"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 13


Идещ в облаците

Стих за запомняне:
"Очакваме ново небе и нова земя."
/2 Петрово 3:13/

Помисли за най-прекрасния ден в живота си. За най-красивото място, на което си ходил. За най-хубавия подарък, който си получавал. Небето ще е всичко това наведнъж и даже много повече. Ето как Ема научи за небето.

Таткото и Ема седяли на дивана.

- Разкажи ми повече за Исус - казала Ема. - Искам да знам всичко за Него. Разкажи ми за деня, в който Той ще се завърне.

- Исус ще дойде, за да ни вземе в небето - казал таткото. - Той ще дойде в облаците със Своите ангели.

- Аз ще видя ли ангелите? - попитала Ема.

- Да - отговорил таткото. - Когато Исус дойде всички ще можем да видим ангелите. Ще видиш много, много ангели в облаците. Ще видиш и твоя специален ангел-хранител, който те обича и се е грижил специално за теб още откакто си се родила.

Ема погледнала таткото замислена, а той й се усмихнал.

- Чудя се как ли се казва моят ангел - казала Ема. - Може би Фред!

Таткото се засмял.

- Какво друго ще видя в небето? - попитала Ема.

- Ще видиш Адам и Ева, и Ной, и Данаил, и Естир, и Мария, и всичките Божии приятели, за които четем в Библията - отговорил таткото.

- И какво още? - не преставала да пита Ема.

- Ще видиш Новия Ерусалим - казал таткото. - Това е градът, в който ще живеем. И той ще бъде по-красив от всичко, което сме виждали преди. Улиците ще бъдат направени от чисто злато!

Ема се усмихнала. Това със златните улици й се сторило доста добре.

- И какво още ще видя на небето? - попитала тя.

- Много животни. Всички различни видове животни, които Бог е сътворил - отвърнал таткото. - От малките буболечки до големите силни лъвове и полярните мечки. И никое от тях няма да те нарани!

- О, колко се радвам за това, но какво още ще видя? - не спирала да пита Ема.

- Ще видиш хубавите къщи, които Сам Исус прави за нас сега - отговорил таткото.

- И какво още, тате? - попитала отново Ема.

- Ще видиш най-прекрасното от всичко - казал таткото. - Ще видиш Исус и Отец. Ще можеш да слушаш техните истории. Ще можеш да държиш ръката на Исус докато се разхождате заедно. Дори ще можете да отидете на пикник!

- Ще си хапнем манго! - извикала радостно Ема.

Ема слязла от скута на таткото, изтичала до прозореца и погледнала навън.

- Днес няма облаци - казала тя натъжена.

- Не спирай да гледаш - казал таткото. - Исус ще дойде! Той е обещал и винаги спазва обещанията си. Не спирай да гледаш в облаците! Не спирай да търсиш Исус всеки ден!

Created by ULimited®