"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 8


Божието обещание в дъгата

Стих за запомняне:
"Поставям дъгата Си в облака, и тя ще бъде белег..."
/Битие 9:13/

Виждал ли си дъга? Понякога се вижда след дъжд. Ной и семейството му видяха най-първата дъга, която Бог направи. Знаеш ли как стана това?

Животните не можеха да си намерят място. Слоновете ревяха един на друг нервно. Маймуните през цялото време си приказваха и се люлееха на решетките на клетките си. Папагалите пищяха. Всички бяха нетърпеливи да излязат от ковчега.

Най-накрая Бог каза на Ной:

- Време е. Време е да напуснеш ковчега.

И така Бог изпрати ангел да отвори тежката врата. Животните изтрополиха надолу по рампата. Конете си ритнаха задните копита докато побягнаха. Кенгурутата подскачаха щастливо напред назад. Орлите се стрелнаха нагоре, а лъвовете изреваха.

Ной и семейството му се почувстваха щастливи и в същото време тъжни. Бяха щастливи, че са навън, извън ковчега. Но бяха нещастни от гледката, която видяха наоколо. Земята бе така грозна! Големи речни камъни покриваха земята. Макар че нова зелена трева бе покарала почти навсякъде и млади дървета бяха започнали да се подават от земята, тя въобще не изглеждаше като красивия свят, които те оставиха, за да влязат в ковчега. Но те бяха спасени. Бог беше спазил обещанието си.

Затова Ной построи олтар и семейството му се събра около него.

Те благодариха на Бог, че спази обещанието си да опази живота им от ужасния потоп. Прославиха Бога за защитата му. Той изрече специална благословия на семейството на Ной:

- Имайте много деца, каза Бог, напълнете земята.

И тогава Бог им обеща нещо много важно:

- Давам ви думата си, на вас и на всички които ще дойдат след вас. Макар, че ще вали дъжд, никога вече няма да унищожавам земята с потоп. Погледнете на небето, и вие ще видите знака на обещанието ми.

Ной и семейството му погледнаха нагоре. Блестяща дъга се бе разпростряла на небето. Никога преди не бяха виждали подобно нещо.

- Винаги когато видите дъга в облаците - каза Бог - можете да бъдете сигурни, че ще спазя обещанието си.

Ной и семейството му останаха дълго край олтара. Пяха песни на възхвала. Изрекоха молитви на благодарност. Те имаха дъгата за знак. Знаеха, че Бог ще спази обещанието си. Ние също знаем това. От времето на потопа Бог не е покривал цялата земя с вода. Той е спазвал обещанието си в дъгата.

Точно както Бог спази обещанието си към Ной и семейството му, Той ще спази обещанието си и към нас. Можем да намерим обещанията Му в словото Му - Библията. И ние можем да бъдем сигурни, че Той ще ги спази, защото Той ни обича твърде много.

Created by ULimited®