"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 13


Едно малко момче споделя

Стих за запомняне:
"Не забравяйте ... да споделяте с другите."
/Евреи 13:16/

Бил ли си някога далеч от къщи без да имаш нещо за ядене? Един ден много хора бяха далеч от къщи по времето за хранене. Но Исус имаше изненада за тях!

Слънцето блестеше върху водата, когато едно малко момче вървеше покрай езерото. Той не беше сам. Много хора се събраха на склона, за да видят Исус.

Малкото момче внимателно се промъкна до предната част на тълпата. Той слушаше, когато Исус започна да разказва за Божията любов. Той видя Исус да лекува болни хора.

Беше толкова вълнуващо, че денят отмина много бързо! Малкото момче дори не беше помислило за ядене! Майка му му беше опаковала обяд от пет малки ечемични хлебчета и две малки рибки, но той не го беше докоснал все още.

Беше почти време за вечеря. Приятелите на Исус Му казаха:

- Не мислиш ли, че хората вече трябва да си отидат вкъщи? Късно е, а те са гладни.

Малкото момче видя, че Исус не иска те да си отидат гладни. Исус се обърна към учениците Си.

- Дайте им нещо да ядат!

Исус щеше да ги нахрани!

Учениците изглеждаха объркани. Щеше да е необходима много, много храна, за да се нахранят всички тези хора. Един от Исусовите ученици, Андрей, се усмихна на малкото момче и попита:

- Какво имаш в кошницата си?

- Пет малки ечемични хлебчета и две малки рибки. Не е много, но Исус може да ги вземе.

Тогава малкото момче чу Исус да пита учениците Си:

- Колко храна имате?

Андрей поклати главата си.

- Нямаме никаква. Но едно малко момче има обяд, който иска да сподели - пет малки ечемични хлебчета и две малки рибки. Но това не е достатъчно, за да се нахранят всички тези хора.

Исус се усмихна на момчето.

- Благодаря ти, че споделяш обяда си! - каза Той.

Исус каза на учениците Си:

- Накарайте хората да седнат.

Първо Исус се помоли над храната на малкото момче. След това Той започна да дава парчета от ечемичния хляб и рибата на учениците, за да ги дадат на хората. Все повече и повече хляб и риба се изваждаха от кошницата на малкото момче. Все повече и повече хора ядяха. Малкото момче не можеше да повярва на очите си!

Отне малко време, за да се нахранят всичките хора - 5000 мъже, и това не включваше жените и децата. Когато приключиха, Исус каза:

- Сега нека съберем храната, която е останала.

Малкото момче гледаше как учениците вдигнаха 12 кошници с останала храна!

Това беше просто малък обяд за едно малко момче. Но това малко момче искаше да сподели. И Исус нахрани всички тези хора с този малък обяд, защото Ги обичаше. Ти какво можеш да споделиш днес?

Created by ULimited®