"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 7


Кой е твоят ближен?

Стих за запомняне:
"Обичай ближния си както себе си."
/Лука 10:27/


Кой е твоят ближен? Дали това е съседът ти? Исус казва, че за да бъдеш добър ближен означава повече от това!

Един ден Исус ходел сред тълпа от хора. Един учител по закона в тълпата Му задал въпрос:

- Какво трябва да направя, за да живея вечно?

- Какво казва законът? - попитал нежно Исус.

- Законът казва да обичаш Господ с цялото си сърце - отговорил учителят - и да обичаш ближния си както себе си. Но кой е моят ближен?

Тогава Исус разказал тази история.

- Един човек пътувал от Ерусалим до Йерихон. Всички познавате този опасен път. Разбойниците обичат да се крият там.

Хората поклатили утвърдително глава. Те всички знаели за кой път говорел Исус.

- И така - казал Исус - една банда разбойници нападнали пътника. Те разкъсали дрехите му. Били го. И му откраднали парите. Тогава го оставили да лежи там почти мъртъв. - Хората отново поклатили глава.

- Оттам минал един свещеник (свещениците са като проповедниците) - казал Исус - Той видял горкия човек, бит и разкървавен. Но обърнал главата си и продължил от другата страна на пътя. Малко по-късно оттам минал един друг свещеник.Той чул горкия пътник как стенел от болка. Но той бил толкова мръсен и окървавен! Свещеникът сбръчкал чело и бързо отминал.

Не след дълго по пътя минал един самарянин, яздещ магаре. Самарянинът побързал да види дали може да помогне. Той коленичил до ранения човек. Внимателно измил раните му и ги превързал. Тогава помогнал на горкия пътник да отиде до неговото магаре и бавно повел магарето към града. Самарянинът завел ранения човек в една странноприемница.

- Моля те, погрижи се за този човек - казал той на ханджията - ето ти малко пари. Ако изхарчиш повече, ще ти ги дам, когато се върна.

Тогава Исус погледнал учителя.

- Кой от тези трима мъже е ближен на пътника? - попитал Той.

Човекът знаел отговора.

- Този, който се погрижил за него - му отговорил.

- Точно така! - казал Исус с голяма усмивка - отиди и прави същото.

Няма значение как хората изглеждат или как говорят или миришат. Исус ни казва да помагаме на нашия ближен - всеки, който има нужда от помощ. Нека да бъдем като добрия самарянин. Нека да бъдем като Исус.

Created by ULimited®