"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 12


Специални приятели

Стих за запомняне:
"Приятел обича всякога"
/Притчи 17:17/

Имате ли специални приятели? Как си прекарвате с тях? Знаете ли, че Исус имаше изключителни приятели? Дори имаше и таен приятел за малко.

Никодим отвори вратата съвсем мъничко. Нощта беше тъмна. На улицата не се виждаше никой. Той затвори внимателно врата и се отправи към градската порта.

Докато вървеше, си мислеше за новия учител. Беше слушал поученията Му. Никодим беше изучавал библейските свитъци и беше сигурен, че новият учител беше изпратен от Бог. Никодим мислеше, че този нов учител беше обещания Спасител, Месия, когото бяха чакали. Но той искаше да е сигурен.

Никодим имаше важни приятели, а този Учител не беше някой популярен. Приятелите на Никодим не харесваха новия учител. За това Никодим реши: "Ще отида да се видя с Него през нощта!"

Така и направи. Той вървя през нощта да се види с Исус.

- Знам, че си учител изпратен от Бог - каза Никодим на Исус. - Никой не може да прави чудеса както Теб, освен ако не е пратен от Бог.

Исус проговори благо на Никодим:


- Бог обича всеки. Бог обича всички толкова много, че изпрати Някой много специален, Неговия собствен син, за да помогне на хората на земята.

Сега Никодим беше сигурен, че Исус беше много специален. И като размишляваше и размишляваше и четеше библейските свитъци, той беше убеден, че Исус бе Месия, Спасителят, който Бог беше обещал да изпрати.

Но Никодим имаше проблем. Неговите приятели не харесваха Исус. Те не искаха Исус да учи и изцелява хората. За това те се опитаха да Го спрат. Но когато специалните приятели на Никодим се опитаха да наранят Исус или да направят нещата трудни за Него, Никодим ги убеди да не го правят.

- Вие не можете да направите това - им каза Никодим. - Това не е правилно. Нашите закони не казват това.

Когато Исус умря, Никодим беше там, да помага. Той не се интересуваше, че други хора щяха да го видят. Никодим беше таен приятел, но сега всеки можеше да види, че той беше Исусов приятел.

Никодим беше богат човек. Той похарчи всичките си пари, за да помогне и на други хора да познаят Исус. Той искаше и други да бъдат специални приятели с Исус? Искаш ли да си Исусов приятел днес, както беше Никодим? Искаш ли да разкажеш на своите приятели за Исус?

Created by ULimited®