"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 8


Лазаре, излез

Стих за запомняне:
"А Исус обичаше Марта
и сестра й, и Лазар."
/Йоан 11:5/

Имало ли е случай, при който някого, когото много обичате да се разболее - и то толкова много, че да умре? Библията ни говори за две сестри, които не искали техният брат да умира. Те искали Исус да му помогне.

Мария поглеждала към своята сестра Марта с ужасен поглед:

- Как ми се искаше Исус да е тук - казала тя нежно - Той щеше да успее да излекува брат ни Лазар.

Марта изстискала хладката вода от кърпата и я сложила на челото на Лазар.

- Нека да съобщим на Исус - съгласили се двете сестри. - Нека да Го поканим да дойде.

Мария и Марта седели до леглото на брат си. Те направили всичко, което им било по силите, за да накарат брат им да се почувства по-добре. Но сякаш нищо не помагало. Скоро Лазар умрял.

Мария и Марта плачели горчиво.

- Къде е Исус? - ридаела Мария. - Ако Той беше тук, щеше да излекува Лазар.

Слугата на Марта най-накрая намерил Исус и Му казал, че Неговият приятел Лазар бил много болен. Но Исус не бързал да стигне къщата на Лазар. Той останал в града, където поучавал, още 2 дни.

Накрая Исус казал на учениците си:

- Лазар е мъртъв. И съм радостен заради вас, че не бях там. Сега ще имате друга възможност да вярвате в мен.


Исус и учениците му потеглили към къщата на Лазар. Когато Той пристигнал, Марта изплакала:

- Господи, ако беше тук, брат ми нямаше да умре.

Исус казал нежно:

- Брат ти отново ще живее. Къде го погребахте?

Марта и Мария завели Исус до пещерата, където Лазар бил погребан. Имало един голям камък на входа.

Исус застанал там и заплакал:

- Вижте колко много Той обичаше Лазар! - някой прошепнал.

Изведнъж Той казал:

- Махнете камъка.

- Господи, Лазар е мъртъв от 4 дни - възкликнала Марта.

Но тя заповядала на слугите да отместят камъка.

Исус погледнал към небето:

- Отче, - се молел Той - знам, че Ти винаги ме чуваш. Аз говоря тези неща на глас, защото искам всички хора тук да разберат, че Ти Си Ме пратил. Тогава Исус извикал - Лазаре, излез вън.

Всички ахнали. Какво прави Исус?

- Вижте, - някой извикал сочейки пещерата.

Лазар излязал от пещерата точно както Исус бил наредил! Лазар отново бил жив!

- Махнете покрова от него - казал Исус.

Марта и Мария се затичали да посрещнат Лазар. И те заплакали от радост.

Сега вече учениците разбрали защо Исус не бързал да излекува Лазар. Той имал много специален план да покаже на хората, че наистина е Божият Син.

Бог има план за нашия живот също. Можем да Му се доверим да направи най-доброто за нас.

Created by ULimited®