"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 12


Овчарите намират бебето Исус

Стих за запомняне:
"Господ извърши
велики неща за нас."

/Псалм 126:3/

Някога искал ли си да се случи нещо специално, като например да получиш прекрасен подарък за рождения си ден? А случвало ли се е?

Нощта била като всяка друга. Овчарите пазели стадата си на хълмовете близо до малкото градче Витлеем. Те си разказвали за специалното обещание, което Бог бил дал преди много години - обещанието, че нов цар щял да се роди на Земята. Колко много се уплашили, когато при тях дошъл ангел! Но страхът им се превърнал в радост, щом чули вестта на ангела. "Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ. И това ще ви бъде знакът - ще намерите Младенец, повит и лежащ в ясли" (Лука 2:10-12)

Тогава стотици ангели се присъединили към него и небето се озарило от светлина. Те пеели тази песен:

"Слава на Бога във висините
и на земята мир между човеците."

След това светлината бавно започнала да отслабва в небето. Небесният хор отивал все по-надалеч и все по-нависоко, докато накрая заприличал на една от многото звезди в нощното небе. Станало тихо. Овчарите се спогледали.

- Мисля, че това е истина - казал един.


- Аз пък си мисля, че трябва да отидем и сами да видим - казал друг.

- Съгласен съм - казал трети. - Да отидем във Витлеем и да видим какво се е случило.

Те забързали към града. Ангелът бил споменал за ясла. Всеки овчар добре знае, че яслите се намират в обора, където се прибират животните.

И там в нощта те открили Мария и Йосиф с бебето Исус в яслата - точно както бил казал ангелът. Овчарите мислили за думите му: "Роди се Спасител". Те знаели, че това бебенце идвало от Бога. Тихичко коленичили и му се поклонили.

Скоро овчарите си тръгнали, за да се върнат при стадата и по пътя хвалели Бога за всичко, което били видели и чули. Разказвали на всеки, когото срещали, за бебето Исус - Спасителят на света.

И дълго не спирали да разказват на всеки, който бил готов да ги чуе, как онази нощ открили бебето Исус в яслите.

Мария и Йосиф били удивени. Мария запомнила завинаги посещението на овчарите. И докато Исус растял, тя му разказвала за тази чудна нощ.

Created by ULimited®