Давид.

Една хубава сутрин Господ проговорил на Своя пророк Самуил:

- Отиди във Витлеем - казал Той. - Намери човек на име Есей, който живее там. Избрал съм един от Неговите синове да бъде следващия цар. Напълни рога си с миро и отиди.

Самуил напълнил рога си с миро точно както Господ му бил казал. Когато стигнел Витлеем и откриел кой от Есеевите синове бил избраният да стане следващия цар, той щял да излее миро на главата му.

Когато пристигнал във Витлеем, Самуил лесно намерил Есей. Тогава се приготвил да принесе жертва на Господа. Той поканил градските началници да присъстват на жертвоприношението както и Есей и синовете му.

Есей извикал седем от синовете си да дойдат с него. Самуил погледнал момчетата и се усмихнал. Най-големият от Есеевите синове, Елиав, бил висок и красив. "Сигурно това е човекът, който Господ е избрал да бъде следващият цар"- помислил си Самуил.

Но Господ казал на Самуил:

- Не гледай колко висок или хубав е този човек - казал Той - Не съм избрал него да бъде цар.

Тогава Господ казал на Самуил нещо много важно:

- Бог не гледа по начина, по който хората гледат. Хората гледат само външността на човека. Но Господ гледа човешките сърца.

Есей представил друг от синовете си на Самуил. Самуил го погледнал:

- Бог не е избрал и този човек - казал той.

Есей представил третият син на Самуил. Той го погледнал и поклатил глава. Всеки един от седемте Есееви синове били представени на Самуил. Пророкът бил изненадан.

- Господ не е избрал нито един от тези мъже - казал той и тогава се обърнал към Есей. - Това всичките ти синове ли са? - попитал той.

- Ами - казал Есей - Имам още един. Давид, моят най-малък син е на полето с овцете.

По това време овчарите не били важни хора.

- Изпратете да го повикат - казал Самуил. - Няма да седнем докато той не дойде.

Скоро Давид пристигнал. Давид обичал Господа и Господ го обичал, въпреки че бил най-малкият син, само едно обикновено овчарче.

- Това е той - казал Господ на Самуил - Помажи го. Той е човекът, който ще стане цар.

Самуил взел рога с миро и излял част от него на главата на Давид. И Господният Дух благословил Давид и му дал сила да върши важната работа, която Бог планувал за него. Давид, овчарчето, беше ли важно за Бога? Разбира се, че е бил. И ти също си важен за Бога.

Created by ULimited®