"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 10


Една специална вечеря

Стих за запомняне:
"Като беше възлюбил Своите,
които бяха на света,
докрай ги възлюби."

/Йоан 13:1/

Кой ти напомня да си измиеш ръцете преди хранене? Много отдавна Исус помогна на Своите приятели да се измият преди вечеря, но не за ръцете им ставаше въпрос!

- Петре, - каза тихичко Исус - вземи Йоан с теб и идете в града. Огледайте се за мъж, който носи стомна с вода и го попитайте къде ще ядем Пасхалната вечеря.

Петър и Йоан скоро открили човека, който Исус им описал. Той ги завел в голяма таванска стая, където всичко било приготвено. Имало дори голям съд с вода, леген и кърпа, за да си измият краката.

Но нещо липсвало! Обикновено имало слуга, който измивал краката на всички преди тази специална вечеря. Но този път нямало слуга. След пътуването по прашните пътища и в горещото време всички били уморени. И всеки от учениците искал някой да му измие краката.

Скоро Исус и учениците пристигнали и насядали около масата. Петър решил да не казва, че нямало слуга. Останалите ученици също си замълчали. Никой не искал да върши слугинска работа.

Тогава Исус се изправил. Без да каже и думичка, Той свалил наметката Си. Сложил си престилка и налял вода в легенчето. И после започнал да измива краката на учениците. Тихо той минавал при всеки.


Учениците се засрамили. Те не смеели да кажат нищо. Знаели, че Исус е Божият Син. Знаели, че те трябвало да измият Неговите крака! Но никой не бе пожелал да го направи.

Когато Исус измил краката на всички, седнал на масата и казал:

- Разбирате ли защо постъпих така? - попитал Той нежно.

Учениците слушали внимателно.

- Аз съм вашият Учител. - казал Исус - Аз съм вашият Господ. И ви давам пример как да се отнасяте с хората. Служете им. Помагайте им. Правете, както правя Аз.

Исус се усмихнал, а те навели глави. Учениците разбрали урока. И го запомнили завинаги.

Тогава Исус разчупил хляб и дал по едно парче на всеки от Своите приятели. Взел и гроздов сок им дал да отпият. Казал им, че хлябът щял да напомня за Неговото тяло, а сокът за Неговата кръв.

- Вземете и яжте, - им казал Той - за да си спомняте за Мен.

Когато видиш в църквата хората да си измиват краката един на друг, да ядат от специалния хляб и да пият от гроздовия сок, това е, за да си спомнят за живота на Исус и за смъртта Му на кръста. Исус искаше учениците да се отнасят към хората с обич, както правеше Той. Това иска и от нас днес.

Created by ULimited®