"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 9


Шествие за възхвала

Стих за запомняне:
"Благословен Царят, Който иде в Господнето име!"
/Лука 19:38/

За какво искаш да благодариш на Бога? Как Му показваш, че Го обичаш? Много отдавна хората Го хвалели с шествие, палмови клонки и силни гласове.

Исус и приятелите Му наближавали града Ерусалим. Изведнъж Исус спрял.

- Отидете в селото оттатък - казал Той на двама от учениците Си. - Ще видите младо магаре, което е завързано. То никога не е яздено. Развържете го и ми го доведете. Ако някой ви попита какво правите, кажете само: На Господа му трябва.

На Исус му трябвало ослето, защото той щял да направи това, което пророците казали, че Месия ще направи. "Твоят цар иде при теб...... Той е кротък и възседнал на осел. На осле, рожба на ослица." /Захария 9:9/.

В онези дни царете яздели през града на големи магарета. Те искали всеки да знае кои са те. Искали всеки да се страхува от тях. Исус искал всеки да знае, че Той е цар. Но Той влязъл в града на малко магаре. Исус никога не е искал хората да се страхуват от Него.

Учениците знаели само, че нещо необикновено ще се случи. Затова те побързали да направят това, което Исус им казал. Когато влезли в селото, намерили жребче, малко магаре точно както Исус им бил казал. Тъй като те го развързали, собственикът ги попитал какво правят. Учениците отговорили:

- На Господа Му трябва. - точно както Исус им бил казал да направят. И те завели малкото осле на Исус. То нямало седло и затова учениците сложили своите дрехи на ослето.

Пътят до Ерусалим бил претъпкан. Бащи държели децата си на раменете им, така че да могат да виждат Исус. Майки стояли на върха на пръстите на краката си да гледат. Там имало хора, които Исус бил излекувал - хора, които били слепи, глухи, болни и куци.

Хората започнали да простират дрехите си на пътя на ослето, за да може да мине по тях. /По това време така правели хората за царете си/. Също така хората започнали да крещят.

- Благословен да бъде Царят, Който идва в името на Господа! Благословен да бъде Царят, Който идва в името на Господа!

Отново и отново хората крещели и хвалели Исус.

Някои от религиозните водачи наблюдавали. Те знаели, че хората наричали Исус Месия и това не им харесвало.

- Учителю! - извикали те от страната на пътя - Накарай тези хора да спрат да говорят тези неща!

Исус погледнал тъжно религиозните водачи. Той знаел, че те не искали да повярват, че Той наистина е Месия. Те Го мразели.

- Не мога да им кажа това! - отговорил Исус - Ако хората утихнат, тогава камъните отстрани на пътя ще изкрещят!

Било време всеки да разбере, че Исус е Месията - Който е пратен от Бога. Било дошло времето за всеки да направи своя избор. Дали да вярват в Исус?

Created by ULimited®