"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 9

Дарението на бедната вдовица

Стих за запомняне:
"Бог обича онзи, който дава на драго сърце."
/2 Коринтяни 9:7/

Наблюдавали ли сте някога как хората дават своите дарения в църквата? Парите могат да се поставят, пуснат, тръснат или подхвърлят в дискоса за събиране на дарения. Как се случи това по времето на Исус?

Исус седеше с учениците Си в Храма, наблюдавайки как хората носят даренията си. В онези дни хората занасяха даренията си в храмовия двор и ги пускаха в кутии за събиране на дарения.

Много богати хора живееха в Ерусалим. Те живееха в хубави къщи. Носеха луксозни дрехи. Имаха много за ядене. И след като бяха платили за хубавите си къщи и луксозните си дрехи и добрата храна, те вземаха част от парите, които бяха оставили за дарение на Храма. Облечени с най-изящните си дрехи, те отиваха в Храма, когато знаеха, че много хора ще бъдат там. След като се оглеждаха наоколо, за да се уверят, че хората гледаха, те изсипваха парите си в кутиите за събиране на дарения.

Дрънкане, звънтене, звън, дрънчене. Харесваше им, когато парите им издаваха много шум. Харесваше им, когато хората се обръщаха да видят кой беше сложил толкова много пари в кутията за събиране на дарения. Те се надяваха, че хората си шушукат.

- Вижте колко много дарби е донесъл този човек? Той определено е щедър.

Исус знаеше, че тези богати хора носят само онова, което е останало след като бяха закупили всички неща, които искаха. Той знаеше, че те не се бяха отказали от нито едно нещо. Те не бяха останали гладни или не бяха се лишили от луксозните си дрехи.

Тогава Исус забеляза една жена при кутията за събиране на дарения. Исус знаеше, че съпругът й беше починал и че тя е вдовица. Много пъти тя нямаше храна.

Жената се огледа наоколо, за да види дали някой гледа. Тя се чувстваше неудобно, защото можеше да донесе съвсем малко дарение. Когато мислеше, че никой няма да я види, тя пъхна две малки монети в кутията за събиране на дарения и бързо си отиде.

Но Исус я беше видял. Той беше видял двете малки монети, които тя пъхна в кутията за дарения. И тя Го беше видяла докато си отиваше. Исус каза на учениците Си:

- Тази бедна вдовица сложи повече от всички други. Тя даде всичко, което имаше.

Всичко, което имаше! Всичките й пари! Като чу Исусовите думи "сълзи на радост изпълниха очите й".*

Тя нямаше пари, за да купи хляб за вечеря. Но тя беше щастлива да даде дарение на Бог. Въпреки че дарението й беше малко, тя даде повече от всички други, защото даде на драго сърце и от любов към Бога.


* Копнежът на вековете, стр. 615.

Created by ULimited®