"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 11


Исус ме обича

Стих за запомняне:
"Достоен си, Господи, ...
да приемеш слава, почит и сила."

/Откровение 4:11/

Някога налагало ли ти се е да правиш нещо наистина трудно? Исус направи нещо наистина трудно за теб.

След като споделили вечерята, Исус и учениците отишли в една градина.

- Молете се за Мен - казал Исус на приятелите Си.

Той отишъл малко далеч да се помоли. Исус знаел, че много скоро ще умре.

- Отче - се молел Той - не искам да страдам, но ако е Твоята воля, ще го направя.

Бог изпратил ангел да окуражи Исус с думи на утеха и надежда.

Когато Исус се върнал при приятелите Си, Той ги намерил заспали - точно когато Исус най-много се нуждаел от тях.

Тогава в полунощ еврейските началници дошли с войници да арестуват Исус и да Го отведат при първосвещеника.

Петър ги последвал. Той се промъкнал в двора и седнал близо до огъня, който охраната били запалили. Една прислужница го видяла.

- Това е един от последователите на Исус! - казала тя като го посочила.

Петър се страхувал.

- Аз дори не познавам Исус! - възкликнал той.

Скоро един човек се вгледал в Петър.

- Ти трябва да си един от специалните приятели на Исус - обяснил той.

- Не, не съм - настоявал Петър.

По-късно друг човек разгледал лицето на Петър.

- Това трябва да е един от учениците на Исус - казал той.

- Не знам за какво говориш! - извикал Петър.

Исус чул. Той погледнал Петър с очи пълни с тъга. Петър се почувствал ужасно. Той бил много засрамен и избягал плачейки горчиво.

Охраната вързала превръзка на Исус. Един Го ударил докато другите крещели:

- Ти Си пророк! Кажи ни кой Те удари!

Еврейските началници се събрали заедно.

- Ти Месия ли Си? - попитали Исус.

Исус им отговорил:

- Скоро ще седя от дясната страна на Бога.

Лицата на началниците почервенели от гняв. Те искали Исус да умре! Точно тогава! Те мислили, че това трябва да се случи на някой, който наричал Себе Си Бог. Но еврейските началници трябвало да получат разрешение от римския управител Пилат.

Началниците завели Исус до палата на Пилат. Пилат не повярвал на лъжите, които те казали за Исус, но се страхувал от еврейските началници. Накрая Пилат се съгласил да направи това, което те искали.

- Отведете Го! - заповядал той.

Войниците облекли Исус в пурпурна мантия. Те направили корона с бодливи тръни и я поставили на Неговата глава. Коленичили и се престрували, че почитат Исус и тогава Го заплюли!

Но Исус не им отвърнал. Неговото сърце било наранено, но Той не бил ядосан на началниците или войниците. Той им простил, защото ги обичал. Исус умрял за хората, които Го наранили. Той умрял за теб и мен.

Created by ULimited®