"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 9


Голямото дърво

Стих за запомняне:
"Растете в благодатта на Исус."
/2 Петрово 3:18/


Някога садил ли си семе? То бързо ли порасна или бавно? Ниско или високо? Ти растеш ли?

Много от хората, които идвали да слушат Исус били фермери, които сеели различни неща в земята. Затова Исус използвал една кратка история за едно семе, за да им помогне да разберат Божието царство, мястото, където Той е цар.

- Божието царство - казал Исус - прилича на синапово зърно.

Хората, които идвали да слушат Исус знаели, че синаповото зърно е малко - едно от най-малките семена, които те садели. Но когато фермерът посаждал това малко семе на полето, то расте и расте докато стане голямо дърво. Тогава птичките идват и си правят гнезда в клоните му.

Какво е имал предвид Исус като е казал за малкото синапово зърно, че е като Божието царство?

Исус е имал предвид, че първият път, когато Го помолиш да дойде и да живее в твоето сърце, Той насажда семето на любовта в теб. Всеки път, когато слушаш Библейски истории и когато Го каниш в живота си, семето расте и става по-голямо и по-силно. Скоро всеки успява да го види. Те разбират, че имаш Божията любов в сърцето си. Те знаят, че Исус е Твоят най-добър приятел. Другите хора ще искат да бъдат около теб, точно както птиците идвали да си направят гнезда в клоните на синаповото дърво.

Това е имал предвид Исус, когато казал, че Божието царство е като синапово зърно.

Но също така Той е имал предвид, че историята за Неговата любов е започнала само с няколко хора. Хората, които са го познавали, когато е живял на земята, са като малкото семе. Тъй като те разказвали на другите хора за Него, повече хора Го следвали, както растението, което става по-голямо.

Всеки път, когато някой споделя Библейска история или разказва на някой друг за Божията любов към тях, растението на Божията любов става още по-голямо. Когато всеки, който обича Исус разказва на някой друг за Него, растението се превръща в дърво. Повече и повече хора искат да чуят за Исус, точно както хората искат да си почиват под прохладно сенчесто дърво и птиците искат да свият гнездата си в клоните му.

Това ли е имал предвид Исус, когато е казал, че малкото семе е като Божията любов?

Исус е имал предвид две неща. Божията любов е като едно малко семе, което расте в твоето сърце всеки път, когато научаваш повече за Него и когато Го молиш всеки ден да идва в твоя живот. И Божието царство расте по-голямо и по-голямо всеки път, когато някой друг научи за Неговата любов. Божията любов ни помага да растем като приличаме повече на Него.

Created by ULimited®