"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 12


Плуващата брадва

Стих за запомняне:
"...с любов служете един на друг."
/Галатяни 5:13/

Дали Бог знае за най-незначителните и малки неща, които се случват с нас? Да, Той знае. Той се интересува и грижи за тях. Преди много време Бог показа на един човек, че се грижи за всяко малко нещо.

Елисей посети пророческото училище в Галгал. Някой му каза:

- Днес започва обучението си нов ученик, но няма място за него. Училището има нужда от повече място за живеене.

Учениците харесваха посещенията на пророка. Той отговаряше на въпросите им и ги изслушваше. Така те му разказаха за жилищния проблем.

- Пророк Елисей, много ни е приятно, когато идваш - започна един ученик. - Също така ни харесва да имаме нови ученици, но имаме голям проблем. Имаме нужда от повече място за живеене.

Пророк Елисей се замисли над проблема. Училището наистина беше много малко.

- Да, мястото за живеене е много малко - съгласи се пророкът.

- Да отидем при реката Йордан. Там може да си построим място, където да живеем. Освен това там има достатъчно дървета, с които да направим по-голяма постройка - предложи някой.

Имаше нужда от по-голяма постройка, за да могат повече ученици да дойдат и да научат за Бог, а те от своя страна да разкажат на други.

- Да. Идеята е добра. Хайде започвайте - окуражи ги Елисей.

Тогава един от учениците го помоли:

- Не би ли дошъл с нас? Можеш да ни помогнеш да намерим подходящо място.


- Ще дойда - отговори Елисей и тръгна с тях.

Всички се събраха при реката и започнаха работа. Много дървета трябваше да се отсекат, за да се построи по-голямо училище. Всички работеха усърдно - сечаха и режеха дърветата с брадви. Изведнъж един от учениците извика:

- О, не! Не! Не!

Всички чуха силния плясък и се обърнаха да видят. Брадвата му! Металната й част липсваше! Нищо чудно, че ученикът беше разстроен. Брадвата е скъп инструмент. Върхът й е метален и едва ли ще може да се поправи.

- Не е моя - оплака се ученикът.- Взех я назаем! Какво ще правя? Как да я поправя?

Елисей бързо отиде при ученика и попита:

- Къде в реката падна брадвата?

- Там - посочи ученикът точното място. - Брадвата падна в реката точно там.

Тогава Елисей направи много странно нещо. Взе пръчка и я хвърли в реката на мястото, където беше паднала брадвата. И ето желязото изплува на повърхността на водата!

- Вземи си я - каза Елисей на младия човек.

Младежът нагази във водата и стигна до брадвата. Хвана я и се върна на брега, където я поправи.

Да, обаче всеки знае, че желязото не плува. Тогава как стана така, че брадвата плуваше? Това беше чудо! Бог използва Елисей да извърши още едно чудо!

Наистина Бог се грижи и за най-малките неща. Той се интересува, дали сме загубили интрумент взет назаем или любима играчка. Той се грижи за всички твои нужди!

Created by ULimited®