"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 12


Той е жив!

Стих за запомняне:
"Вярваме, че Исус умря и възкръсна."
/1 Солунци 4:14/

Някога виждал ли си някой, който е умрял? Исус умря. Но Бог Го върна към живота.

По времето на Исус, престъпниците били умъртвявани като ги разпъвали на дървени кръстове и ги оставяли да умрат. Исус не бе престъпник, но бе третиран като такъв.

Трима души трябвало да бъдат разпънати този петък: Исус и двама крадци. Войниците приковали Исус на кръста с големи гвоздеи в Неговите ръце и крака. Тогава вдигнали кръста и го спуснали в дупка в земята.

Исус се молел за тях.

- Отче, прости на тези хора. Те не знаят какво правят.

Той наистина ги обичал.

Еврейските водачи погледнали Исус.

- Той спаси другите хора - крещели те - но не може да спаси Себе Си!

Войниците се подигравали на Исус. Те поставили табела над главата Му, на която пишело: "Това е Царят на евреите".

Двамата крадци висели от двете страни на Исус. Единият започнал да се подиграва с Исус. Но другият казал:

- Ние заслужаваме да умрем! Но този човек не е направил нищо лошо!

Тогава той казал на Исус да си спомни за него. И Исус му обещал, че един ден той ще бъде на небето.

По пладне небето станало тъмно като през нощта. Хората се уплашили! Скоро след това Исус умрял.

Йосиф, един приятел на Исус, свалил тялото Му от кръста и го поставил в нова гробница. Един голям камък бил поставен на входа на гробницата. И тогава слънцето залязло. Било вече събота.

Приятелите на Исус си починали в събота. Но били много, много тъжни. Те не разбирали какво се бе случило. Какво щяло да се случи след това?

В неделя сутринта някои от жените, които обичали Исус отишли до гробницата. Изведнъж Мария проговорила. Нейният глас треперел.

- Вижте! Камъкът, който затварял гробницата е отместен!

Изведнъж пред притеснените жени се появили двама ангели в светещи дрехи.

- Защо търсите в гробницата някой, който е жив? - попитал единият ангел. - Исус ви каза, че Той ще умре, но след това ще възкръсне отново на третия ден.

Тези жени се затичали да кажат на другите приятели на Исус и добрите новини се разнесли бързо.

- Исус е жив! Исус е жив!

Той е жив и днес. И добрите новини за Исус все още се разнасят по света. И те са: Исус ни обича. Той умря за нас. И възкръсна. Сега е на небето. И когато дойде отново ще вземе всички, които вярват в Него, на небето да живеят с Него завинаги.

Created by ULimited®