"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 13


Ангели навсякъде около нас

Стих за запомняне:
"... и се молете един за друг..."
/Яков 5:16/

Страхувал ли си се от нещо, например гръмотевица или голямо куче? Слугата на Елисей беше уплашен. Но Елисей знаеше какво да направи.

Сирийският цар размаха юмрук към генералите си.

- Искам да знам, кой издава тайните ми планове на царя на Израел? - развика се той. - Всеки път когато атакуваме Израел, царят им знае за нападението!

Един от генералите пое дълбоко въздух и проговори:

- Не е никой от нас, господарю. Пророк Елисей разкрива на израелския цар всичко, което казвате, дори думите, които говорите в спалнята си.

- Тогава намерете къде е Елисей! - извика царят.

Генералите веднага изпратиха шпиони да намерят Елисей. Скоро те знаеха и казаха на царя, че Елисей е в град Дотан.

- Отидете и го хванете! - заповяда царят. - Отидете още тази нощ и обсадете града!

Рано на следващата сутрин слугата на Елисей вървеше по улицата и се усмихваше, докато не видя извън града сирийската армия. Сърцето на слугата започна да бие силно от страх. Той се обърна обратно и хукна към вкъщи.

- Елисей, Елисей! - извика той.- Сирийската армия е обсадила града! Какво ще правим?

- Не се страхувай - каза Елисей. - Ела с мен.


Двамата се качиха нависоко, така че да могат да виждат отвъд стените на града. Много, много войници с много коне и колесници бяха наобиколили града.

- Не се страхувай - отново каза Елисей. - Армията, която е на наша страна, е по-голяма от тази армия.

След това Елисей се помоли, Бог да отвори очите на слугата му, за да може да види. И Бог ги отвори. Каква невероятна гледка! Хълмовете бяха покрити с коне и колесници от огън! Божията армия от ангели беше обкръжила врага.

Когато врагът тръгна към града, Елисей се помоли, Бог да ослепи войниците. Веднага след това враговете не виждаха нищо. Те се препъваха един в друг. Елисей говореше на войниците на врага:

- Следвайте ме. Аз ще ви водя.

Така той ги отведе в Самария. Там се помоли отново:

- Господи, отвори очите на тези хора и нека видят, къде са.

Войниците на врага се изненадаха да се видят лице в лице с царя и войниците на Самария. Царят на Самария попита Елисей:

- Какво да правя с тези хора?

- Дай им храна и вода и след това ги отпрати обратно при техния господар - отговори Елисей и царят направи точно така.

А какво стана със слугата на Елисей? Този ден той научи, че Божиите ангели са винаги готови да помагат на Божиите деца. Господ винаги чува нашите молитви и Той знае какво трябва да направи.

Created by ULimited®