"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 7


Най-после излекувана!

Стих за запомняне:
"Славете Господа."
/1 Летописи 16:8/

Бил ли си някога болен цял ден? А два или три дни? Вероятно си искал да се оправиш! Жената в нашата история днес била болна от дълго, дълго време. Тя била болна от 12 години!

Исус и Неговите ученици дойдоха с лодка отвъд Галилейското езеро. Голяма тълпа чакаше. Яир чакаше с тълпата. Неговото малко момиченце беше много болно и той дойде да помоли Исус да я излекува.

Но Яир не беше единственият човек, който искаше Исусовото внимание. Всеки искаше да е близо до Исус. Те се тълпяха толкова плътно около Него, че Той трудно можеше да се движи.

Една жена искаше да види Исус повече от всеки друг. Тя беше болна толкова дълго. От 12 години тя беше посещавала доктор след доктор, но никой не могъл да й помогне. Тогава тя беше чула, че Исус можел да лекува хора. Тя трябваше само да Го види. Тя знаеше, че Той може да я направи здрава.

И ето Той беше там, в средата на голямата тълпа.

Тя се буташе и блъскаше, но беше много малка, а тълпата беше твърде голяма. Исус минаваше наблизо. Това беше последния й шанс! Тя протегна ръка и докосна само най-мъничкото късче от гърба на мантията Му.

Моментално тя разбра, че беше излекувана! За първи път от 12 години тя се почувства здрава и добре.


Но тогава Исус се спря.

- Кой ме докосна? - попита Той.

Специалният приятел на Исус, Петър, помисли, че това е странен въпрос.

- Толкова много хора Те блъскаха в тази голяма тълпа - каза Петър.

Но Исус знаеше, че някой специален Го беше докоснал.

- Знам, че изцелителна сила излезе от Мен - каза Той.

Тълпата стана много тиха. Те се огледаха наоколо.

Тогава треперещата жена падна при Исусовите нозе. Тя каза на Исус защо Го беше докоснала и че беше излекувана. След това тя благодари на Исус за това, че я направи здрава.

Исус й се усмихна широко.

- Толкова се радвам! - каза Той. - Ти си добре, защото повярва, че мога да те направя здрава. Иди си с мир.

Тогава жената разбра, че беше излекувана, защото вярваше в Исус.

Можеш ли да си представиш колко щастлива трябва да е била? Тя се прекланяше пред Исус, защото Той беше загрижен за нея и я излекува. Тя чувстваше голяма любов към Исус. Той наистина я обичаше! Той наистина беше неин приятел.

Исус иска да бъде наш приятел също.

Created by ULimited®