"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 11


Последвайте ме

Стих за запомняне:
"Вие сте Ми приятели."
/Йоан 15:14/

Когато чуеш добра новина, какво правиш? Казваш ли на някого за нея? Може би искаш да кажеш на своя брат или сестра. Може би искаш да кажеш на приятел. Забавно е да споделяш добри новини!

Един ден рибар на име Андрей говореше с Исус. Той беше сигурен, че Исус е Спасителя, за който беше слушал. Андрей искаше да каже на някого добрата новина! Затова той отиде да намери своя брат, Петър.

Няколко дни по-късно, рано сутринта, Исус видя Петър и Андрей и техните приятели Яков и Йоан долу до морския бряг. Мъжете бяха ловили риба цяла нощ и миеха и поправяха мрежите си. Всички знаеха, че нощта е най-доброто време за риболов.

Хора започнаха да идват долу до морския бряг, за да видят Исус. Исус погледна рибарските лодки. Той реши да се качи в една лодка, за да може да се отдалечи малко от брега. Тогава всички хора можеха да Го чуят.

Исус говори на хората за кратко. След това Той се обърна към Петър:

- Петре, пуснете мрежите си навътре в дълбоката вода и наловете малко риба.

Петър беше изненадан.

- Господине, цяла нощ ловихме и не хванахме никаква риба - каза той. - Но ще направим както поискахте.

И така Петър и неговият брат, Андрей, издърпаха мрежите. Те знаеха, че денят не е най-доброто време да се улови риба. Но въпреки това те отново пуснаха мрежите във водата.

Неочаквано мрежите им бяха пълни с повече риба, отколкото можете да преброите! Мрежите бяха толкова натежали от риба, че Петър и Андрей извикаха Яков и Йоан да им помогнат! Яков и Йоан дойдоха и помогнаха. Те също бяха изненадани да видят толкова много риба!

Когато мрежите и рибата бяха в лодките, Исус се обърна към четиримата рибари.

- Последвайте Ме - каза Той - и ще бъдете ловци на човеци!

Исус имаше предвид, че те ще Му помогнат да каже на другите хора за Божията любов, така че хората да поискат да следват Бога.

Петър и Андрей, Яков и Йоан искаха да помогнат на Исус! Те искаха да кажат на другите хора за този Мъж, който направи такива чудни неща. Затова те оставиха рибарските си лодки и мрежи и всичката тази риба и отидоха да помагат на Исус.

Петър, Андрей, Яков и Йоан станаха специални помощници на Исус. През останалата част от живота си те разказваха на другите за Исус и Неговата любов!

Ти също си специален приятел на Исус! Ти можеш да бъдеш помощник на Исус, също както Неговите ученици. Ти също можеш да разкажеш на другите за Него.

Created by ULimited®