"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 6


Твърде нисък за да може да види

Стих за запомняне:
"Понеже Човешкият Син дойде
да потърси и спаси погиналото."

/Лука 19:10/

Познавате ли някой, когото другите хора да не харесват? Смятате ли, че Исус харесва този човек? Какво бихте направили ако знаехте, че никой не ви харесва?

Хората не харесвали Закхей. Защо хората не харесвали Закхей? Заради неговата работа. Закхей събирал данъци. Той вземал допълнително пари от бедните хора, за да се обогати. Това се наричало кражба. И хората не го харесвали.

Един ден Закхей чул, че Исус обича всички.

- Чудя се дали Исус ме обича - си мислел той - Не, Исус не може да ме обича. Аз вземах от парите на хората.

Дали Исус обичал Закхей? Разбира се, че го обичал, защото Исус обича всички!

Закхей решил повече да не мами хората. Той искал да бъде като Исус. Той казал, че съжалява за това, което е сторил на хората и започнал да връща парите, които несправедливо бил взел от тях. Но хората все още не харесвали Закхей! Те не му вярвали. Те дори не му позволявали да идва на църква. Закхей бил тъжен и обезкуражен.

Един ден Закхей чул, че Исус щял да идва в Йерихон. Това бил неговият град! О, той просто трябвало да види Исус! Исус бил променил сърцето му! Исус щял да го разбере как се чувства.

Закхей ходел из претъпканите с хора улици. Той бил нисък човек, така че не можел да погледне над главите на хората. Той нямало да успее да види Исус!


Обърнал се и бързо се покачил на едно близко дърво. Той се изкачвал по-високо и по-високо, така че да може да вижда по-добре. Тогава видял, че Исус идва!

Изведнъж Исус спрял точно под дървото! Той погледнал нагоре към Закхей и казал:

- Закхее, побързай и слез долу! Днес трябва да отида при теб на гости.

Хората били толкова изненадани! Те не можели да повярват, че Исус може да иска да отиде в къщата на Закхей - в къщата на измамник!

Закхей скочил от дървото и завел Исус в дома си. Сега той знаел, че му е простено. Знаел, че Исус го обича. Исус казал на цялото семейство на Закхей колко много ги обичал и колко много искал те да бъдат част от Неговото семейство. Той им казал, че дошъл на земята да спаси всички, включително и тях.

Закхей искал да върши нещата по начина, по който Исус ги вършел. Той погледнал Исус и казал:

- Искам да дам половината от парите си на бедните. На хората, които съм измамил, искам да им дам четири пъти повече отколкото съм взел от тях. Искам да обичам всички, по начина по който Ти го правиш.

Исус бил щастлив, че Закхей се почувствал част от Божието семейство. Исус желае и ние да се чувстваме част от Божието семейство.

Created by ULimited®